• Current
free joomla slider

Deinze, 23 april 2018

CLIL-proeflessen

Geachte ouders, beste leerling

Zoals u op de infoavond voor de leerlingen van het vierde jaar misschien heeft gehoord, organiseren we vanaf 1 september 2018 CLIL-onderwijs in het vijfde jaar. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Concreet houdt dit in dat de vakken esthetica, geschiedenis en gedragswetenschappen in het Engels zullen worden aangeboden. Geen enkele leerling wordt verplicht om deze vakken in het Engels te volgen, maar iedereen krijgt de vrije keuze.

Als u nog wat meer informatie wil rond dat CLIL-onderwijs en/of als u eens zo’n les in het Engels wil bijwonen, bent u welkom op woensdagavond 16 mei om 19.30 uur in de Aula Magna (kapel). We nodigen alle leerlingen van het vierde jaar en hun ouders/begeleiders uit. Er zal een twintigtal minuten uitleg worden gegeven bij de meest voorkomende vragen, waarna er voor elk vak apart een les van 40 minuten zal volgen. Op die manier kan u het best kennismaken met de aparte manier van lesgeven die eigen is aan het CLIL-onderwijs. Na de les kan u nog vragen stellen aan de directie of aan de leerkrachten in kwestie.

Indien u geïnteresseerd bent, gelieve dan het online inschrijvingsformulier in te vullen vóór woensdag 9 mei. We herinneren er u nog even aan dat enkel de leerlingen humane wetenschappen het vak gedragswetenschappen kunnen kiezen. De leerlingen niet-moderne talen kunnen enkel kiezen voor geschiedenis en de leerlingen moderne talen enkel voor esthetica. Als uw zoon/dochter nog niet weet welke richting hij/zij volgend jaar zal volgen, kan u een voorlopige keuze aanduiden. De definitieve keuze gebeurt door middel van een formulier dat zal worden uitgedeeld op vrijdag 18 mei. Dit wordt nog eens bevestigd bij het indienen van de boekenlijst begin juli.

We willen ook nog eens benadrukken dat de leerling niet zal geëvalueerd worden op zijn/haar Engels, maar enkel op het beheersen van de vakinhoud.

Als u nog meer wil lezen over het hele CLIL-project op onze school, dan kan dat in het
dossier H (dossier 9: CLIL) dat u terugvindt op de website van onze school.

We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen op 16 mei.

Met vriendelijke groeten

Godfried De Waele – leerkracht esthetica                                       Koen Vermeulen - directie

Maarten Muylle – leerkracht geschiedenis                                      Karla De Ruyck – directie

Ann-Lien Lievens – leerkracht gedragswetenschappen