Marie, Ragna en Kevin vertellen over toelatingsexamen

Tien van onze zesdejaars van vorig jaar slaagden afgelopen zomer voor het toelatingsexamen arts of tandarts. Eén van hen volgt nu de opleiding tandheelkunde, negen startten de opleiding geneeskunde.

Op donderdag 15 november 2018 kwamen drie van hen vertellen over het toelatingsexamen en vooral over hoe zij zich hebben voorbereid op het examen. Dit deden ze aan zesdejaars van nu die geïnteresserd zijn in eenzelfde opleiding.

Ludovic en Vjorn plaatsen zich voor tweede ronde

Op woensdag 7 november 2018 testten vijftien leerlingen van de derde graad hun geografische kennis en inzicht door deel te nemen aan de voorronde van de Vlaamse Geografie Olympiade. Ondertussen kennen we het resultaat. Ludovic De Decker en Vjorn De Schoenmaker plaatsen zich voor de tweede ronde. We wensen hen veel succes. Misschien kunnen zij een ticket bemachtigen voor de internationale Geografie Olympiade in Hong Kong. Duimen maar.

Leerlingen derde graad testen hun kennis chemie

Op woensdag 14 november 2018 gingen 30 leerlingen van derde graad de uitdaging aan om deel te nemen aan de Vlaamse Chemie Olympiade. De leerlingen testten hun parate kennis van chemie door het oplossen van 25 meerkeuzevragen. Iedereen ging uiterst geconcentreerd aan de slag. Misschien wordt dat wel beloond met een plaats in de tweede ronde.

Eerstejaars stellen eindproduct aan elkaar voor

Op dinsdag 13 november 2018 stelden de eerstejaars die het keuzegedeelte taal & media volgen, het eindproduct waar ze afgelopen maanden naartoe werkten aan elkaar voor. De leerlingen van meneer Thienpont stelden hun theaterproject voor, de leerlingen van meneer Frencken lieten hun nieuwsvlog zien en de leerlingen van meneer Vermeulen stuurden hun zelfgemaakte e-zine de wijde wereld in.

Leerlingen economie starten minionderneming op

Dit schooljaar starten elf leerlingen uit de derde graad economie een minionderneming op. Na twee maanden vergaderen is het zo ver. En het resultaat mag er zijn: de badproducten van BLISS. We verkopen badzout, badparels en bruisballen alsook verschillende soorten zeep. Er is ook een mogelijkheid om geschenkmandjes of toiletzakjes naar keuze samen te stellen.

Na de algemene vergadering voor de aandeelhouders op dinsdag 6 november 2018 gaat de verkoop officieel van start. We planden al meerdere verkoopmomenten: Talent in actie, de oud-leerlingenavond, de schoolquiz, het personeelsfeest, de oudercontacten en enkele markten. Breng zeker ook een bezoekje aan de verkoopsstand op 20, 22 en 23 november tijdens de middagpauze.

Met dank aan de miniondernemers: Hannah Vlaemynck, Edel Vanderhaegen, Amelie Serlet, Indy Santens, Manon Van Braeckel, Famke Deleersnyder, Sam van Meerhaeghe, Fien Nachtergaele, Amélie Mortier, Britt Tack en Lotte Pieters.
Je kan ons volgen via onze Facebookpagina om op de hoogte te blijven van allerlei acties en andere verkoopmomenten.

Lees het artikel op hln.be

Sint-Hendrik werkt samen met UGent

Begin dit schooljaar werd bij de zesdes die het keuzegedeelte boekhouden volgen gepolst naar hun financiële geletterdheid en basiskennis boekhouding aan de hand van een vragenlijst. Zo maken ze samen met hun leraar mevr. A. Van de Sompel deel uit van een onderzoek gevoerd door UGent vakgroep accounting. Onder leiding van prof. dr. P. Everaert en dr. E. Opdecam wordt gewerkt aan een nieuwe aanpak boekhoudonderwijs en wil men nagaan welke invloed dit heeft op leerlingen secundair onderwijs. Verder in het onderzoek zal dit ook getest worden bij studenten economische wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen, bij handelsingenieurs en bij studenten handelswetenschappen. Of hoe een brug tussen secundair onderwijs en voortgezet onderwijs gestalte krijgt.

U vindt hier specifieke informatie terug over het onderzoek.

Derdejaars bezoeken Gent en Huis van Alijn

Op vrijdag 9 november 2018 gingen de derdes humane wetenschappen naar Gent in het kader van de lessen cultuur- en gedragswetenschappen. 

In de voormiddag stond de kinderrechtenwandeling op het programma. Onder leiding van een gids trokken we rond in Gent op zoek naar historische monumenten die iets te maken hebben met de kinderrechten. Bij elk monument kregen we een deskundige uitleg om zo te komen tot een bepaald kinderrecht. 

In de namiddag bezochten we het volledig vernieuwde Huis van Alijn. In de verschillende zalen stelden we vast dat onze cultuur door de eeuwen heen evolueerde. We werden geconfronteerd met elementen uit een school vroeger en nu. Maar we ondervonden ook dat belangrijke elementen in een mensenleven nu en voorheen totaal verschillend werden benaderd: geboorte en sterven, huwelijk, geloof en bijgeloof, vakantie en vrije tijd.

Zesde schoolquiz opnieuw een succes

Op vrijdag 9 november organiseerde onze school voor de zesde maal de Grote Schoolquiz. Liefst 60 teams schreven zich in. Na afloop ging iedereen tevreden huiswaarts, heel wat weetjes rijker. We danken de organisatoren en iedereen die dit initiatief hielp organiseren.

Sint-Hendrik schrijft 129 brieven voor Vitalina Koval uit Oekraïne  

Op vrijdag 26 oktober 2018 was het terug Schrijf-ze-VRIJdag, een initiatief van Amnesty International. Het draait dit jaar om de mensen die elke dag enorme risico’s nemen omdat ze opkomen voor mensenrechten. Deze mensenrechtenverdedigers worden lastiggevallen, achtervolgd, gevangengezet en zelfs gedood, enkel en alleen maar omdat ze willen bijdragen aan een betere wereld.  

Onze school schreef voor Vitalina Koval uit Oekraïne. Zij komt op voor de rechten van de vrouwen, holebi’s en transgenders. Vitalina opende een informatiecentrum en neemt deel aan vreedzame acties. Ze wordt regelmatig bedreigd en aangevallen, de politie doet niets. Dankjewel aan alle schrijvers, dankjewel om op te komen voor mensen die opkomen voor mensen.

Eerstejaars gaan op onderzoek in De Brielmeersen

De afgelopen weken trokken alle klassen uit het eerste jaar samen met hun leerkracht natuurwetenschappen naar De Brielmeersen voor een biotoopstudie. De leerlingen leerden werken met zoekkaarten om bloemplanten en andere organismen te determineren. Ook werd gebruik gemaakt van meettoestellen om enkele abiotische factoren van de lucht en de bodem te onderzoeken. Tijdens de biotoopstudie ontdekten we ook hoe de biotische en abiotische factoren elkaar beïnvloeden en welke invloed de mens heeft op de natuur in onze omgeving.