Omdat iedereen weet dat ‘één plus één gelijk is aan drie’, is co-teaching een heel natuurlijke manier van onderwijzen. Bij co-teaching werken twee leerkrachten in één klaslokaal als gelijkwaardige partners samen om zoveel mogelijk leerlingen de doelstellingen van een les of een lessenpakket te laten bereiken. Er kan nog meer gedifferentieerd gewerkt worden en leerlingen krijgen meer aandacht van de leraar.

Enkele voordelen van co-teaching:

  • Mogelijkheid tot meer individuele begeleiding van elke leerling.
  • Differentiatie krijgt een nog grotere rol in het leerproces. Zo kan iedere leerling bv. op eigen tempo de leerstof tot zich nemen.
  • Er wordt vaak samengewerkt waardoor de leerlingen ook gemakkelijker leren van elkaar.