• Current
free joomla slider

clil1

Content and Language Integrated Learning’ is een onderwijsmethode waarin de inhoud van een vak gegeven wordt door middel van een vreemde taal. Het speciale aan CLIL is dat het vak steeds primeert op de taal: de taal aanleren gebeurt in de taalles (Frans/Engels), de taal zich nog meer eigen maken (verwerven) gebeurt in de CLIL-les.

Dit schooljaar krijgen enkele gemotiveerde collega’s een doorgedreven opleiding om in 2018-2019 aan de slag te gaan als CLIL-leerkracht.

Deze methodologie zal o.a. projectmatig toegepast worden in het 3de jaar tso in de lessen geschiedenis. Het lessenpakket dat voorafgaat aan de excursie naar Canterbury, zal door de leerkracht geschiedenis gegeven worden in het Engels.

Ook onze leerlingen van de praktijkrichtingen, zullen de kans krijgen om in CLIL ondergedompeld te worden. Onze school is hierin UNIEK in Vlaanderen.

De leerlingen van 6 Verzorging zullen op school verschillende praktijkhandelingen inoefenen in het Frans. Ook op stage zullen ze de kans krijgen om begeleid te worden door de taalleerkracht.

De leerlingen van 5 Haarzorg zullen eveneens 1 uur per week de leerkracht Frans op bezoek krijgen in het kapsalon. Ons doel is het communicatieve vanuit de klas naar het werkveld brengen om zo gemakkelijker klanten te ontvangen en bij te staan in het Frans.

Ook de leerlingen van 4 Restaurant en keuken ontvangen en bedienen de klanten 1 uur per week in het Frans in ons didactisch restaurant.

De belangrijkste eigenschappen van CLIL:

  • In een CLIL-les wordt het taalgebruik niet geëvalueerd met een puntensysteem. De evolutie in bv. spreekdurf en taalcorrectheid gebeurt door middel van feedback en feedforward.
  • Het Nederlands hoeft nooit afwezig te zijn in een CLIL-les: om de leerling een veilig kader te bieden, mag hij/zij steeds teruggrijpen naar het Nederlands. Heel vaak is dit niet nodig omdat er heel visueel gewerkt wordt in een CLIL-les en omdat we zien dat de leerlingen heel snel de vreemde taal oppikken.
  • CLIL-lessen zijn géén extra lesuren in de lessenrooster en vragen dus geen extra tijdsinvestering van de leerlingen. Geen enkele leerling is verplicht om de lessen CLIL te volgen, maar we zijn werkelijk overtuigd van de vele voordelen die de CLIL-methodologie biedt!

Enkele voordelen van CLIL:

  • De leerlingen leren meer probleemoplossend denken.
  • De spreekdurf en het zelfvertrouwen gaan bij alle CLIL-leerlingen de lucht in.
  • Zowel de taal áls de resultaten van het vak gaan erop vooruit bij CLIL-leerlingen!
  • Van CLIL krijg je een BOOST!

Elk kind heeft talent!

Wij gaan als school heel graag nóg actiever mee in de zoektocht naar dit talent. Onze eerstejaars geven we daarom de kans om samen met hun medeleerlingen en leerkrachten op weg te gaan en, eens gevonden, die talenten verder te ontwikkelen.

De leerlingen leggen hun eigen ‘ACCENT OP TALENT’ door 2 workshops te kiezen (tegen het einde van het schooljaar hebben de leerlingen 2 modules gevolgd).

In samenwerking met de basisscholen uit de ruime regio krijgen de leerlingen van het 6de leerjaar de kans om, tijdens de doedagen, kennis te maken met de wondere wereld van wetenschap, voeding, techniek en verzorging.

De doedagen zullen dit schooljaar plaatsvinden in de periode van maandag 2 maart tot en met 12 maart 2020. Hierbij vinden jullie alvast een voorsmaakje van de verschillende workshops die georganiseerd worden binnen onze school Leiepoort campus Sint-Theresia en de andere activiteiten die doorgaan op het VTI en Leiepoort campus Sint-Vincentius.

(Klik op de link om de video te bekijken)

 

Jong zijn is vaak ontzettend leuk maar dat betekent daarom niet dat jongeren dit altijd als gemakkelijk ervaren. Jongeren leven en leren in verschillende omstandigheden (gezin, vrienden, vrije tijd, …) en invloeden ((multi)media, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale media, …).
Onze school is meer dan enkel lesgeven. We zijn niet enkel een leerschool. Leiepoort campus Sint-Theresia is ook een leefschool. Elke leerling telt voor ons, hoe dan ook. We willen met jongeren op weg gaan, hen begeleiden. Dit doen we vanuit een handelingsgerichte opvatting. Wat een kind nodig heeft, vinden we belangrijker dan op zoek te gaan naar het probleem. We geloven daarenboven sterk dat leerkrachten ertoe doen door te sturen, te steunen en te stimuleren.
We zien het bovendien ook als een voortdurende uitdaging om talent zichtbaar te maken. We willen immers graag dat elke jongere een studierichting of beroep kan kiezen die hij/zij graag doet, goed kan en hem/haar gelukkig mag maken. We doen dit op een systematische en planmatige manier. We willen samen met ouders op een positieve en waarderende manier stilstaan bij de groei en de verandering van hun kind. We durven kijken naar wat wel lukt als gedrag lastig aanvoelt.
We geloven dat alles begint met een droom … en daar willen we graag aan meewerken.

De eerste graad is voor de leerlingen voornamelijk een observatiegraad: een kennismaking met verschillende vakken en in bso een ‘proeven’ van verschillende beroepenvelden.

Het is belangrijk dat leerlingen vanaf de tweede graad starten in een richting die bij hen past op vlak van interesse, vaardigheden, mogelijkheden, motivatie … .

We proberen de leerlingen van bvl, 2 tso en 4 tso bij dit keuzeproces zo goed mogelijk te begeleiden aan de hand van een studiekeuzedossier en door het organiseren van infomomenten. Daarnaast kunnen ze met hun vragen steeds terecht bij directie, clb, klassenleraar en vakleerkrachten. De ouders worden op school uitgenodigd op een infoavond.

De leerlingen van 6 tso en 7 bso krijgen info over de studiemogelijkheden in het hoger onderwijs, o.a. via CLB-medewerker die langskomt in de klas. Tijdens een praatcafé op school kunnen ze met oud-leerlingen van onze school van gedachten wisselen over studie- en beroepskeuze. De leerlingen van 6 tso gaan ook naar de SID-beurs in Gent. Voor ouders is er een infoavond in verband met hoger onderwijs.