5 Latijn - Wetenschappen
Aardrijkskunde 1*
Biologie 2
Chemie 2
Duits 1
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Keuzegedeelte 1
TOTAAL 33

 

* Deze richting volgt het wetenschappelijk leerplan aardrijkskunde.