5e Economie - Moderne Talen
Aardrijkskunde 1
Duits 3
Economie 4
Engels 3
Esthetica 1
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Keuzegedeelte 1
TOTAAL 32

‚Äč