Vakleerkrachten noteren naast het cijfer op het rapport een functionele en waarderende commentaar waarin ze aangeven wat er goed gaat en ook wat de werkpuntjes zijn zowel op het gebied van kennis en vaardigheden maar ook op het vlak van attitudes. Op die manier geven we duiding bij de cijfers op het rapport.