In de studierichting Humane Wetenschappen staat de studie van mens en maatschappij centraal. De richting wordt in de tweede en derde graad uitgebouwd rond een aantal uitdagende vragen zoals: hoe worden jonge mensen zichzelf, hoe ontstaan relaties tussen mensen, hoe functioneert de samenleving ... 

De vakken Gedragswetenschappen en Cultuurwetenschappen zijn specifieke vakken in Humane Wetenschappen. In het vak Gedragswetenschappen wordt de mens als individu en als lid van de samenleving bestudeerd. In het vak Cultuurwetenschappen bestuderen de leerlingen cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving. Zo maken ze kennis met onder andere economie, recht, media en kunst en met de wetenschappen die deze domeinen bestuderen.

Leerinhouden tweede graad
 • Het kind in de samenleving
 • Een tijd van groei en verandering
 • Levenslang groeien!?
 • Interactie en gedrag
 • Relaties
 • Individu en organisaties
Leerinhouden derde graad
 • Zichzelf worden en zichzelf zijn
 • Zelfkennis wetenschappelijk en voorwetenschappelijk
 • Zichzelf worden, zichzelf zijn: vanzelfsprekend?
 • Met verschillen samenleven
 • Diversiteit kan leiden tot conflicten

Tijdens de lessen worden de eigen ervaringen van de leerlingen geconfronteerd met inzichten uit de psychologie, de sociologie en de antropologie.  De leerlingen leren vraagstukken uit hun eigen leven en de samenleving op te sporen en er oplossingen voor te vinden via allerlei interpretatiekaders en verklaringsmodellen. Daarom krijgen ze regelmatig onderzoeksopdrachten op te lossen. Soms kunnen deze opdrachten volledig in het vaklokaal gemaakt worden. Via een snelle internetverbinding en naslagwerken kan heel wat opgezocht worden. 

Ieder jaar wordt er aan "veldonderzoek" gedaan, waarbij de leerlingen via enquĂȘtes of interviews materiaal moeten verzamelen. De verwerking van de gegevens kan dan weer in het vaklokaal gebeuren. Voor dergelijke opdrachten staan er in het medialokaal 14 pc's ter beschikking waaraan telkens twee leerlingen kunnen werken. Naast het vaklokaal staat ook de taalklas met 26 chromebooks regelmatig ter beschikking.