• Current
free joomla slider

clil1

Content and Language Integrated Learning’ is een onderwijsmethode waarin de inhoud van een vak gegeven wordt in een vreemde taal. Bij CLIL primeert de taal: de taal aanleren gebeurt in de taalles (Frans/Engels), de taal zich nog meer eigen maken (verwerven) gebeurt in de CLIL-les.

De belangrijkste eigenschappen van CLIL:

  • In een CLIL-les wordt het taalgebruik niet geëvalueerd met een puntensysteem, maar door het geven van feedback en feedforward.
  • Om de leerling een veilig kader te bieden, mag hij/zij steeds teruggrijpen naar het Nederlands.
  • CLIL-lessen zijn géén extra lesuren in het lessenrooster en vragen dus geen extra tijdsinvestering van de leerlingen. Geen enkele leerling is verplicht om de lessen CLIL te volgen, maar we zijn werkelijk overtuigd van de vele voordelen van deze methode!

stemSTEM verwijst naar de internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. STEM staat dus voor een waaier aan technologische, technische, exact wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen.

De richting Techniek-wetenschappen bereidt in de eerste en tweede graad voor op STEM-richtingen in de derde graad.

 

 

 

De leerlingen kunnen in het eerste jaar twee workshops volgen en zo hun talenten ontdekken en verder ontwikkelen.

In samenwerking met de basisscholen uit de ruime regio krijgen de leerlingen van het 6de leerjaar de kans om, tijdens de doedagen, kennis te maken met de wondere wereld van wetenschap, voeding, techniek en verzorging.

Hierbij vinden jullie alvast een voorsmaakje van de workshops die georganiseerd worden door de verschillende scholen.

(Klik op de link om de video te bekijken)

Jong zijn is vaak ontzettend leuk maar dat betekent daarom niet dat jongeren dit altijd als gemakkelijk ervaren. Jongeren leven en leren in verschillende omstandigheden (gezin, vrienden, vrije tijd, …) en invloeden ((multi)media, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale media, …).
Onze school is meer dan enkel lesgeven. We zijn niet enkel een leerschool. Leiepoort campus Sint-Theresia is ook een leefschool. Elke leerling telt voor ons, hoe dan ook. We willen met jongeren op weg gaan, hen begeleiden. Dit doen we vanuit een handelingsgerichte opvatting. Wat een kind nodig heeft, vinden we belangrijker dan op zoek te gaan naar het probleem. We geloven daarenboven sterk dat leerkrachten ertoe doen door te sturen, te steunen en te stimuleren.
We zien het bovendien ook als een voortdurende uitdaging om talent zichtbaar te maken. We willen immers graag dat elke jongere een studierichting of beroep kan kiezen die hij/zij graag doet, goed kan en hem/haar gelukkig mag maken. We doen dit op een systematische en planmatige manier. We willen samen met ouders op een positieve en waarderende manier stilstaan bij de groei en de verandering van hun kind. We durven kijken naar wat wel lukt als gedrag lastig aanvoelt.
We geloven dat alles begint met een droom … en daar willen we graag aan meewerken.

De eerste graad is voor de leerlingen voornamelijk een observatiegraad: een kennismaking met verschillende vakken en in bso een ‘proeven’ van verschillende beroepenvelden.

Het is belangrijk dat leerlingen vanaf de tweede graad starten in een richting die bij hen past op vlak van interesse, vaardigheden, mogelijkheden, motivatie … .

We proberen de leerlingen van bvl, 2 tso en 4 tso bij dit keuzeproces zo goed mogelijk te begeleiden aan de hand van een studiekeuzedossier en door het organiseren van infomomenten. Daarnaast kunnen ze met hun vragen steeds terecht bij directie, clb, klassenleraar en vakleerkrachten. De ouders worden op school uitgenodigd op een infoavond.

De leerlingen van 6 tso en 7 bso krijgen info over de studiemogelijkheden in het hoger onderwijs, o.a. via CLB-medewerker die langskomt in de klas. Tijdens een praatcafé op school kunnen ze met oud-leerlingen van onze school van gedachten wisselen over studie- en beroepskeuze. De leerlingen van 6 tso gaan ook naar de SID-beurs in Gent. Voor ouders is er een infoavond in verband met hoger onderwijs.