4de jaar Office en retail

 

Bekijk hier tweede graad BSO virtueel!

 

Studierichting

De studierichting omvat:

Algemene vorming

 • basisvaardigheden voor een vlotte communicatie in het Nederlands, Frans en Engels;
 • brede basiskennis van professionele softwarepakketten;
 • inzicht in de sociale, economische en culturele aspecten van het maatschappelijk leven.

Bedrijfsgerichte vorming

 • op een praktijkgerichte manier:
  • in een kantoorklas secretariële en boekhoudkundige taken uitvoeren zoals telefoneren, postbehandeling, facturen verwerken …
  • in een verkoopklas goederen verkoopklaar maken, presenteren in schappen, klanten onthalen, inpaktechnieken aanleren …
 • uitbouwen van vaardigheden op gebied van tekstverwerking, rekenblad, presentaties en databanken;
 • werkplekleren: samen met de leerkracht in een bestaande winkel diverse taken uitvoeren.

Vooropleiding

Om in te stappen in de tweede graad volgde je een aso-, tso- of bso-studierichting.

 

Profiel van de leerling

 • Je verkiest een praktijk- en bedrijfsgerichte vorming.
 • Je hebt interesse voor de brede administratieve taken binnen het bedrijf.
 • Je hebt interesse in alles wat met verkoop en presentatie van producten te maken heeft.
 • Je hebt zin voor orde, nauwkeurigheid en stiptheid.
 • Je bent vlot in stijl en voorkomen.
 • Je bent bereid tot contact en samenwerken.

Toekomst

In de 2de graad verwerf je een brede vorming zodat je zowel kan doorstromen naar de derde graad Office als naar de derde graad Retail.

In de 3de graad Office volg je de lessen van de basismodule Administratief medewerker en de module Logistiek.

In de 3de graad Retail volg je de basismodule Retailmedewerker en kies je één van de volgende modules, namelijk Logistiek of Visual Merchandising.

 

4de jaar – Office en retail (Kantoor en verkoop)

Lessentabel  4OF
algemene vorming  
godsdienst 2
project algemene vakken 6
kernvakken  
administratie en retail 13
beweging  
lichamelijke opvoeding  2
talen  
Nederlands  
        communicatieve vaardigheden 2
Frans 4
Engels 3
totaal 32