Bij co-teaching werken twee leerkrachten in één klaslokaal als gelijkwaardige partners samen om zoveel mogelijk leerlingen de doelstellingen van een les of een lessenpakket te laten bereiken en kan er daardoor nog meer ingezet worden op differentiatie.

clil 2021 2022

Content and Language Integrated Learning’ is een onderwijsmethode waarin de inhoud van een vak gegeven wordt in een vreemde taal. Bij CLIL primeert de taal: de taal aanleren gebeurt in de taalles (Frans/Engels), de taal zich nog meer eigen maken (verwerven) gebeurt in de CLIL-les.

De belangrijkste eigenschappen van CLIL:

 • In een CLIL-les wordt het taalgebruik niet geëvalueerd met een puntensysteem, maar door het geven van feedback en feedforward.
 • Om de leerling een veilig kader te bieden, mag hij/zij steeds teruggrijpen naar het Nederlands.
 • CLIL-lessen zijn géén extra lesuren in het lessenrooster en vragen dus geen extra tijdsinvestering van de leerlingen. Geen enkele leerling is verplicht om de lessen CLIL te volgen, maar we zijn werkelijk overtuigd van de vele voordelen van deze methode!

stemSTEM verwijst naar de internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. STEM staat dus voor een waaier aan technologische, technische, exact wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen.

In elke graad bieden wij 1 of 2 STEM-richtingen aan:

 • 1ste graad: STEM-wetenschappen
 • 2de graad:
  • Biotechnische wetenschappen (doorstroom - 3de jaar)
  • Biotechnieken (doorstroom en arbeidsmarktgericht - 3de jaar)
  • Techniek-wetenschappen (4de jaar)
 • 3de graad:
  • Chemie
  • Techniek-wetenschappen
Een ideale basis om in het hoger onderwijs je STEM-studie verder te zetten .