Geldig vanaf 1 september 2014  4e Latijn
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Duits 1
Engels 2/3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Latijn 5
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 4
Wiskunde 5/4*
TOTAAL 32

* Er is een verschillend leerplan voor wiskunde 4 en 5, bij twee keuzes in één richting is de tweede keuze een extra optie  die de school aanbiedt.