Derde graad IT en Netwerken

 

Bekijk hier 3de graad IT en Netwerken virtueel!

 

Studierichting

In de studierichting IT en Netwerken krijg je naast een algemene vorming ook een bedrijfsgerichte vorming met aandacht voor verschillende componenten:

  • Je krijgt een toegepaste informaticavorming met aandacht voor het beheer van computersystemen en netwerken, het gebruik en beheer van softwarepakketten, het ondersteunen van gebruikers van een informaticasysteem en het ontwikkelen van toepassingen.
  • De taalkundige vorming Nederlands, Frans en Engels is theoretisch-praktisch met aandacht voor de specifieke bedrijfseconomische context.

De STEM-richting IT en Netwerken is een praktisch gerichte opleiding die wetenschap, technologie en ontwikkeling met elkaar verbindt.
Via praktische labo’s bestudeer je de opbouw van computers en digitale communicatiemiddelen.
Daarnaast ontwerp en maak je slimme objecten die kunnen reageren op hun omgeving. Verder leer je hoe netwerken apparaten en machines met elkaar verbinden. Je zet de theorie om in praktijk door in team met de opgedane kennis een servergestuurd, veilig netwerk uit te bouwen.

Vooropleiding

In de tweede graad wordt een vooropleiding in het studiegebied Economie-Handel ondersteld. Je scoort goed in vakken met wiskundige en technologische inhoud en voor informatica.

Profiel van de leerling

  • Je verwerft snel inzicht in toepassingen op computer.
  • Je bent technisch aangelegd en hebt interesse voor computertechniek.
  • Je bent sterk in wiskunde en algemene vakken.
  • Je kan een uitdaging theoretisch benaderen en concrete plannen maken voor praktische uitwerking.
  • Je kan spontaan een probleem onderkennen en zelfstandig oplossen.
  • Je kan persoonlijk werken met zin voor nauwkeurigheid, creativiteit en bijsturing.
  • Je staat open voor de permanente en snelle veranderingen in de informaticasector.

Toekomst

Op het einde van de derde graad IT en Netwerken behaal je het diploma secundair onderwijs. 

Je kan doorstromen naar een professionele bacheloropleiding toegepaste informatica, elektronica-ICT of multimedia en communicatietechnologie.

Door het volgen van een Se-n-Se opleiding in het studiegebied Handel kan je je tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt verhogen.


Derde graad – IT en Netwerken (Informaticabeheer)

lessentabel 5ITN 6ITN
algemene vorming    
aardrijkskunde 1 1
ondernemend project 2 2
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
natuurwetenschappen 1 1
kernvakken    
toegepaste informatica    
beheer van computersystemen en netwerken  4 -
beheer van netwerken en projectwerking - 5
softwareontwikkeling 5 5
softwarepakketten en databankontwerp 2 -
gip-ondersteuning - 1
wiskunde 4 4
beweging    
lichamelijke opvoeding  2 2
talen    
Nederlands 3 3
Frans 3 3
Engels 3 3
totaal 33 33