In schooljaar 2021-2022 wordt de vernieuwing secundair onderwijs ook in het derde jaar doorgevoerd.
Hieronder vind je een overzicht van al onze richtingen in het derde jaar.

Doorstroom studierichtingen zijn abstract theoretisch en ze bereiden de leerlingen voor op verder studeren in het hoger onderwijs.
Arbeidsmarkt studierichtingen zijn concreet en praktisch gericht en ze bereiden de leerlingen voor op een rechtstreekse intrede op de arbeidsmarkt.
Doorstroom en arbeidsmarkt studierichtingen (dubbele finaliteit) bereiden leerlingen zowel voor op het hoger onderwijs als op een rechtstreekse start op de arbeidsmarkt.