De leerlingen kunnen in het vijfde en zesde jaar een aantal lestijden van hun lessenpakket naar keuze invullen. In het vijfde jaar bestaat het keuzegedeelte uit één (of twee) lestijden, in het zesde jaar uit twee lestijden. Voor de zesdejaars Latijn-Wetenschappen en Moderne Talen-Wetenschappen is er jammer genoeg geen ruimte in de lessentabel om het keuzegedeelte in te richten.

We bieden een aantal mogelijkheden aan die worden ingericht worden als het aantal kandidaten het toelaat.

Bekijk de informatiebundel voor het vijfde jaar

Bekijk de informatiebundel voor het zesde jaar