6 HUW gaat online

Sprekers uitnodigen op school mag nu niet, maar we kunnen ze wel naar school halen via een livestream.

Een medewerker van Stichting Auschwitz bracht maandag 16 november een interessante voordracht  over positieve en negatieve eugenetica voor de leerlingen van 6 Humane Wetenschappen. Een onderwerp dat aan bod komt in de lessen geschiedenis, cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen werd uitgelegd door iemand die over dit onderwerp doctoreert. Boeiend gebracht. Stof tot nadenken.