knop dossierhOp 1 september 2019 start de modernisering van het secundair onderwijs in het eerste jaar. Hierop zijn we reeds goed voorbereid. In ons boeiend aanbod is er ruimte voor de drie kernwoorden van de modernisering: verkennen, versterken en verdiepen.

 

Inhoud

Wat vooraf ging
De modernisering
Een vooruitblik
Kennismaken met het aanbod
 
dossier 12 26

 

Wat vooraf ging

Op 1 september 2017 startten we reeds met een vernieuwd aanbod in het eerste jaar. Naast een pakket algemene vorming kozen we voor een schooleigen invulling met drie keuzegedeeltes: taal & media, Latijn en wetenschap.

De leerlingen kunnen vanuit hun interesses en talenten kiezen voor een van de keuzegedeeltes. In elk keuzegedeelte is er ruimte voor verkennen, versterken en verdiepen. De leerlingen kunnen hierdoor hun talenten verder ontdekken en ontwikkelen. De eerste graad is oriënterend om nadien een gerichte keuze te maken naar de tweede graad.

Ontdek de keuzegedeeltes via drie filmpjes

Daarnaast kunnen de leerlingen in de keuzegedeeltes taal & media en wetenschap ook kiezen voor versterking of verdieping van Frans en versterking of verdieping van wiskunde. In het uur versterking worden de leerlingen versterkt met herhalingsoefeningen en -opdrachten. De leerlingen krijgen extra uitleg bij de leerstof. In het uur verdieping wordt de leerstof verdiept met uitdagende oefeningen en opdrachten.

 

2019 assen van verdieping

 

Als theoretische basis voor de versterkings- en verdiepingsuren gebruiken we de drie assen van verdieping. Verdiepen betekent dat de leerling meer autonomie krijgt tijdens het leren en dat de oefeningen en leeropdrachten complexer en abstracter zijn. Leerlingen die versterking volgen, krijgen meer begeleiding bij het oplossen van concretere en eenvoudigere oefeningen.

Tenslotte krijgen alle leerlingen ook het nieuwe vak computerwetenschappen waarin ICT-vaardigheden worden aangeleerd.

Op 1 september 2018 voerden we ook in het tweede jaar versterkings- en verdiepingsuren in voor Frans en wiskunde.

Terug naar boven

 

dossier 12 29

 

De modernisering

Op 1 september 2019 start de modernisering van het secundair onderwijs in het eerste jaar. Hierop zijn we reeds goed voorbereid. In ons boeiend aanbod is er ruimte voor de drie kernwoorden van de modernisering: verkennen, versterken en verdiepen.

Het eerste jaar bestaat uit 27 lestijden algemene vorming en 5 lestijden differentie.

Wat is er nieuw in de lestijden algemene vorming?

  • De leerlingen krijgen het nieuwe vak mens & samenleving: één lestijd in het eerste jaar en één lestijd in het tweede jaar. Inhoudelijk is het een integratie van de vormingscomponenten sociale, maatschappelijke en economische vorming.
  • De leerlingen krijgen Engels vanaf het eerste jaar.
  • Twee vakken krijgen een nieuwe naam: plastisch opvoeding wordt beeld en muzikale opvoeding wordt muziek.

Wat is er nieuw in de lestijden differentiatie?

De contouren liggen voor de lestijden differentiatie sinds twee jaar vast: drie keuzegedeeltes, versterking of verdieping van Frans, versterking of verdieping van wiskunde en computerwetenschappen. Door vroeg genoeg het aanbod te vernieuwen, hebben we al veel ervaring kunnen opdoen.

 

2019 lessentabel eerste jaar

Terug naar boven

 

dossier 12 27

 

Een vooruitblik

Op 1 september 2020 gaat de modernisering van het secundair onderwijs verder in het tweede jaar.

Het tweede jaar bestaat uit 25 lestijden algemene vorming, 5 lestijden basisoptie en 2 lestijden differentiatie.

In het tweede jaar zullen we twee basisopties aanbieden: (Grieks)-Latijn en moderne talen en wetenschappen. 

De leerlingen die kiezen voor Latijn of moderne talen en wetenschappen zullen, naast de 5 lestijden basisoptie, ook 2 lestijden differentiatie krijgen. In de basisoptie Latijn denken we in de richting van kunst en wetenschap. In de basisoptie moderne talen en wetenschappen zullen de leerlingen kunnen kiezen voor versterking of verdieping van Frans en versterking of verdieping van wiskunde.

De leerlingen die ook Grieks willen studeren, zullen 4 lestijden Latijn en 3 lestijden Grieks krijgen.

Terug naar boven

 

dossier 12 28

 

Kennismaken met het aanbod

Kennismaken met het gemoderniseerde aanbod kan op verschillende momenten.

Op zondag 17 maart 2019 van 9.30 uur tot 17.00 uur bent u van harte welkom op onze openpoortdag. U krijgt een persoonlijke rondleiding waarbij u kan kennismaken met het gemoderniseerde aanbod in het eerste jaar, het opvoedingsproject, de infrastructuur, het zorgbeleid, de vele activiteiten …

Locatie: Leiepoort campus Sint-Hendrik, Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze
Ook de andere campussen van de Leiepoortgroep kan u die dag bezoeken.

In de maand maart organiseren we de doedagen op onze school. In samenwerking met de basisscholen uit de ruime regio krijgen de leerlingen van het zesde leerjaar de kans om via werkwinkels kennis te maken met onze school en het studieaanbod.

Terug naar boven

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

 

Lees andere dossiers in DossierH