Het functioneringsgesprek is een individueel gesprek tussen de klassenleraar of de hulpklassenleraar en de leerling.

De leidraad voor het gesprek is de attitudewijzer en het rapport. Tijdens het gesprek krijgen de leerlingen de kans om te vertellen hoe zij het leren en leven op onze school ervaren, wat er goed loopt, waar ze het moeilijk mee hebben.

De leerkrachten krijgen tijd en ruimte om naar elke leerling apart te luisteren. Samen bekijken ze de talenten en de groeimogelijkheden. Waar nodig wordt gezocht hoe drempels kunnen weggewerkt worden al dan niet met ondersteuning vanuit de school.

Maar bovenal is het functioneringsgesprek hét ideale moment om de verbondenheid tussen de leerkracht en de leerling echt vorm te geven.

 foto functionerinsgesprekken