5 Humane wetenschappen
Aardrijkskunde 1
Duits 1
Engels 2
Esthetica 1
Frans 4
Cultuurwetenschappen 3
Gedragswetenschappen 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Keuzegedeelte 1
TOTAAL 32