2019 banner info

 

1819 advent

 

Het vergaat geen mens anders dan Jezus die wordt geboren in een stal,

die in doeken wordt gewikkeld en in een kribbe gelegd, kwetsbaar en hulpeloos.

 

Dus als je iemand benadert, eender wie, kom dan op kousevoeten.

Wees zacht, zorgend. Breng kindersokjes mee en je beste bedoelingen.

 

(Iesja uit Leeftocht)

 

Sint-Hendrik werkt samen met UGent

Begin dit schooljaar werd bij de zesdes die het keuzegedeelte boekhouden volgen gepolst naar hun financiële geletterdheid en basiskennis boekhouding aan de hand van een vragenlijst. Zo maken ze samen met hun leraar mevr. A. Van de Sompel deel uit van een onderzoek gevoerd door UGent vakgroep accounting. Onder leiding van prof. dr. P. Everaert en dr. E. Opdecam wordt gewerkt aan een nieuwe aanpak boekhoudonderwijs en wil men nagaan welke invloed dit heeft op leerlingen secundair onderwijs. Verder in het onderzoek zal dit ook getest worden bij studenten economische wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen, bij handelsingenieurs en bij studenten handelswetenschappen. Of hoe een brug tussen secundair onderwijs en voortgezet onderwijs gestalte krijgt.

U vindt hier specifieke informatie terug over het onderzoek.

Derdejaars bezoeken Gent en Huis van Alijn

Op vrijdag 9 november 2018 gingen de derdes humane wetenschappen naar Gent in het kader van de lessen cultuur- en gedragswetenschappen. 

In de voormiddag stond de kinderrechtenwandeling op het programma. Onder leiding van een gids trokken we rond in Gent op zoek naar historische monumenten die iets te maken hebben met de kinderrechten. Bij elk monument kregen we een deskundige uitleg om zo te komen tot een bepaald kinderrecht. 

In de namiddag bezochten we het volledig vernieuwde Huis van Alijn. In de verschillende zalen stelden we vast dat onze cultuur door de eeuwen heen evolueerde. We werden geconfronteerd met elementen uit een school vroeger en nu. Maar we ondervonden ook dat belangrijke elementen in een mensenleven nu en voorheen totaal verschillend werden benaderd: geboorte en sterven, huwelijk, geloof en bijgeloof, vakantie en vrije tijd.

Zesde schoolquiz opnieuw een succes

Op vrijdag 9 november organiseerde onze school voor de zesde maal de Grote Schoolquiz. Liefst 60 teams schreven zich in. Na afloop ging iedereen tevreden huiswaarts, heel wat weetjes rijker. We danken de organisatoren en iedereen die dit initiatief hielp organiseren.

Sint-Hendrik schrijft 129 brieven voor Vitalina Koval uit Oekraïne  

Op vrijdag 26 oktober 2018 was het terug Schrijf-ze-VRIJdag, een initiatief van Amnesty International. Het draait dit jaar om de mensen die elke dag enorme risico’s nemen omdat ze opkomen voor mensenrechten. Deze mensenrechtenverdedigers worden lastiggevallen, achtervolgd, gevangengezet en zelfs gedood, enkel en alleen maar omdat ze willen bijdragen aan een betere wereld.  

Onze school schreef voor Vitalina Koval uit Oekraïne. Zij komt op voor de rechten van de vrouwen, holebi’s en transgenders. Vitalina opende een informatiecentrum en neemt deel aan vreedzame acties. Ze wordt regelmatig bedreigd en aangevallen, de politie doet niets. Dankjewel aan alle schrijvers, dankjewel om op te komen voor mensen die opkomen voor mensen.

Eerstejaars gaan op onderzoek in De Brielmeersen

De afgelopen weken trokken alle klassen uit het eerste jaar samen met hun leerkracht natuurwetenschappen naar De Brielmeersen voor een biotoopstudie. De leerlingen leerden werken met zoekkaarten om bloemplanten en andere organismen te determineren. Ook werd gebruik gemaakt van meettoestellen om enkele abiotische factoren van de lucht en de bodem te onderzoeken. Tijdens de biotoopstudie ontdekten we ook hoe de biotische en abiotische factoren elkaar beïnvloeden en welke invloed de mens heeft op de natuur in onze omgeving.

Eerstejaars zetten beste beentje voor 

Op vrijdag 26 oktober 2018 organiseerde de sportdienst van Deinze de jaarlijkse interscolaire veldloop in De Brielmeersen. Daar wij in onze school de vakoverschrijdende eindterm lichamelijke gezondheid en veiligheid hoog in het vaandel dragen, namen we hieraan deel met alle eerstejaars. Ook dit jaar mochten heel wat van onze leerlingen het podium betreden. Proficiat aan alle deelnemers!

Zesdejaars komen meer te weten over radicalisme

Op donderdag 25 oktober 2018 kregen de zesdejaars een bevlogen lezing van de heer Montasser AlDe’emeh, een Belgisch-Palestijns islamoloog, onderzoeker aan de KU Leuven en expert in radicalisme en terreur.

‘Duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel het licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat verdrijven, enkel liefde is daartoe in staat.’ Vanuit dit sterke citaat van M.L. King bouwde hij zijn uiteenzetting op. Vertrekkend uit eigen ervaring vertelde hij hoe haatgevoelens anderen maar vooral jezelf kapot maken en hoe belangrijk het is om de liefde te laten overwinnen door kennis over de ander op te doen. Hij deed een overtuigende oproep aan de leerlingen om kritisch te denken en te blijven twijfelen, om dingen in een context te zien en vooral om in dialoog te gaan. Een oproep ook om iedereen een stem te geven, zeker ook degenen met wie we de mening niet delen. De lezing over IS en radicalisering bracht ons tot vragen over onze maatschappij en hoe we omgaan met anderen.

Zesdejaars gaan onderzoekend aan de slag

In een zesde jaar komt alles wat de leerlingen in de loop van de tweede en de derde graad kregen aan onderzoekscompetentie samen in een onderzoek voor elk poolvak.

Tijdens een werkmoment op dinsdag 23 oktober 2018 zien we leerlingen humane wetenschappen bezig aan hun genderonderzoek met concrete onderzoeksonderwerpen als ‘discriminatie in de sportwereld’ of ‘genderverschillen in pestgedrag bij daders en slachtoffers’. Leerlingen economie buigen zich dan weer over onderwerpen als ‘invloed van het wereldkampioenschap voetbal op de Russische economie’ of ‘de invloed van de circulaire economie op people, planet en profit’. Leerlingen klassieke talen kiezen onder meer voor een analyse van een speech van Obama aan de hand van Aristoteles’ theorie rond logos, ethos en pathos of maken een vergelijking tussen de hedendaagse Japanse en de oude Romeinse shame culture op vlak van (zelf)moord. Leerlingen wetenschappen onderzoeken onder andere de mogelijkheden van verf als verwarmingsbron of waterafstotend materiaal gemaakt uit eierschaal.

We wensen alle zesdes heel veel succes met hun onderzoek.