In het vak wetenschappelijk werk (WW) maken de leerlingen op een leuke en speelse manier kennis met wetenschap. Ze proberen natuurverschijnselen te begrijpen, te verklaren, te voorspellen en ze voor praktische toepassingen aan te wenden. Wetenschappelijk werk gaat uit van experimenten. Daarom zullen de leerlingen geregeld zelf aan de slag gaan. Ze leren zorgvuldig experimenten uitvoeren in groepsverband.

Volgende thema’s komen aan bod:

  • Stroomsterkte en spanning
  • Kracht en druk
  • Evenwicht en hefbomen
  • Zinken, zweven en drijven
  • ...

Er wordt ook een brug gelegd met de sociologie en economie van het vak socio-economische initiatie (SEI). Vertrekkend vanuit de gemeenschappelijke doelstellingen worden tussen de vakken SEI en WW dwarsverbindingen gelegd via projectwerking. In het eerste trimester komt in beide vakken het project 'sport' aan bod, in het tweede trimester behandelen we het project ‘water’.