SEI is de afkorting van socio- economische initiatie.

Het is een wetenschap die een inleiding geeft op alles wat een mens doet om een zekere welvaart te bekomen. Hierbij onderzoek je het gedrag van de consument in al zijn sociale en culturele aspecten.

Er wordt kennisgemaakt met 2 verschillende vakken: sociologie en economie. Deze twee wetenschappen onderzoeken beide de mens en de samenleving, maar doen dat vanuit een verschillend oogpunt.

De sociologie bestudeert het dagelijkse leven van mensen en observeert hoe ze zich gedragen in hun omgeving, individueel en in groep. Er wordt gezocht naar verklaringen voor bepaalde gedragingen, voor ontstaan van wetten, rolpatronen, culturele verschillen…

De economie onderzoekt hoe mensen welvaart verwerven. Ze produceren goederen en diensten. Dankzij hun inkomen kunnen ze aan hun behoeften voldoen, maar daarbij moeten er telkens opnieuw keuzes gemaakt worden.

Er wordt vertrokken vanuit de eigen leefwereld (De consument in mij). Verder wordt de samenleving vanuit het gezin en vanuit grotere gemeenschapsvormen bestudeerd. Deze kennismaking draagt bij tot een bredere oriëntering van de leerlingen.

In de basisoptie Moderne Wetenschappen komt ook de discipline natuurwetenschappen aan bod in het vak wetenschappelijk werk. Vertrekkend vanuit de gemeenschappelijke doelstellingen  worden tussen de vakken SEI en wetenschappelijk werk dwarsverbindingen gelegd via projectwerking o.a. een project rond sport in het eerste trimester en water in het derde trimester.