Derde graad Marketing en ondernemen

 

Bekijk hier 3de graad Marketing en ondernemen virtueel!

 

Studierichting

De studierichting Marketing en ondernemen combineert theorie en praktische toepassingen. Naast de algemene vorming krijg je ook een bedrijfsgerichte vorming met aandacht voor volgende elementen:

  • In de derde graad ontdek je de verschillende beleidsaspecten van de onderneming, zoals de administratie, de marketing, het personeelsbeleid, het financieel beleid … en ga je dieper in op de boekhouding van een bedrijf.
  • Aan de hand van concrete toepassingen leer je vlot gebruik maken van software (tekstverwerking, rekenblad, presentatie, databeheer) en integratie van multimedia.
  • Je leert je uitdrukken in het Nederlands, Frans, Engels, Duits zowel in een maatschappelijke als in een bedrijfsgerichte context.
  • Daarnaast oefen je via concrete opdrachten ondernemersvaardigheden zoals samenwerken maar ook zelfstandig werken, anderen motiveren, leidinggeven …

Vooropleiding

Instappen in de derde graad verloopt vlotter als je de tweede graad volgde in de studiedomeinen Economie, Handel of Talen.

Profiel van de leerling

  • Je wil je inzetten om theoretische leerstof en grotere leerstofonderdelen te studeren voor o.a. bedrijfseconomie, talen, informatica.
  • Je wil graag de ingestudeerde leerstof in praktijk toepassen: administratieve toepassingen, boekhouding en personeelsbeleid.
  • Je kiest ervoor om je moedertaal en andere vreemde talen vlot te leren gebruiken, vooral in contacten met medewerkers, klanten en andere zakenmensen.
  • Je bent iemand die graag initiatief neemt – je bent ondernemend – je hebt interesse in zakendoen, in het kunnen verkopen, in leidinggeven of in samenwerken.
  • Je kan leerstof zelfstandig en in groep verwerken.

Toekomst

Op het einde van de derde graad Marketing en Ondernemen behaal je het diploma secundair onderwijs. Na een geslaagde Marketing en Ondernemen ontvang je ook het attest bedrijfsbeheer dat je de mogelijkheid biedt een zelfstandige zaak op te starten.

Je kan doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde, maar ook andere opleidingen zoals kleuter-, lager of secundair onderwijs zijn mogelijk.

Door het volgen van een Se-n-Se-opleiding in het studiegebied Handel kan je je tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt verhogen. 

 

Derde graad – Marketing en ondernemen (Handel)

lessentabel  5MO
 6MO
algemene vorming    
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
natuurwetenschappen 1 1
wiskunde 3 3
kernvakken    
bedrijfseconomie 11 11
beweging    
lichamelijke opvoeding  2 2
talen    
Nederlands 3 3
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 2 2
totaal 33 33