DossierH Vorig schooljaar brachten klimaatbetogingen klimaat en milieu opnieuw bovenaan op de agenda. Informeren blijft het belangrijkste actiepunt van onze klimaat- en milieuraad (AHA-project). Want de problematiek begrijpen is een noodzakelijke eerste stap in het ondernemen van actie. Ondertussen zit onze klimaat- en milieuraad niet stil. Leerlingen, leraars en directie werken rond vijf thema’s: mobiliteit, speelplaats, afval en duurzaam materiaalgebruik, voeding en gebouwen.

 

Inhoud

Terug in de tijd
Schooljaar 2018-2019
Schooljaar 2019-2020
Klimaat- en milieuraad

 

dossier 14 09

 

Terug in de tijd

2010-2011: 5LWE en leraar aardrijkskunde Koen Meirlaen nemen deel aan Polar Quest en winnen die wedstrijd. De leerlingen ontvangen elk 250 euro aan kampeermateriaal en Koen Meirlaen mag  naar de Zuidpool. 

2011-2012: uitrolling AHA-project: Koen Meirlaen vertrekt op 15 december naar de Zuidpool en blijft daar tot en met 24 februari 2012. Vanuit de prinses Elisabethbasis vertaalt hij projecten naar een schoolse context (www.ahaproject.be) en hij doet een oproep tot AHA-wedstrijd: bedenk of ontwerp met je school, met je klas of individueel een concept/toestel/idee dat de ecologische voetafdruk van jouw school kan terugdringen. 

Op school zijn er voordrachten voor elke jaarschijf. Bij terugkeer is er een reisverhalenavond; er is een klimaatdebat met politici in De Rekkelinge en er is een slothappening op 25 mei met de bekendmaking van de finalisten AHA-bedenkerswedstrijd.

Acht engagementen blijven de aandacht voor klimaat en milieu levend houden.

Terug naar boven

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

 

Schooljaar 2018-2019

Klimaatbetogingen brengen klimaat en milieu opnieuw bovenaan op de agenda. 

De school blijft inzetten op het verstrekken van informatie. 
Er is de website AHA (www.ahaproject.be). Er is een voordracht door Jolien Goossens over de draagkracht van de aarde: de oceanen en dit voor vierdes, vijfdes en zesdes. Op school wordt voor leerlingen en ouders de voordracht ‘Klimaatopwarming en Antarctica’ aangeboden. Een afgeladen vol auditorium toont dat de jongeren heel wat mensen hebben wakker geschud. 

Geïnteresseerde leerlingen en leraars verzamelen zich rond bepaalde aspecten uit de klimaat- en milieuproblematiek. Twee leraars wonen het klimaatcongres aan de VUB bij en leerlingen, leraars en directie zijn aanwezig op het klimaatcongres in Oostende op 3 mei.

Terug naar boven

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

 

Schooljaar 2019-2020

Informeren blijft het belangrijkste actiepunt van onze klimaat- en milieuraad. Want de klimaat- en milieuproblematiek begrijpen is een noodzakelijke eerste stap in het ondernemen van actie.

Op vrijdag 13 september brengen we Pieter Boussemaere naar de school. In zijn voordracht ‘Tien klimaatacties die werken’ vertrekt hij van de naakte feiten. Vrij van ideologisch of politiek getouwtrek krijgen we tien persoonlijke acties die wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken. Wij mogen ruim 150 toehoorders verwelkomen, ouders, leerlingen en oud-leerlingen, leraars, sympathisanten.

Nog diezelfde maand lanceert Koen Meirlaen het klimaatproject ‘Oceans are rising, so get informed’ in het Museum van Deinze en de Leiestreek. In Knack geeft hij meer duiding: ‘Om de klimaatuitdaging het hoofd te bieden, is voldoende kennis bij de gemiddelde burger een absolute noodzaak. Ondanks alle aandacht in de media, gaapt er nog steeds een gigantische kenniskloof tussen de klimaatwetenschappers en het brede publiek. Met de nieuwe overzichtssite www.sogetinformed.com willen we het voor iedereen gemakkelijker maken om feit en fictie van elkaar te onderscheiden in het klimaatdebat. Nog belangrijker is dat het platform zeer concrete acties en oplossingen presenteert en burgers toelaat elkaar te inspireren. Een bijbehorende eyecatcher -een rode zeespiegelstijging- die je op school of op kantoor makkelijk kan aanbrengen triggert de voorbijganger om zich te informeren.’

Kort nadien brengen we ook op school de ‘rode lijn’, symbool voor de stijgende zeespiegel op +2 meter aan, vanop de speelplaats tot op de voorgevel school, samen met een korte duiding en verwijzing naar de webpagina sogetinformed.com. Intussen wordt de actie mee uitgedragen door de Universiteit Gent, de VUB en Gentse hogescholen

In januari is dhr Patrick Doyen te gast op onze school voor een voordracht voor zesdes. Patrick Doyen was vroeger marketingdirecteur bij coca-cola en nu wil hij ons aan het kraantjeswater krijgen om zo een halt toe te roepen aan de drankverpakkingen. Hij toont aan de leerlingen dat de oplossingen om het aantal transportkilometers, de gebruikte energie en de berg afval te verminderen eigenlijk heel eenvoudig zijn. (https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/eva-ontmoet/2019/eva-ontmoet-s2019-eva-ontmoet-patrick/)

Terug naar boven

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

 

Klimaat- en milieuraad

Ondertussen zit onze klimaat- en milieuraad (AHA-project) niet stil. Leerlingen, leraars en directie werken rond vijf thema’s: mobiliteit, speelplaats, afval en duurzaam materiaalgebruik, voeding en gebouwen.

Tijdens de 'Week van de mobiliteit' verspreidt de werkgroep mobiliteit infoposters over de school om leerkrachten en leerlingen te informeren over de uitdagingen rond mobiliteit. Ons duurzaam verplaatsen (te voet, met de (elektrische) fiets, met de elektrische wagen of met het openbaar vervoer) is immers één van de meest efficiënte klimaatmaatregelen die je als individu kan nemen, het vermindert het fileprobleem en ieders gezondheid vaart er wel bij.

De slogan 'Burn fat, not oil' zet twee van die voordelen in de verf. Op de Car Free Day komt 70 % van vijfdejaars met de fiets naar school en daarmee winnen ze de uitdaging vóór alle andere jaarschijven. De fietsende vijfdejaars mogen als beloning hun brandstoftankje aanvullen met een gesuikerde donut. (geen nood: wie een half uur fietst verbruikt tussen de 150 en 350 calorieën)

Minder wagens betekent ook dat we minder openbare ruimte nodig hebben om die wagens te laten stilstaan. Onze parking wordt over de middag omgetoverd tot go-cartparcours tot groot jolijt van zowat alle leerlingen. Tegelijkertijd zetten we ook in op verkeersveiligheid: alle fietsers krijgen spaakreflectoren en de politie komt langs om fietsen te labelen en zo te beschermen tegen diefstal.

De werkgroep speelplaats gaat voor meer groen op de speelplaats. Groene planten in bloembakken, een haag rond een aantal zitbanken, verplaatsbare boombakken op de speelplaats vormen een eerste  project. In de herfstvakantie werd er een en ander gerealiseerd. 

Naast een aangenamere omgeving om in de pauzes te vertoeven, willen we met dit extra groen ook een brede link met klimaat benadrukken. De schaduw van boomkruinen is immers maar een klein aspect waarom bomen als een natuurlijke airco werken. Er komt daarom nog een infobord waarin het belang van bomen in een toekomst met meer extreme hitte en droge periodes wordt verduidelijkt. Meer info kan je alvast hier vinden. (https://sogetinformed.com/nl/information/bossen-zijn-koeler-dan-je-denkt)

Ons doel om van de speelplaats een echt groene plek te maken is hiermee zeker niet bereikt. Daarvoor is de verhouding grijs/groen nog veel te groot. De uitdaging om ook grotere, verharde stukken opnieuw aan te leggen, vormt het volgende belangrijkste agendapunt.

De werkgroep afval en duurzaam materiaalgebruik zet volop in op het promoten van kraantjeswater om zo de hoeveelheid petflessen op school aan banden te leggen. We maken duidelijk hoeveel petflessen op school verbruikt worden door ze één week lang te verzamelen in een kooi. De week daarop huldigen we een tweede waterdispenser op school in, eentje in de Magrittezaal, naast de vier tapkraantjes op de speelplaats en de dispenser in de eetzaal. En de hele week lang bieden we een herbruikbare fles met logo van de school te koop aan. De fles kost vijf euro, maar een leerling die zich een herbruikbare fles wil aanschaffen, betaalt slechts twee euro.  De leerlingenraad, de ouderraad en de school leggen immers elk een euro bij. Bij aankoop krijgt de leerling meteen ook inspiratie en de kans om zijn of haar fles te personaliseren of te pimpen. We verkopen 507 flessen en alle leraars krijgen er eentje cadeau op de dag van de leraar. 

De werkgroep voeding lanceert een nieuw voorstel. Sinds vorig schooljaar bieden we personeelsleden de kans om na het middagmaal de resten groenten tegen zeer voordelig tarief aan te kopen, waardoor de hoeveelheid verspild voedsel aanzienlijk is afgenomen. Dit schooljaar ligt de focus op vlees. We merken dat voor sommige leerlingen de aangeboden portie wat te groot is. Daarom wil Scolarest, de firma die onze maaltijden verzorgt,  de leerlingen ook de kans geven om op bepaalde dagen een halve portie vlees te nemen. Uiteraard zal het in de aanvangsfase wat zoeken zijn naar het juiste evenwicht tussen vraag en aanbod, maar we maken ons sterk dat dit een aanzet kan zijn tot minder verspilling. Bovendien kunnen de leerlingen zoals steeds zich naar believen bedienen van groenten. Meer info over vlees – veggie – vegan via https://sogetinformed.com/nl/information/vlees-veggie-vegan.
De prijs die wordt aangerekend aan de leerling zal dezelfde blijven, maar Scolarest doet per aangekochte maaltijd met halve portie vlees een bijdrage die wij als school kunnen besteden aan een van onze groene projecten. Heel concreet wordt de vergroening van de speelplaats met deze centen gefinancierd.

De werkgroep gebouwen komt weldra samen. Maar stil zitten we niet. In een laatste fase worden in november alle ramen Leieoever vervangen door dubbel glas. We blijven zoeken naar het inzetten van meer zonnepanelen naast de zonnepanelen al aanwezig op het dak van het gebouw Coubertin. Regenwater? Bij het vervangen van verlichting, kiezen we voor LED-verlichting. Dit gebeurde laatst in de sportzaal en in de Magrittezaal. Dikke truiendag valt dit schooljaar op 11 februari. Hou ons in de gaten. Meer info over investeringen in gebouwen via https://sogetinformed.com/nl/information/investeer-je-woning.

Terug naar boven

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

 

Het nieuwe jaar brengt ongetwijfeld nieuwe ideeën. Werkgroepen plannen de eerste vergaderingen van het nieuwe jaar. Bovendien krijgen alle collega’s en oud-collega’s van Leiepoort campus Sint-Hendrik, Sint-Theresia, Sint-Vincentius en het VTI de kans een fiets aan te kopen tegen een heel voordelige prijs. We zijn zeker dat dit project op heel veel bijval zal kunnen rekenen.

Het werk is niet af, integendeel! Acties, klein én groter moeten ons vooral bewust maken en houden en zorgen voor een mentaliteitsverandering bij onszelf, bij onze leerlingen en bij ieder die samen met ons school maakt. Op die manier kunnen we voor ieder bouwen aan een leefbare wereld, ook in de toekomst en de aanzet geven om dit te blijven doen.

 

Lees andere dossiers in DossierH