In mei 2012 nam de Raad van Bestuur van Leiepoort Deinze het initiatief om een project te starten genoemd ‘Leiepoort 2020’. Het doel is tot een bijzonder sterke samenwerking te komen tussen de scholen van de groep en meteen via die cultuurtransformatie  Leiepoort tot een uniek begrip te maken in het onderwijslandschap .

Er wordt stapsgewijs gewerkt met een metingsysteem ontwikkeld door Richard Barrett, stichter en bezieler van het Barrett Values Centre. Dat leidde al tot de ontwikkeling en uitwerking van een interne en externe missie- en visietekst.  Maar daar blijft het niet bij, de missie en de visie moeten uitgewerkt en gedragen worden door alle betrokkenen. Tal van concrete acties op het terrein zijn inmiddels uitgevoerd, een aantal initiatieven zijn gerealiseerd en er komen er nog steeds nieuwe bij. Het project wordt deskundig en creatief begeleid door een externe consultant met name Mevr. De Vits.