Vierdejaars wonen voordracht bij

De lezingenreeks over armoede die Bibliotheek Deinze samen met Avansa (vroegere Vorming Plus) met lokale partners organiseert, ging donderdag 21 oktober 2021 van start met een panelgesprek. De eerste avond in een reeks van drie kreeg de titel “Zorgen voor mama” mee, naar het gelijknamige televisieprogramma (op Eén dan nog wel).

In het televisieprogramma gaat Kristel Verbeke (van K3 dan nog wel) in gesprek met zes moeders die laten zien wat het betekent om in armoede te leven. Vlaanderen maakte in het programma kennis met Joost Bonte die in zijn eigen stijl een aantal mama’s coachte. De derde spreker die plaats nam in de sofa was Jos Geysels, die op zijn beurt een armoedespecialist is (als gewezen voorzitter van de Deceniumdoelen).

Janusz Vanhellemont van Avansa modereerde het gesprek en deed dat zeer goed. Er kwamen een aantal thema’s aan bod die telkens ingeleid werden door een getuigenis van een mama uit het programma: schulden, betaalbare woningen, gezondheidszorg, hulpverleners, de rol van de overheid … Na het filmfragment werd er teruggekoppeld en werd er meer uitleg gegeven over het deelaspect van armoede. Heel concreet en heel duidelijk, dikwijls om stil van te worden. Een enkele keer was Bonte wat te provocerend en liet hij zich meeslepen ‘in zijn eigen stijl’, wat bij Kristel Verbeke de reactie uitlokte dat je in een tv-programma gelukkig kon knippen.

De leerlingen van 4HUW maken in het vak cultuurwetenschappen kennis met het thema armoede als sociaal onrecht. In het kader van deze lessen was aan de leerlingen dan ook gevraagd om dit panelgesprek bij te wonen. Ze waren aanwezig – ondanks dat ze die dag allemaal gewerkt hadden voor de Youcadag. Door de voorbereiding in de klas en een eerder gesprek met de voorzitster van de OCMW-raad van Deinze waren de leerlingen goed voorbereid op dit panelgesprek en was dit een zeer boeiende avond voor hen. Dat ze na het panelgesprek met z’n allen op de foto mochten met Kristel was wellicht de kers op de taart.