Dit orgaan van de school is een overlegplatform tussen een afvaardiging van het schoolbestuur (het directieteam) en de andere actoren van de school (leerlingen, ouders en leerkrachten) en personen van de lokale gemeenschap.

  • voorzitter: dhr. K. Kint
  • afgevaardigden van het personeel: drie leerkrachten
  • afgevaardigden van de leerlingen: drie leerlingen
  • afgevaardigden van de ouders: drie ouders
  • afgevaardigden van de lokale gemeenschap: dhr. J. Beschuyt, dhr. M. Van Praet