Openpoortdag

De openpoortdag van zondag 15 maart is niet doorgegaan. Dit omwille van extra maatregelen die genomen worden in de bestrijding van het coronavirus.

De openpoortdag wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum.

Intussen voorzien we een digitale voorinschrijving. U kan de gegevens invullen via onderstaande knop.

Voorinschrijvingen

Op een nog te bepalen datum organiseren we (hopelijk) nog de openpoortdag en dan kan u, na een persoonlijke rondleiding en kennismaking met het aanbod en het opvoedingsproject, de inschrijving verder afwerken (bijvoorbeeld gegevens over zorg delen) en ondertekenen. De datum van de openpoortdag is uiteraard afhankelijk van de verdere maatregelen.

Volg zeker onze webpagina, Facebookpagina en Instagramaccount om op de hoogte te blijven van de recentste ontwikkelingen naar aanleiding van de maatregelen die genomen worden in functie van het coronavirus.

Wil je die dag inschrijven, breng dan zeker de identiteitskaart of kids-ID mee. Heb je nog geen ID, dan hebben we je rijksregisternummer nodig om je te kunnen inschrijven.

Elk kind heeft talent!

Wij gaan als school heel graag nóg actiever mee in de zoektocht naar dit talent. Onze eerstejaars geven we daarom de kans om samen met hun medeleerlingen en leerkrachten op weg te gaan en, eens gevonden, die talenten verder te ontwikkelen.

De leerlingen leggen hun eigen ‘ACCENT OP TALENT’ door 2 workshops te kiezen (tegen het einde van het schooljaar hebben de leerlingen 2 modules gevolgd).

Naar aanleiding van de maatregelen die genomen worden in functie van het coronavirus zullen ons didactisch kapsalon en restaurant ten vroegste opengaan vanaf maandag 20 april. 

5chemie

Onze leerlingen van 5 chemie volgden een workshop aan de HOGENT Campus Schoonmeersen getiteld 'Scheiden in de scheikunde'.

Ze konden een scheidingsproces volgen in een 6 meter lange destillatiekolom en testten zelf de zuiverheid van het destillaat via dichtheidsbepaling. Daarnaast maakten ze kennis met het principe van gasabsorptie. Ze haalden koolstofdioxide uit de lucht met een natriumhydroxide-oplossing. De evolutie van het proces volgende ze via een aantal titraties...

'Scheiden ván' de scheikunde zijn de leerlingen na zo'n workshop zéker niet van plan... 'scheiden ín' daarentegen...

doedagenTijdens de 'doedagen' ontvangen we ook dit schooljaar opnieuw heel wat enthousiaste zesdejaars uit lagere scholen van in de omgeving. Het doel van deze doedagen is eens proeven van wat het is om op een middelbare school te vertoeven én te ontdekken welke talenten nog een zetje kunnen krijgen.

Een leerrijke én leuke week!