Vijfdejaars bezoeken Arteveldestad

Sinds donderdag 21 februari 2019 kennen de Gentse theaterhuizen en Opera geen geheimen meer voor de vijfdejaars. Aansluitend bij de lessen Nederlands en geschiedenis konden ze zelf kiezen voor een gegidste rondleiding in NT Minnemeers, Vooruit, Minardschouwburg of Opera. Na een vrij uurtje in de lentezon trokken ze naar het Industriemuseum voor de tentoonstelling ‘Over mensen en machines’, die via twaalf getuigenissen een schrijnend beeld gaf van de zware arbeidsomstandigheden van het gewone volk, ook kinderen, voor en na de Industriële Revolutie. Ten slotte verkenden de leerlingen in kleine groepjes de nabijgelegen Waterwijk met oog voor de industriële archeologie. Ze stelden een inventaris op van het industrieel erfgoed aan de hand van foto’s.

Tweedejaars informeren zich over menselijke relaties

Op donderdag 21 februari 2019 organiseerden we een voormiddag die in het teken stond van relationele vorming. Die dag boden we via informatie, dialoog en uitgelezen beeldmateriaal een paar facetten van het complexe, maar boeiende geheel van menselijke relaties aan. Hierbij werd gewerkt aan de vakoverschrijdende eindterm rond ‘het zich kunnen uiten over en respectvol omgaan met vriendschap, verliefdheid, seksuele identiteit en geaardheid, seksuele gevoelens en gedrag’. De klas 2A01 stelde bij het begin van de dag de regels voor via de voorstelling Pikarol.

Ludovic en Nel nemen deel aan tweede ronde

Op woensdag 20 februari 2019 gingen Ludovic De Decker en Nel Van Hullebusch naar Gent om deel te nemen aan de tweede ronde van de Vlaamse Biologie Olympiade. De vragen waren al een stuk pittiger dan de eerste ronde, want deze keer vereisten ze vooral inzicht. Het was een hele ervaring, niet alleen omdat hun kennis van biologie op de proef werd gesteld, maar ook omdat de olympiade plaatsvond op een faculteit van UGent. Nu kunnen we enkel duimen voor een mooi resultaat!

Veerle Lisabeth vertelt over nieuwe autoriteit

Op dinsdag 16 oktober 2018 organiseerde de ouderraad een infoavond met als thema 'nieuwe autoriteit en geweldloos verzet'. De spreker, mevrouw Veerle Lisabeth, kaderde vanuit haar expertise als bemiddelaar en conflictcoach het nieuwe autoriteitsmodel. Ze reikte ook praktische tips aan. De ouderraad kijkt tevreden terug op deze infoavond en dankt iedere aanwezige.

Derdejaars ontdekken geheimen van Onze-Lieve-Vrouwekerk

In de maand februari bezochten de derdejaars in het vakoverschrijdende kader van de christelijke cultuur de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Deinze. Deken Rudy Van Acker begeleidde onze leerlingen op een boeiende en meeslepende manier. Alle belangrijke aspecten van een kerkgebouw werden historisch, functioneel en symbolisch geduid. Zo herkennen de leerlingen vanaf nu een preek- en biechtstoel, kennen ze de functie van ambo en altaar, keken ze achter de schermen in de sacristie, weten ze wat een reliek is, begrijpen ze waarom het hoogaltaar niet langer gebruikt wordt, vinden ze geen kruisweg, verbazen ze zich steeds dat mensen een kaarsje komen aansteken, kijken ze vol nieuwsgierigheid hoe het orgel werkt …

Tweedejaars verdiepen zich in godenverhalen 

De goden- en heldenverhalen van Grieken en Romeinen leven tot op vandaag door in literatuur, schilderkunst, muziek, film, begrippen en uitdrukkingen. De verhalen vormen een onuitputtelijke bron van inspiratie en ze zijn deel geworden van onze Europese cultuur. In de maand februari maakten de tweedejaars kennis met deze verhalen en kunst tijdens een interactieve museumwandeling in het Museum voor Schone Kunsten in Gent.

Eerstejaars stellen eindproduct aan elkaar voor

Op dinsdag 19 februari 2019 stelden de eerstejaars die het keuzegedeelte taal & media volgen, het eindproduct waar ze afgelopen maanden naartoe werkten aan elkaar voor. De leerlingen van meneer Frencken stelden hun theaterproject voor, de leerlingen van meneer Vermeulen lieten hun vlogs zien en de leerlingen van meneer Thienpont stuurden hun zelfgemaakte e-zine de wijde wereld in.

Eerstejaars musiceren met cajon en boomwhackers

In de week van 4 februari 2019 maakten de eerstejaars tijdens de les muzikale opvoeding op een speelse manier kennis met de cajon en de boomwhackers. Door beide instrumenten te combineren kan je eenvoudige tot complexe percussiewerkstukjes creëren in een breed klankenspectrum. Op het eind van de workshop gebruikten de leerlingen de aangeleerde ritmes en akkoorden als begeleiding voor twee liederen. Het was een moment waar we op een gezellige en intense manier samen musiceerden.

Wandelaars genieten van herfstzon

Op zondag 7 oktober 2018 organiseerde de ouderraad de jaarlijkse wandelzoektocht. De enthousiaste deelnemers maakten een ontspannende wandeling doorheen Deinze en genoten van de herfstzon. Tijdens de wandeling voorzag de ouderraad enkele gezellige stops met een hapje en een drankje. De ouderraad dankt iedere deelnemer en ziet u graag volgend jaar terug.

Eerstejaars doorkruisen universum

Op dinsdag 12 februari 2019 woonden de eerstejaars die het keuzegedeelte wetenschap volgen, een presentatie bij over astronomie en kosmologie. De presentatie werd in goede banen geleid door Ruben Derycke, medewerker bij volkssterrenwacht Cozmix te Brugge.

De uiteenzetting was een echte belevenis. We begonnen bij het laatste ruimtenieuws, de Minerva Rovers. De springende minirobots werden door Japan op ontdekking gestuurd naar de planetoïde Ryugu. Nadien probeerden we de grootte van het zonnestelsel in te schatten. We stelden de zon voor door een sinaasappel, de aarde door een zoutkorreltje tien meter verder. Tenslotte doorkruisten we het zonnestelsel en andere plantenstelsels aan de hand van het nieuwste audiovisueel materiaal. We ontdekten mysterieuze exoplaneten, planeten die om andere sterren draaien dan de zon. De planeten van de ster TRAPPIST werden ontdekt door een Belg en bevatten mogelijk vloeibaar water.