3e Economie
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Economie 4
Engels 3
Frans 5/4
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 4/5*
TOTAAL 32

* Er is een verschillend leerplan voor wiskunde 4 en 5,  bij  twee keuzes in één richting is de tweede keuze een extra optie die de school aanbiedt.