Bekijk hier 3de jaar Organisatie en logistiek virtueel!

 

Studierichting

Organisatie en Logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit.

 • Je maakt kennis met de werking van ondernemingen en leert onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten.
 • Je oefent communicatieve en sociale vaardigheden die je nodig hebt in professionele communicatie met bezoekers en klanten.
 • Je traint je digitale competenties waarmee je in bedrijven op een professionele manier aan de slag kan.

De krachtlijnen van de kernvakken zijn:

 • Activiteiten met betrekking tot onthaal, verkoop en logistiek
 • De werking van ondernemingen en de goederen- en documentenstroom
 • Digitale verwerking van bedrijfseconomische gegevens

 

Profiel

 • Het liefst leer je vanuit concrete situaties.
 • Je kijkt ernaar uit om zelfstandig en op een correcte manier te leren functioneren binnen de bedrijfswereld.
 • Je wil je de logistieke goederen- en informatiestroom in een onderneming beter leren kennen.
 • Je wil ook leren efficiënt, kwaliteitsvol en klantvriendelijk te communiceren in functie van onthaal- en verkoopactiviteiten.
 • Evenzeer kijk je ernaar uit om je ICT-kennis en vaardigheden te verruimen om opdrachten in de context van organisatie en logistiek goed te kunnen uitvoeren.

 

Tweede graad - Organisatie en logistiek

 Lessentabel  3ORL
 4ORL
algemene vorming    
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
project algemene vakken 8 8
beeld & beweging 1 -
creatie & techniek - 1
     
kernvakken    
organisatie en logistiek 13 13
   administratie    
   retail    
   logistiek    
   media & communicatie    
   ICT    
     
talen    
Engels 3 3
Frans 3 3
     
totaal 32 32

 

Bekijk hier 3de jaar Toerisme virtueel!

 

Studierichting

Toerisme is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

 • Deze studierichting leert je de wereld van toerisme kennen: je maakt kennis met een brede waaier aan activiteiten, plaatsen en organisaties die gericht zijn op dienstverlening aan toeristen in het binnen- en in het buitenland.
 • Je leert bezoekers op beurzen en evenementen en op toeristische bestemmingen informeren.
 • Je maakt kennis met toeristische plaatsen dichtbij en veraf.
 • Je zet de eerste stappen in het organiseren van een uitstap voor een doelgroep en in de praktische en administratieve voorbereiding ervan.
 • Ook leer je toeristen begeleiden naar en op een bestemming en tijdens excursies.

Krachtlijnen van de kernvakken Toerisme en Talen

 • Bezoekers onthalen en begeleiden op een toeristische bestemming: de bestemming analyseren; de eerste stappen zetten in het begeleiden van een groep en presenteren voor een groep.
 • Bezoekers van beurzen en evenementen informeren en adviseren: voor diverse doelgroepen en voor diverse organisaties info geven op een beurs of evenement. Dat veronderstelt ook passende communicatieve vaardigheden.
 • Organisatorische en administratieve handelingen uitvoeren binnen de toeristisch-recreatieve context: registreren en rapporteren; aspecten van een uitstap organiseren; de onthaalruimte inrichten.

 

Profiel

 • Het liefst leer je vanuit concrete contexten eigen aan deze studierichting. Je bent ook bereid om naast de praktische zijde van de studierichting theoretische inzichten te verwerven.
 • Je bent sociaal vaardig en je hebt een sterk taalgevoel.
 • Je wil een stevige basiskennis in de brede sector van beurzen, evenementen, toerisme en recreatie verwerven.
 • Je wil graag leren om op de gepaste manier concrete opdrachten in deze sector aan te pakken.
 • Verder wil je in verschillende moderne talen leren hoe je interculturele en communicatieve vaardigheden kan toepassen om mensen te informeren en te begeleiden.

 

Tweede graad Toerisme

 Lessentabel  3TO
 4TO
algemene vorming    
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
     
informatica 2 2
natuurwetenschappen 2 1
wiskunde 3 3
     
beeld & beweging 1 -
mens & samenleving - 1
kernvakken    
toerisme 6 7
     
Nederlands 4 4
Frans 4 3
Engels 3 3
Duits 1 2
totaal 32 32

 

Bekijk hier 3de jaar Taal en communicatie virtueel!

 

Studierichting

Taal en communicatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

 • Deze studierichting legt de focus op communicatie in het Nederlands, Duits, Engels en Frans.
 • Je ontdekt verschillende soorten, vormen en componenten van communicatie en leert reflecteren op communicatie- en persoonlijkheidsstijlen van jezelf en van anderen.
 • Verder leer je communicatieprojecten en -acties ondersteunen rekening houdend met het communicatiebeleid van een organisatie.

De krachtlijnen van de kernvakken Talen en Public Relations zijn

 • Bewust omgaan met communicatiemiddelen en media
 • Doeltreffend communiceren in een brede waaier aan contexten
 • Voorbereiden en ondersteunen van allerlei communicatieprojecten

 

Profiel

 • Het liefst leer je vanuit concrete contexten eigen aan deze studierichting. Je bent ook bereid om naast de praktische zijde van de studierichting theoretische inzichten te verwerven.
 • Je bent sociaal vaardig, je hebt een sterk taalgevoel en je drukt je graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen.
 • Je hebt interesse in communicatie en media en je bent nieuwsgierig naar andere culturen.
 • Je wil leren om op de gepaste manier concrete communicatieve opdrachten aan te pakken.
 • Verder wil je leren hoe je de planning en uitvoering van communicatieprojecten kan ondersteunen.

 

Tweede graad - Taal en communicatie

 Lessentabel  3TC
 4TC
algemene vorming    
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
     
informatica 2 2
natuurwetenschappen 2 1
wiskunde 3 3
     
beeld & beweging 1 -
mens & samenleving - 1
kernvakken    
Public Relations 5 5
     
Nederlands 5 5
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 1 2
totaal 32 32

 

Bekijk hier 3de jaar Creatie project opvoeding en begeleiding virtueel!

 

Studierichting

Creatie project opvoeding en begeleiding is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

 • Je maakt textiele creaties die je kan inzetten bij begeleidingsactiviteiten bij kinderen.
 • Je onderzoekt het creatief proces vanaf het ontwerp, over vormgeving tot productie. Je leert werken met verschillende technieken en materialen.
 • Je verwerft inzicht in de relatie tussen 2D-3D in functie van patroontekenen en vormgeving en leert alle informatie samen te brengen in een technisch dossier.

Het project Opvoeding en begeleiding legt volgende accenten:

 • Je maakt kennis met de ontwikkeling van kinderen en hoe je die achtergrond kan gebruiken om kinderen te begeleiden.
 • Ook leer je zelf begeleidingsactiviteiten uitvoeren. We kijken daarbij altijd naar de mens in zijn totaliteit (sociaal, lichamelijk, mentaal ...), met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen. 
 • Verder bestudeer je ook de bouw en de werking van het menselijk lichaam.

De krachtlijnen van de kernvakken Creatie, Vormgeving, Technieken zijn: 

 • Een basismodel vormgeven en uitvoeren
 • Eigen creaties ontwerpen, maken en gebruiken in het begeleiden en verzorgen van kinderen en jongeren.
 • Ontwerp, vormgeving en uitvoering samenbrengen in een dossier

De krachtlijnen van het kernvak Opvoeding en begeleiding zijn:

 • Kennismaking met de doelgroep kinderen ter voorbereiding van de derde graad opvoeding en begeleiding.

 

Profiel

 • Je bent creatief, sociaal en communicatief vaardig.
 • Je hebt ambitie om je creatieve talenten rond textiele creaties te combineren met sociale vaardigheden.
 • Je hebt ook interesse in de ontwikkeling en het gedrag van mensen.
 • Je kijkt ernaar uit om creatieve opdrachten die in de sociale sector kunnen gebruikt worden, te realiseren. Fijn-motorische vaardigheden helpen je daarbij.
 • Je leert het liefst vanuit concrete contexten. Je bent ook bereid om naast de praktische zijde van de studierichting theoretische inzichten te verwerven.

 

Tweede graad - Creatie project opvoeding en begeleiding

 Lessentabel  3CO
 4CO
algemene vorming    
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
     
informatica 2 -
natuurwetenschappen 2 1
wiskunde 3 3
     
mens & samenleving - 1
kernvakken    
creatie 3 3
vormgeving 3 3
technieken 3 3
opvoeding en begeleiding 2 4
talen    
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
totaal 32 32

 

Bekijk hier 3de jaar Creatie project mode virtueel!

 

Bekijk hier sfeerbeelden van Creatie project mode!

 

Studierichting

Creatie project mode is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

 • In deze studierichting verdiep je je in de wereld van mode waarbij zowel het creatieproces als het productieproces veel aandacht krijgt.
 • Je doorloopt alle stappen van een creatief proces vanaf het ontwerp, over vormgeving tot productie. Je onderzoekt de technieken en materialen om tot de beste keuze te komen bij de uitvoering van een model.
 • Je verwerft inzicht in de relatie tussen 2D-3D in functie van patroontekenen en vormgeving en leert alle informatie samen te brengen in een technisch dossier.

De krachtlijnen van de kernvakken Creatie, Vormgeving, Modetechnieken zijn: 

 • Een basismodel vormgeven en uitvoeren vanuit onderzoek van materialen en technieken: diverse methodes, technieken, werkvolgordes en materialen gebruiken om uiteindelijk tot de beste keuzes te komen.
 • Eigen creaties ontwerpen, maken en presenteren.
 • Ontwerp, vormgeving en uitvoering samenbrengen in een technisch dossier.

 

Profiel

 • Je bent enthousiast om mee de weg te bewandelen die een modische creatie aflegt van ontwerp tot presentatie op de catwalk. Je wil ook de communicatie rond jouw ontwerpen vlot leren beheersen. 
 • Je hebt ambitie en bent leergierig.
 • Je hebt een creatieve geest met een voorliefde voor mode.
 • Je leert het liefst vanuit concrete contexten eigen aan deze studierichting. Je bent ook bereid om naast de praktische zijde van de studierichting theoretische inzichten te verwerven.
 • Je voelt je aangesproken door het creatieve. Je wil een persoonlijk idee vertalen naar een modeconcept.
 • Je wil ontdekken en onderzoeken hoe je met verschillende materialen en technieken tot authentieke creaties kan komen.

 

Tweede graad - Creatie project Mode

 Lessentabel  3CM
 4CM
algemene vorming    
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
     
informatica 2 -
natuurwetenschappen 2 1
wiskunde 3 3
     
mens & samenleving - 1
kernvakken    
creatie 4 4
vormgeving 4 4
modetechnieken 3 4
kunst- en kostuumgeschiedenis - 1
talen    
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
totaal 32 32

 

Bekijk hier 3de jaar Bedrijfswetenschappen virtueel!

 

Studierichting

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

 • Deze studierichting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie.
 • Je verwerft inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen.
 • Vanuit concrete maatschappelijke contexten ontwikkel je inzicht in de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden.
 • Verder laat het versterkt pakket natuurwetenschappen je de kans om een overstap naar informatica- en communicatiewetenschappen in de derde graad te maken.

De krachtlijnen van deze studierichting zijn:

 • De consument en producent in relatie tot de economische wereld
 • De werking van ondernemingen en organisaties
 • Internationale handel en economische relaties
 • Marktwerking en de rol van de overheid en (internationale) organisaties
 • Versterkt pakket natuurwetenschappen (fysica)

 

Profiel

 • Inzichtelijk verwerken van complexe leerinhouden lukt jou goed. Je kan verbanden leggen tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren.
 • Je houdt ervan vanuit concrete maatschappelijke contexten logisch en kritisch te redeneren om de (bedrijfs)economische wereld beter te begrijpen.
 • Je wil een sterke basis toegepaste fysica opbouwen waarbij je oefent op exploratief, probleemoplossend en onderzoekend handelen.

 

Tweede graad - Bedrijfswetenschappen

 Lessentabel  3BW
 4BW
algemene vorming    
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
     
informatica 2 2
biologie 1 1
chemie 1 1
fysica 2 2
wiskunde 4 4
     
beeld & beweging 1 -
mens & samenleving - 1
kernvakken    
economie  6 6
talen    
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
totaal 32 32

 

Bekijk hier 3de jaar Bedrijf en organisatie virtueel!

 

Studierichting

Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

 • Deze studierichting biedt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen.
 • Je ontwikkelt competenties met betrekking tot het ondersteunen van boekhoudkundige, commerciële en HR-activiteiten.
 • Verder maak je kennis met de logistieke flow en verschillende transportmodi.

De krachtlijnen van het kernvak Bedrijfseconomie zijn:

 • De consument en producent in relatie tot de economische wereld
 • De organisatie van ondernemingsactiviteiten
 • Boekhoudkundig en financieel beheer
 • Personeelsbeheer
 • Commercieel beheer
 • Logistiek en transport

 

Profiel

 • Het liefst leer je vanuit concrete contexten van deze studierichting. Je bent ook bereid om naast de praktische zijde van de studierichting theoretische inzichten te verwerven.
 • Je bent ondernemend.
 • Je kijkt ernaar uit om te leren hoe je concrete, bedrijfseconomische situaties professioneel kan aanpakken en je administratieve en commerciële competenties kan ontwikkelen.
 • Je wil daarbij op een professionele manier met digitale toepassingen leren werken.
 • Je wil ook leren hoe je op een efficiënte, kwaliteitsvolle en klantgerichte manier communiceert, adviseert en begeleidt.

 

Tweede graad - Bedrijf en organisatie

 Lessentabel  3BO
 4BO
algemene vorming    
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
     
informatica 2 2
natuurwetenschappen 2 1
wiskunde 3 3
     
beeld & beweging 1 -
mens & samenleving - 1
kernvakken    
bedrijfseconomie  8 9
talen    
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 3 3
totaal 32 32

Op de website van onze school vindt u heel wat informatie over onze visie en onze schoolwerking. Ook onze studierichtingen worden er uitgebreid voorgesteld o.a. met een virtuele presentatie van elke richting. Neem daar zeker een kijkje! U verneemt er ook welke toekomstmogelijkheden er zijn na elke studierichting.

Voor specifieke vragen (vb. over instapmogelijkheden) kan u steeds telefonisch bij ons terecht tijdens de schooluren.

 Hieronder beantwoorden we enkele FAQ over algemene schoolitems.

- Is er een verschil tussen 1A bij jullie op school en 1A in aso?

Er is zeker een verschil tussen 1A bij ons en 1A in een aso-school. Hoewel de vakken grotendeels dezelfde zijn, is de aanpak in de klas duidelijk verschillend. We houden er rekening mee dat sommige van onze leerlingen meer moeite hebben met het verwerken van leerstof. Daarom zetten we in op lesmethodieken die ervoor zorgen dat élke leerling kan volgen en de kans krijgt om op zijn tempo en met zijn mogelijkheden te slagen in het eerste jaar. We geven onze leerlingen daarbij ook groeikansen en zijn ons bewust van de impact van de overstap van het lager naar het secundair onderwijs voor heel wat leerlingen.

- Hoeveel leerlingen zitten in de klassen van 1A?

We zorgen voor klasgroepen waar een optimale begeleiding van elke leerling mogelijk is. Daar waar nodig splitsen we klasgroepen op in kleinere deelgroepen.

- Hoe is de verdeling jongens meisjes bij jullie op school? Ook in de IT-richtingen, Jeugd- en Gehandicaptenzorg en Creatie en Mode?

Onze school heeft een gemengde leerlingenpopulatie: er zijn iets meer meisjes dan jongens. In heel wat richtingen is de verhouding jongens-meisjes ongeveer gelijk. De richting IT en Netwerken telt meer jongens dan meisjes; de richtingen Jeugd- en Gehandicaptenzorg en Creatie en Mode zijn vooral door meisjes bevolkt.

- Hoe is het zorgbeleid uitgewerkt op jullie school?

Onze school heeft een sterk uitgewerkt zorgbeleid. dat vertrekt vanuit een brede basiszorg voor elke leerling waarin zowel leef- als leerzorg een belangrijke plaats krijgen. Zo heeft elke klassenleraar bijvoorbeeld vijf keer per jaar een individueel gesprek met elk van zijn leerlingen. Tijdens dat gesprek is er aandacht voor het welbevinden, de attitudes en de leerresultaten. Onze school zet ook hard in op mondelinge en schriftelijke feedback door o.a. waarderende en functionele commentaren te noteren op de rapporten. Het volledig document i.v.m. de brede basiszorg vindt u terug op onze website onder de rubriek ‘Zorgende school’.

en welke zorg voorzien jullie voor leerlingen met specifieke noden?

Voor leerlingen met leer- en ontwikkelingsstoornissen stellen we, in overleg met de leerling, de ouders, de leerkrachten, begeleidingsplannen op. In het begeleidingsplan nemen we de afspraken van compenserende en/of dispenserende maatregelen op. We werken hiervoor op maat van de leerling én handelingsgericht. Dit betekent dat we voor elke leerling individueel bekijken welke maatregelen hem/haar het best kunnen ondersteunen. Dit gebeurt door een intakegesprek met de leerling en in overleg met de ouders. Dit principe passen we ook toe voor leerlingen die een bepaalde zorg bij het leren hebben maar die geen attest van een bepaalde stoornis hebben.

Leerlingen met specifieke noden kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om hun examen in een apart examenlokaal af te leggen. Daar kunnen leerlingen met dyslexie met voorleessoftware werken, worden leerlingen met aandachtsstoornissen ondersteund, mogen leerlingen met dyscalculie ondersteunend materiaal gebruiken, krijgen de leerlingen meer tijd …

We maken zeker tijd om specifieke noden van uw kind met u en uw kind te bespreken.

- Wat is de kostprijs per jaar in een bepaalde studierichting?

Voor elke studierichting is een bijdrageregeling opgesteld. Die is te raadplegen op onze website.

- Kunnen we de prijs van de boeken zien?

Alle boekenlijsten - met vermelding van de prijzen - zijn te vinden op onze website.

- Is er mogelijkheid om een warme maaltijd te nemen op school?

Elke dag (behalve op woensdag) kan je een warme maaltijd nemen op school. Vooraf inschrijven hoeft niet. Je kan ook soep, een broodje, een dessertje kopen en er is een salad bar. Je kiest elke dag zelf of je ‘s middags je maaltijd neemt in het schoolrestaurant of je boterhammetjes meebrengt. Betalen doe je met een badge.

- Is er een schooluniform?

Neen. We vragen je wel verzorgde kledij te dragen en onderscheid te maken tussen vrijetijdskleding en de kledij die je op school draagt. De visuele voorstelling van wat kan en wat niet kan is opgenomen in de bijlage bij het schoolreglement (op de website).

Voor de les lichamelijke opvoeding is er wél uniforme turnkledij. Die kan je bij inschrijving aankopen. De turnkledij is dezelfde in de drie campussen van Leiepoort. Je hoeft dus geen nieuwe turnkledij te kopen als je vorig jaar in één van deze campussen les volgde.

- Zijn hoofddoeken toegelaten op school?

Neen. Hoofddoeken zijn niet toegelaten.

- Is er mogelijkheid om avondstudie te volgen?

Op maandag-, dinsdag- en donderdagavond kan je van 16.00 uur tot 16.50 uur begeleide avondstudie volgen. In kleine groepjes word je dan bij je studiewerk begeleid: de leerkracht in toezicht kan je tips geven bij je leermethode of hij/zij kan je extra uitleg geven bij de leerstof. Je hebt een computer ter beschikking voor digitale opdrachten en je kan ook printen.

- Wat zijn de afspraken i.v.m. het gsm-gebruik op school?

Je mag je gsm meebrengen naar school. Tijdens de les en bij lesvervangende activiteiten op school berg je je gsm op in de gsm-tas die in elk lokaal te vinden is. Ook in het schoolrestaurant vragen we je om je gsm niet boven te halen omdat we het belangrijk vinden dat je op dat moment in gesprek gaat met je tafelgenoten.

- Wat is CLIL?

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Dit betekent dat je een vak in een andere taal krijgt. Wij kozen ervoor om één uurtje van het kernvak bedrijfseconomie in het Frans of het Engels te geven. Het doel van deze lessen is de spreekdurf in de vreemde taal te verhogen. Een grote troef bij verdere studies en zeker ook voor wie later in het bedrijfsleven terecht komt.

- Mijn dochter heeft veel interesse in talen. Kan zij nog instappen in de 3de graad Office Management en Communicatie?

Dat kan zeker! Is er nog geen voorkennis van Duits, dan zal er gevraagd worden om de bijlessen Duits te volgen. Deze bijlessen worden gratis door de school aangeboden. De lessen gaan door op woensdagnamiddag.

- Kan je instappen in het vierde jaar of de 3de graad Marketing en Ondernemen als je nog geen bedrijfseconomie gevolgd hebt?

Dat kan zeker! Heb je nog geen voorkennis van bedrijfseconomie dan zal je gevraagd worden om de bijlessen bedrijfseconomie te volgen. Deze lessen zijn gratis en gaan door op school op woensdagnamiddag.

- De lessentabel van de 2de graad Creatie project Jeugdzorg en die van Creatie project Mode en Design lijkt bijna dezelfde. Wat is het verschil tussen die twee richtingen?

Het verschil zit hem in de invulling van de kernvakken. Bekijk het filmpje op onze website waarin dit verschil met concrete voorbeelden wordt uitgelegd.

- Mijn zoon/dochter heeft maar 1 u. per week informatica gehad. Kan hij/zij de overstap maken naar Marketing en Ondernemen?

Bij leerlingen die nog maar weinig lessen informatica volgden, wordt individueel bekeken welke ICT-vaardigheden zij al bezitten. De vakleerkracht biedt waar nodig extra ondersteuning aan. moet op ingezet worden.

- Kan ik vanuit een theoretische richting de overstap maken naar 3-4-5 Mode?

Ja dat kan! Contacteer de school om samen met de vakleerkrachten van de kernvakken Mode te bekijken welke vaardigheden je voor deze vakken al bezit en welke basisvaardigheden je met extra ondersteuning kan verwerven.

- Ben je verplicht om het 7de jaar bso te volgen?

We raden je ten zeerste aan om na 6 bso nog een 7de jaar te volgen. Leerlingen die slagen in het 7de jaar bso behalen op die manier hun diploma secundair onderwijs.

- Wat zijn de mogelijkheden nadat je op jullie school één van de studierichtingen volgde?

Voor studiemogelijkheden na 6 tso of 7 bso verwijzen we u door naar de informatie per studierichting die u op onze website vindt. Bekijk voor dit onderwerp zeker de filmpjes van de derde graad tso en het 7de jaar bso.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

rode balk 1 07

Op een nog te bepalen datum organiseren we (hopelijk) nog de openpoortdag en dan kan je, na een persoonlijke rondleiding en kennismaking met het aanbod en het pedagogisch project, de inschrijving verder afwerken (bijvoorbeeld gegevens over zorg delen) en ondertekenen. De datum van de openpoortdag is uiteraard afhankelijk van de verdere maatregelen.

Intussen voorzien we een digitale voorinschrijving. Je kan de gegevens invullen via onderstaande knop.

Digitaal voorinschrijven

 Heb je nog vragen dan kan je contact opnemen met

- mevrouw Anne Urmel voor de eerste graad (eerste en tweede jaar): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- mevrouw Katrien Kerckhove voor de tweede graad: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- mevrouw Katia Monteyne voor de derde graad: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Je hebt interesse in onze school en wenst een papieren brochure te ontvangen?

Bezorg ons jouw gegevens via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en we sturen je een brochure op.

 

Bekijk hier 2A Economie en Organisatie virtueel!

 

Bekijk hier 2A Kunst en Creatie virtueel!

 

Tweede leerjaar A

In het tweede leerjaar A werk je verder aan de uitbouw van een brede basis die je toegang geeft tot zowat alle verdere studiemogelijkheden. Daarnaast kies je een basisoptie die je laat proeven van een studiedomein. Op die manier ontdek je verder je talenten.

Basisvorming

De vakken worden concreet-theoretisch aangebracht: met voldoende theorie én ook met concrete toepassingen gelinkt aan de échte wereld. Dit gedeelte van de lessentabel is voor alle leerlingen hetzelfde.

Versterking Frans, wiskunde

Voor Frans en wiskunde ga je één uurtje in de week werken op jouw niveau. Gaat het voor jou wat moeilijker voor deze vakken, dan krijg je extra oefenmateriaal. Ben je sterk in deze vakken, dan dagen we je uit met moeilijker opdrachten.

Basisoptie

In het tweede leerjaar A maak je de keuze tussen de basisoptie Economie en Organisatie en de basisoptie Kunst en Creatie.

In de basisoptie Economie en Organisatie maak je kennis met de wereld van de ondernemers. Je leert zowel door de bril van de ondernemer als door die van de consument kijken.

In de basisoptie Kunst en Creatie ontdek je hoe met diverse expressievormen creatief aan de slag kunt. Je experimenteert met verschillende materialen. Je oefent allerlei creatieve vaardigheden en technieken. Je bekijkt creatieve ideeën vanuit meerdere invalshoeken.

Profiel van de leerling - basisoptie Economie en Organisatie

 • Je hebt interesse voor wat er zich afspeelt in een onderneming.
 • Je houdt ervan om de wereld te bekijken vanuit de ogen van een consument.
 • Je wil vernemen hoe je kan meewerken aan een wereld waar duurzaamheid, ecologie en solidariteit belangrijk zijn.
 • Je bent ondernemend en wil je ondernemerszin nog verder ontwikkelen.
 • Je wil inzicht krijgen in de rol die ICT en data in de handelswereld hebben.

Profiel van de leerling - basisoptie Kunst en Creatie

 • Je hebt zin voor creativiteit.
 • Je houdt ervan om diverse expressievormen zoals beeld, klank, woord, beweging, media beter te leren kennen.
 • Je wil graag technieken ontdekken om je creatief te uiten.
 • Je houdt van creëren, improviseren, ontwerpen, presenteren.
 • Je hebt veel verbeelding.
 • Je hebt interesse voor kunst en cultuur.

Toekomst

Na het tweede leerjaar A kan je nog zowat alle mogelijke verdere opleidingen (behalve Latijn) volgen.

Eerste graad - Tweede leerjaar A

Lessentabel 2 leerjaar A 2021

 

Bekijk hier 1A virtueel!

 

Modernisering secundair onderwijs: het eerste jaar

verkennend project versie wit aan elkaar 03

In het eerste jaar biedt onze school een brede basisvorming aan met schooleigen accenten. Zo zetten we extra in op computervaardigheden en versterken we elke leerling voor Nederlands, Frans en wiskunde. Hier vind je de lessentabel.

Daarnaast organiseert de school in het eerste jaar verkennende projecten waarin de leerlingen hun talenten ontdekken of verder ontwikkelen. Met deze projecten proeven de leerlingen van verschillende studiedomeinen. Dit laat hen toe zichzelf beter te leren kennen om later een gerichtere studiekeuze te maken. In de loop van het eerste jaar werk je aan twee verkennende projecten die je zelf kiest. Doe de interessetest om je keuze te vergemakkelijken!

Om de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen, kiest onze school voor een specifieke aanpak in het eerste jaar. Het evaluatiesysteem met een beperkt aantal examens en met begeleid studeren, het peter- en meterproject en de tweedaagse teambuilding bij het begin van het schooljaar zijn voorbeelden van deze aanpak.

Eerste jaar A

In het eerste leerjaar A bieden we je een stevige basis die je voorbereidt op heel wat mogelijke verdere opleidingen. Daarnaast ontdek je of ontwikkel je verder je talenten. Dit laat je toe om later een gerichte studiekeuze te maken.

De vakken worden op een concreet theoretische manier en met aandacht voor de talenten van elke leerling aangebracht.

Kenmerken van de aanpak:

 • voldoende theoretisch zodat doorstroomrichtingen in de tweede en derde graad nog mogelijk blijven;
 • met concrete toepassingen gelinkt aan de échte wereld;
 • vanaf het eerste jaar twee moderne vreemde talen: Frans én Engels;
 • extra aandacht voor ICT-vaardigheden;
 • versterking voor Nederlands, Frans en wiskunde;
 • ruimte voor talentontwikkeling in de verkennende projecten.

Basisvorming

De vakken van de basisvorming bieden je een brede, stevige basis en laten je kennismaken met heel wat interessante leergebieden. Dit gedeelte van de lessentabel is voor alle leerlingen hetzelfde.

Versterking Nederlands, Frans, wiskunde

Voor Nederlands, Frans, wiskunde werk je één uur in de week in niveaugroepen.

We vinden het belangrijk dat je vanaf de start van je secundaire studies voldoende goed kan lezen. Want wie goed leest, leert ook gemakkelijker. Daarom krijg je in het eerste jaar een apart uurtje leerstraining. Je kan er oefenen om beter te leren lezen of genieten van meer uitdagende leesopdrachten als lezen voor jou al vlot gaat.

Ook voor Frans en wiskunde ga je één uurtje in de week werken op jouw niveau. Gaan deze vakken al vlot voor jou, dan krijg je nieuwe uitdagingen. Heb je nog wat moeite om Frans en/of wiskunde vlot te volgen, dan krijg je extra oefenmateriaal.

Verkennende projecten

In het eerste jaar ga je ook je talenten ontdekken of verder ontwikkelen. Tijdens deze uurtjes doe je heel wat leuke niet-schoolse activiteiten. Je bepaalt zelf welke twee projecten je wil volgen. 
Je kan kiezen tussen:

 • @company
 • Creatieve Design Studio
 • Digi-wijs
 • Hello world!
 • In the spotlight!

Profiel van de leerling

Je hebt interesse in verschillende vakken maar wil die het liefst leren door veel te oefenen en actief met de leerstof aan de slag te gaan.

Je wil graag weten waarom je bepaalde zaken moet leren: je wil begrijpen hoe die theorie in de echte wereld aanwezig is.

Je hebt het soms moeilijk om bepaalde onderwerpen te leren. Je vindt het fijn als je tips krijgt over hoe je de zaken moet aanpakken.

Je bent ondernemend, creatief, spontaan en wil deze talenten graag ook op school inzetten.

Toekomst

Na het eerste leerjaar A kan je in alle tweede leerjaren (behalve basisoptie Latijn) terecht.

Eerste graad - Eerste leerjaar A

Eerste leerjaar A