Waarom Duits?

"Chinees Ieren is een rage en Spaans ligt nog steeds goed in de markt als vreemde taal die Vlamingen willen leren. Ons bedrijfsleven drijft echter nog voornamelijk handel met de buurlanden én het zuiden van het land. Je hebt op de arbeidsmarkt vooral Frans, Engels en Duits nodig."

Dat is kort samengevat wat Prof. Clijsters, directeur van het Centrum Taaldidactiek en Toegepaste Linguïstiek aan het Limburgs Universitair Centrum (LUC) in een artikel in Jobat van 7 januari 2006 op basis van een aantal studies stelt. 

We citeren:

"We onderzoeken al jaren de behoeftes aan talenkennis in het bedrijfsleven en daarin zit nauwelijks evolutie. We vroegen Vlaamse bedrijven echter wel welk percentage van hun omzet zij halen bij anderstalige klanten. Zij vernoemen veruit het vaakst het Frans, meteen ook de taal waar zich de meeste problemen stellen. Verder blijft er een schrijnend tekort aan mensen die het Duits goed onder de knie hebben. Vaak kiest men na Engels en Frans voor Spaans, tegen alle economische logica in. Het Duits heeft het imago moeilijk te zijn. Wie deze taal echter goed beheerst, bezorgt zichzelf een duidelijk voordeel op de arbeidsmarkt. "

"Een viertal studies uit de voorbije jaren leerde de professor ondermeer dat liefst 60 percent van de bevraagde bedrijven klaagt over de schrijfvaardigheden van medewerkers in het Duits, de helft over de schrijfvaardigheid in het Frans en 40 percent over de spreekvaardigheid in die taal. Sectoren die fel met deze problemen kampen, zijn onder meer logistiek, transport en toerisme. " 

Zou er dan toch nog een uitdaging zijn voor het Duits in het onderwijs?

Waarom Duits leren?

"En ik dacht altijd: Ik ga toch niks met Duits doen" 

Overal ter wereld wordt Engels gesproken. Goed Engels, krakkemikkig Engels of iets tussenin. Ook Duitsers Ieren meer Engels dan ooit te voren. Waarom zou je dus nog een vreemde taal Ieren? Waarom is Engels niet genoeg? Hier vind je het antwoord op al die vragen...

10 redenen om Duits te leren

1. Een belangrijke taal in Europa: de meest gesproken moedertaal in Europa

Wie Duits spreekt kan gemakkelijk met ongeveer 100 miljoen mensen communiceren in hun eigen taal, aangezien Duits niet alleen in Duitsland gesproken wordt maar ook in Oostenrijk, een groot deel van Zwitserland, Liechtenstein en Luxemburg alsook in kleine delen van Noord-Italië, Oost-België en Oost-Frankrijk. Samen met het Russisch is het Duits de meest gesproken moedertaal in Europa en staat ze in de top-10 van de meest gesproken talen ter wereld.

2. Ervaar het succes

Zeker voor ons, Vlamingen, is Duits echt niet zo moeilijk. Zonder één les Duits weet een Vlaming al wat "Ich wohne in Amsterdam" of "Ich bin 14" betekent. Veel Nederlandse en Duitse woorden lijken op elkaar. Echt goed Duits spreken kost natuurlijk nog wel wat inspanning, maar je kunt als Vlaming vrij snel goed Duits leren. Het lijkt vaak moeilijker dan bijvoorbeeld Engels, maar dat hoor je dan ook voortdurend om je heen. Duits leren is niet moeilijker dan Engels, Frans of Spaans leren. Dankzij moderne en communicatieve onderwijsmethodes is het mogelijk een hoog niveau te bereiken in communicatieve vaardigheid op zeer korte tijd.

3. Originele teksten lezen

Wie geïnteresseerd is in literatuur, kan de Duitse taal niet negeren. Ieder jaar worden meer dan 60000 nieuwe boeken gepubliceerd in Duitsland, wat overeenkomt met 18% van de publicatie op wereldniveau. Dit maakt dat Duitsland de derde grootste boekenuitgever ter wereld is. Vertalingen kunnen nooit volledig de culturele diepgang weergeven van de Duitse literatuur.

4. Handel drijven met de Duitsers

Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Belgiëë en van de meeste Europese landen. Duits kunnen spreken verbetert de economische relaties met de derde grootste industriëële natie en een van de belangrijkste exporterende landen ter wereld. Duits kennen is een groot voordeel in de handel, want onderhandelingen in een derde taal kunnen gemakkelijk tot misverstanden leiden met alle gevolgen vandien.

5. Voordeel op de arbeidsmarkt

De kennis van het Duits vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Veel Duitse ondernemingen in het buitenland, veel buitenlandse ondernemingen in Duitsland en de handelsrelaties met de Duitstalige landen proberen werknemers aan te werven die meertalig zijn. Binnen de Europese Unie kunnen niet alleen specialisten, maar ook de studenten en deskundigen met kennis van het Duits, vele interessante trainingen, werk- en studiemogelijkheden vinden.

6. Toeristische voordelen

In veel landen komt het grootste deel van de toeristen uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Duits kennen is dus een groot voordeel voor de vele mensen die werken in de toeristische sector.

7. Het Duits bereidt je voor op Europa

De kennis van vreemde talen vergroot je horizonten, zowel intellectuele als professionele. Wie Duits leert, krijgt toegang tot een belangrijk intellectueel, economisch en cultuur-historisch deel van Centraal Europa.

8. Wetenschappelijke vooruitgang

Duits is heel belangrijk voor deskundigen en studenten omdat het de tweede taal is van de wetenschappelijke publicaties. Als je Duits kunt lezen heb je toegang tot de wereld van wetenschappelijk onderzoek in alle takken van de moderne wetenschap. Dit verklaart waarom 40% van de deskundigen in de VS zijn eigen studenten aanraadt Duits te Ieren. In Polen en Hongarije is dat meer dan 70%.

9. Je beleeft Duitsland intenser

Ieder jaar bezoeken miljoenen toeristen van over de hele wereld Duitsland dat zich in het 'hartje van Europa' bevindt. Duits verstaan en spreken betekent beter de Duitsers leren kennen en een helderder beeld krijgen van hun geschiedenis en cultuur.

10. Duits, tussen taal en cultuur

Duits kennen geeft je toegang tot de bakermat van een van de grootste culturen van Europa, aangezien het Duits de taal is van Goethe, Nietzsche en Kafka, Mozart, Bach en Beethoven, Freud en Einstein.