Derde graad Accountancy en IT

 

Bekijk hier 3de graad Accountancy en IT virtueel!

 

Studierichting

Accountancy en IT is een sterk theoretische richting waarbij de klemtoon vooral op volgende elementen ligt:

  • Naast de algemene vorming, krijg je een brede bedrijfseconomische vorming met aandacht voor de dubbele boekhouding, de kostprijsberekening, de analyse van de jaarrekening van de onderneming en de investeringsanalyse. Daarnaast is er ook aandacht voor verschillende beleidsaspecten van de onderneming.
  • Je leert economische processen automatiseren met behulp van software. In de lessen toegepaste informatica leer je economische problemen analyseren en ontwikkel je programma’s om die problemen op te lossen.
  • In de taallessen oefen je vooral praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context.
  • Je oefent bedrijfsvaardigheden zoals initiatief nemen, zelfstandig werken maar ook samenwerken …

Daarenboven kan je zowel in het 5de als in het 6de jaar één van de lesuren bedrijfseconomie in het Engels volgen (CLIL = Content and Language Integrated Learning). Op die manier krijg je de kans je taalvaardigheid Engels in een bedrijfscontext te verhogen, een ware troef bij hogere studies en in het toekomstig werkveld!

Vooropleiding

Voor wie in de derde graad instapt, wordt een vooropleiding ondersteld in het studiegebied Economie of Handel waarbij vier uur wiskunde per week een noodzaak blijkt.

Profiel van de leerling

  • Je bent sterk in wiskunde en informatica (logisch denken), boekhouden (systematisch denken) en algemene vakken.
  • Je verwerft snel inzicht in toepassingen op computer.
  • Je kan logisch en stapsgewijs denken.
  • Je kan zelfstandig werken met zin voor initiatief, afwerking en teamwork.
  • Je staat open voor permanente en snelle veranderingen in ICT, handel en communicatie.

Toekomst

Op het einde van de derde graad Accountancy en IT behaal je het diploma secundair onderwijs. 

Je kan doorstromen naar een vervolgopleiding professionele bachelor bedrijfsmanagement, toegepaste informatica of ICT en multimedia.

Door het volgen van een Se-n-Se opleiding in het studiegebied Handel verhoog je je tewerkstellingskansen.

 

Derde graad – Accountancy en IT (Boekhouden-informatica)

lessentabel 5AIT 6AIT
algemene vorming    
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
natuurwetenschappen 1 1
kernvakken    
bedrijfseconomie 7 7
toegepaste informatica 6 6
wiskunde 4 4
beweging    
lichamelijke opvoeding  2 2
talen    
Nederlands 3 3
Frans 3 3
Engels 3 3
totaal 33 33