Onze school zet sterk in op preventieve en remediërende zorg.

We werken handelingsgericht. Alle leerlingen genieten van een basiszorg in de klas: actieve werkvormen, digitale ondersteuning, aandacht voor taal, alternatieve evaluatievormen … zijn er voorbeelden van.

Na de lesuren kunnen alle leerlingen begeleide avondstudie volgen. In kleine groepjes krijgen ze ondersteuning en leertips bij hun schoolwerk.

Voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft, wordt een gepersonaliseerd pad uitgetekend. Een team van leerlingbegeleiders werkt in overleg met de leerling en zijn ouders en samen met de medewerkers van het Centrum voor Leerlingbegeleiding, een handelingsplan uit dat op regelmatige tijdstippen geëvalueerd wordt.

Voorbeelden van mogelijke maatregelen:

  • het leef- en leerzorgplan voor leerlingen die extra ondersteuning i.v.m. hun leef- of leerattitudes nodig hebben;
  • de compenserende maatregelen voor leerlingen met leer- of ontwikkelingsstoornissen. Deze leerlingen krijgen o.a. de kans om in het GeKa (gelijkekansen)-lokaal hun examens af te leggen;
  • individuele leercoaching voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het zoeken naar de juiste studiemethode;
  • gepersonaliseerde zorgmaatregelen voor leerlingen die heel specifieke zorg nodig hebben. Zij worden begeleid door leerkrachten van het Geïntegreerd ONderwijs.

Om alle leerlingen optimale onderwijskansen te geven, werkt de school een GOK-beleid uit.

 foto van team leerlingbegeleiding

v.l.n.r.: Dominiek Knockaert (leerlingbegeleider), Hilde Bouckaert (leerlingbegeleider 2de graad), Katia Monteyne (directeur), Katrien Moerman (leerlingbegeleider 3de graad), Eveline Godefroid (leerlingbegeleider 1ste graad), Bram Borgoo (leerlingbegeleider bso) en Willem David (leerlingbegeleider)