5 Economie - Wiskunde
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Duits 1
Economie 4
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 6
Keuzegedeelte 1/2
TOTAAL 32/33