• Current
free joomla slider

 (Winkelbeheer en etalage)

Studierichting

Dit specialisatiejaar beoogt de vereiste beroepskwalificatie (competenties) te verwerven voor een zelfstandig detailhandelaar en een rayonverantwoordelijke afdeling voedingsmiddelen en/of afdeling non-food.

De opleiding is heel sterk realiteitsnabij. Naast de stages, runnen de leerlingen in de loop van het schooljaar ook een Leeronderneming. Vanaf september beginnen ze met de voorbereiding van een eigen zaak onder de vorm van een pop-up-store, die rond half november officieel wordt geopend. Leerlingen krijgen er een gedeelde verantwoordelijkheid voor productkeuze, inrichting van de winkel, onderhandelingen met toeleveringsbedrijven, boekhouding, publiciteit, verkoop en dienst aan klanten. Eind januari wordt deze pop-up-store afgesloten. In de loop van het schooljaar organiseren ze ook nog een stockverkoop en een evenement.

Leerlingen uit het bso behalen door het volgen van een 7de specialisatiejaar het diploma van hoger secundair onderwijs. 

Vooropleiding

Je volgde bij voorkeur een studierichting uit het domein Handel.

Profiel van de leerling

 • Je bent handig en creatief.
 • Je hebt gevoel voor kleuren, vormen, combinaties.
 • Je bent bereid tot zelfstandig werken.
 • Je hebt zin voor stijl en vormgeving.
 • Je hebt heel wat verantwoordelijkheidszin.
 • Je hebt zin voor organisatie en afwerking.
 • Je hebt aandacht voor afspraken en integrale zorg voor kwaliteit.

Toekomst

Door het volgen van een derde leerjaar van de derde graad (en de erin opgenomen stages) hebben de afgestudeerden een grotere kans op tewerkstelling of krijgen zij grotere troeven op de arbeidsmarkt.

Je kan als zelfstandige een eigen zaak runnen of als gerant(e) in dienstverband een winkel beheren; je hebt verschillende mogelijkheden naar etaleren toe. Je kan je verder bekwamen via cursussen in het Volwassenenonderwijs, bij Syntra of bij de VDAB.


Derde graad – 7de specialisatiejaar - Retialmanagement en Visual Merchandising

 

Lessentabel
Algemene vorming  
Godsdienst 2
Project algemene vakken 4
Kernvakken  
Visual merchandising 3
Visual merchandising stage 1
Winkelbeheer 10
Winkelbeheer stage 6
Beweging  
Lichamelijke opvoeding  2
Talen  
Frans 2
Engels 2
Totaal 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernisering secundair onderwijs: Vernieuwd eerste jaar

uitnodiging keuzegedeelte SV v2

In het vernieuwde eerste jaar biedt onze school een brede basisvorming aan met schooleigen accenten. Zo zetten we extra in op computervaardigheden en versterken we elke leerling voor Nederlands, Frans en wiskunde. Hier vind je de lessentabel.

Daarnaast organiseert de school in het eerste jaar verkennende projecten waarin de leerlingen hun talenten ontdekken of verder ontwikkelen. Met deze projecten proeven de leerlingen van verschillende studiedomeinen. Dit laat hen toe zichzelf beter te leren kennen om later een gerichtere studiekeuze te maken. In de loop van het eerste jaar werk je aan twee verkennende projecten die je zelf kiest. Doe de interessetest om je keuze te vergemakkelijken!

Om de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen, kiest onze school voor een specifieke aanpak in het eerste jaar. Het evaluatiesysteem met een beperkt aantal examens en met begeleid studeren, het peter- en meterproject en de tweedaagse teambuilding bij het begin van het schooljaar zijn voorbeelden van deze aanpak.

 
What do you want to do ?
New mail

Studierichting

Dit specialisatiejaar wil je communicatief vaardiger maken en je vlotter leren werken met softwarepakketten voor tekstverwerking, gegevensbeheer, rekenblad en hun courante toepassingen. De theoretische kennis wordt wekelijks via stage in praktijk gebracht.

Leerlingen uit het bso behalen door het volgen van een 7de specialisatiejaar het diploma van hoger secundair onderwijs.

Vooropleiding

Je volgde bij voorkeur een studierichting uit het domein Handel.

Profiel van de leerling

 • Je verkiest een praktijk- en bedrijfsgerichte vorming.
 • Je hebt interesse voor de brede administratieve taken binnen het bedrijf.
 • Je bent bereid tot uitvoerend werk, afgewisseld met zelfstandige taken.
 • Je hebt zin voor orde, nauwkeurigheid en stiptheid.
 • Je bent vlot in stijl en voorkomen.
 • Je bent bereid tot contact en samenwerken.
 • Je bent betrouwbaar en discreet in handelen.

Toekomst

Na het specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs.

Je kan werken in de diensten- of administratieve sector en in bedrijven in een grote verscheidenheid aan administratieve taken.

Wie zich in de loop van de derde graad bso heeft getraind in het verwerken van theoretische leerstof kan, mits een aangepaste keuze, naar het hoger onderwijs.

Je kan je verder bekwamen via cursussen in het Volwassenenonderwijs, bij Syntra of bij de VDAB.


Derde graad – 7de specialisatiejaar- Business Support

 

Lessentabel
Algemene vorming  
Godsdienst 2
Project algemene vakken 4
Kernvakken  
Business support 13
Business support stage 7
Beweging  
Lichamelijke opvoeding  2
Talen  
Frans 2
Engels 2
Totaal 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen runnen gedurende het volledige schooljaar een minionderneming van diensten. Hiervoor zoeken ze allerhande administratieve opdrachten bij bedrijven en voeren die uit.

 

Studierichting

Algemene vorming

 • Vlotte beheersing van zakelijke communicatie voor Nederlands, Frans en Engels
 • Uitbreiding van basisvorming in professionele softwarepakketten

Bedrijfsgerichte vorming

 • In de basismodule Retail leer je in de winkelklas en op de stageplaats op een praktijkgerichte wijze:
  • zelfstandig verkopen, klanten adviseren en service verlenen;
  • zelfstandig goederen in ontvangst nemen, verwerken en presenteren in de winkel.

Deze vorming is gericht op detailhandel en op grootwinkelbedrijven in de food- en non foodsector.

 • In de module Visual Merchandising leer je op school en op de winkelvloer op praktijkgerichte wijze:
  • zelfstandig een ontwerp van presentaties ontwikkelen;
  • zelfstandig de presentatie in de winkel of in de etalage uitvoeren.

Vooropleiding

Om in te stappen in de derde graad volgde je een aso-, tso- of bso-studierichting. Instappen in de derde graad verloopt vlotter als je de tweede graad volgde in de studiedomeinen Economie of Handel.

Profiel van de leerling

 • Je bent bereid om een breed gamma van verkooptaken uit te voeren.
 • Je hebt een klantvriendelijke en communicatieve houding.
 • Je bent vlot in stijl en voorkomen.

Toekomst

Na de derde graad Retail en Visual Merchandising behaal je het getuigschrift van de derde graad bso. We raden je aan om even te wachten met werken en door te stromen naar een 7de specialisatiejaar. Dan pas haal je je diploma secundair onderwijs. De specialisatiejaren die perfect aansluiten bij deze opleiding zijn 7 bso Retailmanagement en Visual Merchandising, 7 bso Verkoop en vertegenwoordiging.

Na het 7de specialisatiejaar kan je onmiddellijk worden tewerkgesteld als retailmedewerker, visual merchandiser. Je kan je verder bekwamen via cursussen bij Syntra, VDAB of in het Volwassenenonderwijs. Een goed student kan zijn kans wagen in het hoger onderwijs.


Derde graad – Retail en Visual Merchandising

 

Lessentabel 5RVM 6RVM
Algemene vorming    
Godsdienst 2 2
Project algemene vakken 4 4
Kernvakken    
Retailmedewerker 8 7
Retailmedewerker stage 4 6
     
Visual merchandising 4 3
Visual merchandising stage 2 4
Beweging    
Lichamelijke opvoeding  2 2
Talen    
Nederlands - Zakelijke communicatie 2 -
Frans 2 2
Engels 2 2
Totaal 32 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studierichting

Algemene vorming

 • Vlotte beheersing van zakelijke communicatie voor Nederlands, Frans en Engels
 • Uitbreiding van basisvorming in professionele softwarepakketten

Bedrijfsgerichte vorming

 • In de basismodule Retail leer je in de winkelklas en op de stageplaats op een praktijkgerichte wijze:
  • zelfstandig verkopen, klanten adviseren en service verlenen;
  • zelfstandig goederen in ontvangst nemen, verwerken en presenteren in de winkel.

Deze vorming is gericht op detailhandel en op grootwinkelbedrijven in de food- en non foodsector.

 • In de module Logistiek leer je op school en in een stagebedrijf op praktijkgerichte wijze:
  • zelfstandig goederen ontvangen en opslaan;
  • zelfstandig goederen verzendklaar maken;
  • zelfstandig ontvangen en verzonden goederen registreren in de voorraadadministratie.

Derde graad – Retail en Logistiek (Verkoop - Logistiek)

 

Lessentabel  5RL  6RL
Algemene vorming    
Godsdienst 2 2
Project algemene vakken 4 4
Kernvakken    
Retailmedewerker 8 7
Retailmederwerker stage 4 6
     
Logistiek 4 3
Logistiek stage 2 4
Beweging    
Lichamelijke opvoeding  2 2
Talen    
Nederlands - Zakelijke communicatie 2 -
Frans 2 2
Engels 2 2
Totaal 32 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studierichting

In de studierichting It en Netwerken krijg je naast een algemene vorming ook een bedrijfsgerichte vorming met aandacht voor verschillende componenten:

 • Je krijgt een toegepaste informaticavorming met aandacht voor het beheer van computersystemen en netwerken, het gebruik en beheer van softwarepakketten, het ondersteunen van gebruikers van een informaticasysteem en het ontwikkelen van toepassingen.
 • De taalkundige vorming Nederlands, Frans en Engels is theoretisch-praktisch met aandacht voor de specifieke bedrijfseconomische context.

De STEM-richting IT en Netwerken is een praktisch gerichte opleiding die wetenschap, technologie en ontwikkeling met elkaar verbindt.
Via praktische labo’s bestudeer je de opbouw van computers en digitale communicatiemiddelen.
Daarnaast ontwerp en maak je slimme objecten die kunnen reageren op hun omgeving. Verder leer je hoe netwerken apparaten en machines met elkaar verbinden. Je zet de theorie om in praktijk door in team met de opgedane kennis een servergestuurd, veilig netwerk uit te bouwen.

Vooropleiding

In de tweede graad wordt een vooropleiding in het studiegebied Economie-Handel ondersteld. Je scoort goed in vakken met wiskundige en technologische inhoud en voor Informatica.

Profiel van de leerling

 • Je verwerft snel inzicht in toepassingen op computer.
 • Je bent technisch aangelegd en hebt interesse voor computertechniek.
 • Je bent sterk in wiskunde en algemene vakken.
 • Je kan een uitdaging theoretisch benaderen en concrete plannen maken voor praktische uitwerking.
 • Je kan spontaan een probleem onderkennen en zelfstandig oplossen.
 • Je kan persoonlijk werken met zin voor nauwkeurigheid, creativiteit en bijsturing.
 • Je staat open voor de permanente en snelle veranderingen in de informaticasector.

Toekomst

Op het einde van de derde graad IT en Netwerken behaal je het diploma secundair onderwijs. 

Je kan doorstromen naar een professionele bacheloropleiding toegepaste informatica, elektronica-ICT of multimedia en communicatietechnologie.

Door het volgen van een Se-n-Se opleiding in het studiegebied Handel kan je je tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt verhogen.


Derde graad – IT en Netwerken

 

Lessentabel 5ITN 6ITN
Algemene vorming    
Aardrijkskunde 1 1
Ondernemend project 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Kernvakken    
Toegepaste informatica    
Beheer van computersystemen en netwerken  4 -
Beheer van netwerken en projectwerking - 5
Softwareontwikkeling 5 5
Softwarepakketten en databankontwerp 2 -
Gip-ondersteuning - 1
Wiskunde 4 4
Beweging    
Lichamelijke opvoeding  2 2
Talen    
Nederlands 3 3
Frans 3 3
Engels 3 3
Totaal 33 33