Ubuntu, ik ben omdat wij zijn

Ubuntu is een begrip uit de Afrikaanse filosofie. ‘Umuntu ngumuntu ngabantu’ luidt een Zulu-gezegde: een mens wordt een mens door andere mensen. Het besef dat individualiteit slechts mogelijk is door de anderen dus onlosmakelijk verbonden met de gemeenschap.

Niet dat elke mens daar om geen eigenheid kan hebben, wel integendeel. Ubuntu erkent de grote diversiteit tussen mensen, maar leert dat die iversiteit er slechts kan zijn dankzij de ander. Eigenbelang kan nooit los gekoppeld worden van het algemene belang. Zo zei Nelson Mandela ooit: 'Je kan best veel geld verdienen, de vraag is alleen: ga je dat doen op een manier die de gemeenschap rondom jou ten goe de komt.”

Ubuntu leert ons ook de deugd van een gedeelde verantwoordelijkheid. Echt mens zijn, betekent dat je je ook verantwoordelijk voelt voor andere mensen. Ubuntu is daar om een filosofie van herverdeling, van onderlinge afhankelijkheid, van wederzijdse hulp en dus van actieve betrokkenheid bij de zorgen van anderen.

Ubuntu: je bent omwille van de ander. Je bent wie je bent, je kan ontvangen en je moet ook actief kunnen geven. Aandacht voor de specifieke eigenheid van iedereen, verantwoordelijkheid voor de groep en vooral ook zorg voor iedereen. Een mooi jaar thema voor een mooi schooljaar.

jaarthema