Chemie kleurt je studie en je leven!

IJzer roest als het niet gebruikt wordt, stilstaand water verliest zijn zuiverheid en bevriest als het koud wordt; zo ondermijnt inactiviteit de kracht van de geest.

Leonardo da Vinci (1452-1519)

Italiaans schilder en natuuronderzoeker

 

Da Vinci, als chemicus stond hij niet echt bekend. Chemie zoals wij die nu kennen, bestond toen nog niet. De kwam pas echt van de grond in de 18e eeuw met mensen als Lavoisier. Ten tijde van Da Vinci was chemie nog gewone alchemie, maar dat belette hem niet te experimenteren. Voor zijn beroemde fresco, het Laatste Avondmaal, gebruikt hij nieuwe mengtechnieken en producten, die hem toelieten meer kleuren te gebruiken en langer veranderingen aan te brengen dan  bij de klassieke frescotechniek.

De evolutie van de chemie heeft zowat alle kunstvormen en uitingen van esthetica diepgaand beïnvloed, soms subtiel, soms doorslaggevend.

Chemie reikt technieken aan, heft beperkingen op, conserveert, opent nieuwe deuren… Maar niet alleen in de kunstwereld, in de bouwsector, de auto-industrie, de geneeskunde, de communicatiewereld… opent de ontdekking van nieuwe materialen en vooral composietmaterialen tal van toekomstgerichte mogelijkheden. Chemie kleurt je omgeving, vult de beautycase, verhoogt de sportieve prestaties.


Vanaf het derde jaar komt het vak CHEMIE voor in de lessentabel, 1 of 2 uur in de week. Geleidelijk maak je er kennis met begrippen als mengsel en zuivere stof en daal je af in de abstracte wereld van het molecuul en de atoom. De eigenschappen en interacties tussen de verschillende stofklassen worden niet alleen theoretisch maar ook experimenteel onderzocht en besproken.

De concentrische opbouw van het leerplan bestaat erin dat  wat in de tweede graad de nodige onderbouw kreeg,  in de derde graad verder uitgediept en verwerkt kan worden. Leerlingen, die een wetenschappelijke richting volgen in de derde graad krijgen daarvoor 2 lesuren/week ter beschikking. De wiskundige richtingen hebben 1 uur chemie per week en in de andere richtingen wordt chemie geïntegreerd in het vak natuurwetenschappen.

De natuurwetenschappelijke methode weerspiegelt zich in het vak chemie onder de vorm van een kritische waarneming van feiten en gebeurtenissen. Waarneming leidt tot verwondering, tot het formuleren van een hypothese en het achteraf toetsen ervan, tot het vinden van een verklaring of wetmatigheid. Geleidelijk aan evolueert dit van onderzoekend leren tot leren onderzoeken, tot de uitdaging om deze studie verder te zetten in het hoger onderwijs.

The world of science is my game, and Albert Einstein is my game. De wetenschappers van de toekomst treden in beroemde voetsporen en ontdekken de chemie van het leven, de chemie van de liefde, de chemie van vroeger en van de volgende decennia …