Vanaf de tweede graad bieden we ict-onderwijs op een systematische manier aan in de lessen informatica. Afhankelijk van de richting die gevolgd wordt, krijgen de leerlingen een verschillende volgorde van het lessenpakket. De richting economie moet immers eerder leren werken met rekenbladen dan de andere richtingen. Aan het einde van de tweede graad hebben alle leerlingen dezelfde materie gezien.

De onderwerpen zijn:

  • Op een probleemoplossende manier met toepassingsprogramma’s (zoals Word, Excel, …) werken.
  • Bronnen veilig, gericht en efficiënt exploreren en interpreteren.
  • Verwerkte gegevens doelgericht voorstellen.
  • Multimediaal materiaal aanpassen, hanteren en integreren.
  • Veilig en functioneel gegevens raadplegen en uitwisselen.
  • Hard- en software efficiënt beoordelen in functie van het gebruik.
  • Een document doeltreffend structureren en opmaken.
  • Een rekenblad doelgericht gebruiken.
  • Algoritmisch denken.