Vierdejaars doen aan politiek

Leerlingen van 4HUW maken in de lessen cultuurwetenschappen kennis met het politieke veld in ons land. Het gemeentelijk niveau staat het dichtst bij de burgers. Maar hoe werkt dat dan allemaal? Hoe word je gemeenteraadslid en hoe word je schepen of burgemeester? Mag je een gemeenteraad of een schepencollege bijwonen? Waarover beslist een gemeenteraad eigenlijk? Wat is de taak van de oppositie? – want eigenlijk heeft de oppositie niet genoeg stemmen om een voorstel van de meerderheid weg te stemmen. 

Waarom kan een gemeenteraadslid van de meerderheid zich maar moeilijk onthouden bij een stemming? Vele vragen waarop de leerlingen tijdens een bezoek aan de raadzaal een antwoord kregen van de burgemeester en de voorzitster van de gemeenteraad. Als je zo op de plaats van de burgemeester of een gemeenteraadslid mag zitten, wordt het allemaal een stuk duidelijker en concreter.

De leden van de gemeenteraad vormen bovendien ook de OCMW-raad, een andere gemeentelijke instelling waarmee de leerlingen kennis maakten tijdens het bezoek. Een goede voorbereiding op een taak over het sociaal huis en op de voordracht Zorgen voor mama die de leerlingen ook zullen bijwonen.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com