Wij gebruiken cookies op deze website om de gebruikservaring te verbeteren. Door het aanklikken van eender welke link op deze website geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.

Tweede graad Creatie project Jeugdzorg

 

Bekijk hier 2de graad Creatie virtueel!

 

Studierichting

In de tweede graad Creatie project Jeugdzorg maak je via de kernvakken kennis met de opvoedkundige sector.

In de derde graad Jeugd- en Gehandicaptenzorg word je via algemene vakken, opvoedkundige vakken en stages voorbereid op het beroep van opvoed(st)er. Een vervolgopleiding binnen de sociale sector is mogelijk.

Vooropleiding

Om in te stappen in de tweede of derde graad volgde je een aso- of tso-studierichting met voldoende theoretische vorming.

Een ideale vooropleiding ligt in de studierichtingen tso Techniek-Wetenschappen, tso Sociale en Technische Wetenschappen, tso Creatie project Jeugdzorg, aso Humane Wetenschappen.

Profiel van de leerling

  • Je werkt graag samen met andere mensen.
  • Je kan vlot communiceren en actief luisteren.
  • Je bent geïnteresseerd in verschillende maatschappelijke situaties en evoluties.
  • Je bent creatief.
  • Je beschikt over een flinke dosis verantwoordelijkheidszin.
  • Je bent bereid om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking te begeleiden.

Toekomst

Op het einde van de derde graad Jeugd- en Gehandicaptenzorg behaal je het diploma secundair onderwijs. Je kan doorstromen naar een professionele bachelor in de sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector en naar Verpleegkunde HBO5 of je kan werken als opvoeder/begeleider.

 

Tweede graad – Creatie project Jeugdzorg (Creatie en mode keuze Jeugdzorg)

lessentabel 3CJZ 4CJZ
algemene vorming    
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
informatica 1 1
natuurwetenschappen 2 2
wiskunde 3 3
kernvakken    
creatie 3 3
praktijk 3 3
vormgeving 3 3
sociale en communicatieve vaardigheden 2 2
maatschappelijke en sociale vorming 1 1
beweging    
lichamelijke opvoeding  2 2
talen    
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
totaal 32 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail