INZET VOOR EEN GEZONDE LEVENSHOUDING

Voor het vak LO beschikt onze school over een prachtige infrastructuur; een grote sportzaal, een sportloods, een turnzaal, een danszaal en een voetbalveld. In al deze zalen hebben we een ruim aanbod van klein en groot didactisch materiaal zodat heel veel sporten aan bod kunnen komen. 

Via het vak LO proberen we ook een gezonde levenshouding te propageren. 
Een positieve attitude tegenover fysieke activiteiten, positieve ervaringen met lichaamsbewegingen en het ontwikkelen van de motorische basiseigenschappen zijn een paar voorbeelden van de doelen die we nastreven. 

Jongens en meisjes worden gesplitst en krijgen in aparte groepen les, wat toch een groot pluspunt is op onze school! Op die manier kan er meer op eigen niveau gewerkt worden. Jongens kunnen conditioneel meer aan bod komen en meisjes kunnen vooral in dans/turnen op een hoger niveau werken. De verschillende talenten komen zo beter aan bod. 

Na de les is er mogelijkheid om te douchen. Naast een goede lichaamshouding, basisconditie… is lichaamshygiëne heel belangrijk. 

Over de middag is er mogelijkheid om deel te nemen aan diverse middagsporten.

Na de schooluren wordt het project “Sport na School” aangeboden.

Meer informatie over het SNS-project vind je op elo of kan je vragen aan één van de sportleerkrachten.