In de kijker: ICT-team

Terug naar overzicht

ICT-team

 

Small steps, giant leap

Whatever you do you have to keep moving forward.
Martin Luther King

 

Soms werkt een school met kleine muizenstapjes aan verandering. Er stelt zich een probleem, men brainstormt over mogelijke oplossingen, verschillende raden wordt om advies gevraagd, je werkt een actieplan uit, dat actieplan moet goedgekeurd worden, in kleine stapjes trek je iedereen mee op de kar van de verandering.

Dat niet iedereen even snel mee is met technologische veranderingen, is evident. Als IT’er probeer je vooral iedereen enthousiast te maken over vernieuwingen en aan te tonen dat de verandering ook echt een verbetering inhoudt. Elke kleine stap voorwaarts is voor ons dan ook zeer hard welkom! We geloven in de visie van Plato:

Never discourage anyone who continually makes progress, no matter how slow.

 

In september 2018 hadden we het plan om de leerkrachten warm te maken voor Google Classroom als platform om met de leerlingen te communiceren en taken op te geven. Een pilootproject werd opgestart waarbij een aantal moedige leerkrachten de eerste verkennende stappen maakten met de applicatie. De eerste resultaten waren veelbelovend.

In september 2019 merkten we dat er al meer leerkrachten warm liepen voor Google Classroom. In de leraarskamer werden tips uitgewisseld en steeds meer leerkrachten waagden de sprong. Het was de bedoeling om dit langzaam uit te breiden naar de volledige school, zodat iedereen uiteindelijk via Google Classroom werkte. We wilden de leerkrachten voldoende tijd gunnen om de overstap te maken.

En dan ging het land in lockdown. Scholen sloten. Iedereen bleef in zijn kot. De kleine muizenstapjes transformeerden naar gigantische sprongen die de leerkrachten en leerlingen moesten maken om alle leerstof online aan te bieden, online lessen te geven, filmpjes aan te bieden, opdrachten op te geven, taken in te dienen…

Als ICT-team kan je alleen maar trots zijn op de vooruitgang die hiermee geboekt is. Elke leerkracht en leerling sprong op de kar. Sommigen hadden slechts een klein duwtje nodig, anderen begonnen aarzelend, maar naarmate ze meer vat kregen op hun eigen technologische vooruitgang, groeide hun zelfvertrouwen. Uiteraard stond het team paraat om iedereen online te krijgen, alle Classrooms aan te maken, leerkrachten en leerlingen te begeleiden bij vragen en problemen. Het was een uitdaging, zowel voor ons als voor hen.

Nu we in september terug in real life aan de slag mochten op school, wilden we de verworven vooruitgang niet zomaar laten schieten. De gigantische sprong voorwaarts die gemaakt was tijdens het afstandsleren, werd op structureel niveau verankerd. De school investeerde in 250 extra Chromebooks (dat zijn kleine laptops zonder harde schijf) op school. Die zijn per gang op de school te boeken door de leraar, in mooie kasten gemaakt door één van onze handige werkmannen. Deze Chromebooks vergroten ook de autonomie tijdens het leren en maken zo gedifferentieerd werken nog beter mogelijk.

We moeten u wellicht niet overtuigen dat deze Chromebooks hun nut al bewezen hebben. De leerkrachten maken er graag gebruik van om extra dynamiek in hun lessen te stoppen. Ook praktisch komen ze goed van pas. Leerlingen die in quarantaine moeten, kunnen de les via livestream volgen. De klas van deze leerlingen krijgt van het ICT-team een Chromebook toegewezen dat ze naar elke les meenemen. Via moderne technologie kunnen we zo de achterstand die de leerling in quarantaine anders zou oplopen enorm verkleinen.

Momenteel staan we voor een nieuwe uitdaging: de leerlingen van de tweede en derde graad komen halftijds naar school en volgen halftijds online les van thuis uit. Leerkrachten geven hun online les vaak in de klas en kunnen hiervoor opnieuw beroep doen op de Chromebooks.

Af en toe heeft het systeem nog zijn kinderziekten: het is niet altijd evident voor het netwerk om het dataverkeer bij te houden, het geluid is soms niet optimaal, de leerlingen kunnen niet goed zien wat er op het bord geschreven staat. Ook dit wordt voor ons een leerproces, al kunnen we stellen dat momenteel meer dan 80 % van de online lessen vlot verloopt. Voor ons doet het vooral deugd dat we al onze leerlingen kunnen bereiken en volgen.

Nu zijn we volop in de weer om te onderzoeken hoe we ook deze ‘crisis’ optimaal kunnen benutten om vooruitgang te boeken.

When written in Chinese, the word ‘crisis’ is composed of two characters – one represents danger and one represents opportunity.
John F. Kennedy

 

Het ICT-team

 

Terug naar boven

Terug naar overzicht