Geldig vanaf 1 september 2010  4e Grieks - Latijn
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Duits 1
Engels 2
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Grieks 4
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4/(5)**
TOTAAL 32(33**)

(¨**) De school biedt een extra-uur wiskunde aan op vrijwillige basis. Er is een verschillend leerplan voor wiskunde 4 en 5, bij twee keuzes in één richting is de tweede keuze een extra optie die de school aanbiedt.