• Current
free joomla slider

In het lager onderwijs heb je tijdens de lessen wereldoriëntatie al veel geleerd over de natuur, het menselijk lichaam en het milieu. Er zijn natuurlijk een hele hoop dingen die je nog niet weet. Tijdens de lessen natuurwetenschappen ga je je kennis verder uitbreiden. Het leerplan sluit aan bij het ontwikkelveld ‘oriëntatie op de wereld’ van het leerplan ‘Zin in leren! Zin in leven!’ van het katholiek basisonderwijs, meer in het bijzonder bij het ontwikkelthema ‘oriëntatie op natuur’.

Bijna dagelijks krijg je via kranten, radio, tv of internet informatie over de opwarming van de aarde, verkeersellende, energieproblemen, de strijd tegen ziekten, oprukken van woestijnen, met uitsterven bedreigde planten en dieren... Om daar iets van te snappen en de problemen te kunnen aanpakken, heb je wetenschappelijke kennis nodig. Die kennis is tegenwoordig zo uitgebreid dat er verschillende domeinen zijn ontwikkeld. Zo bestudeer je in de biologie de levende natuur. De niet-levende natuur wordt dan weer onderzocht in de fysica en de chemie (scheikunde).

 

Vakinhoud eerste jaar (2 lestijden per week)

Biotoopstudie

 • organismen in hun biotoop
 • uitwendige kenmerken van gewervelde dieren
 • voedselrelaties

Bouw, eigenschappen en structuur van materie

 • eigenschappen van materie
 • stofomzettingen

Energievormen, transport, belang en effecten

 • energievormen en energieomzettingen

Materie en energie in levende systemen

 • inwendige bouw van zoogdieren met focus op de mens
 • organisatieniveaus bij organismen
 • spijsvertering
 • ademhaling
 • transport
 • uitscheiding
 • stofwisselingen tussen stelsels en hun omgeving

 

Vakinhoud tweede jaar (1 lestijd per week)

Organismen vormen een levensgemeenschap

 • voedselrelaties
 • producenten doen aan fotosynthese

Organismen planten zich voort

 • voortplanting bij bloemplanten
 • voortplanting bij de mens

Van wetenschap naar technische toepassingen

 • door stofomzettingen nieuwe moleculen maken
 • krachten en hun effecten
 • transport van warmte-energie
 • zichtbare en onzichtbare straling

Voor alle tweedejaars staat ook een RELAVO-dag op de kalender. Via workshops verruimen we de kennis rond seksuele opvoeding en maken we de leerlingen relatievaardiger.