Bekijk hier 3de graad Accountancy en IT virtueel!

 

Studierichting

Accountancy en IT is een sterk theoretische richting waarbij de klemtoon vooral op volgende elementen ligt:

 • Naast de algemene vorming, krijg je een brede bedrijfseconomische vorming met aandacht voor de dubbele boekhouding, de kostprijsberekening, de analyse van de jaarrekening van de onderneming en de investeringsanalyse. Daarnaast is er ook aandacht voor verschillende beleidsaspecten van de onderneming.
 • Je leert economische processen automatiseren met behulp van software. In de lessen toegepaste informatica leer je economische problemen analyseren en ontwikkel je programma’s om die problemen op te lossen.
 • In de taallessen oefen je vooral praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context.
 • Je oefent bedrijfsvaardigheden zoals initiatief nemen, zelfstandig werken maar ook samenwerken …

Daarenboven kan je zowel in het 5de als in het 6de jaar één van de lesuren bedrijfseconomie in het Engels volgen (CLIL = Content and Language Integrated Learning). Op die manier krijg je de kans je taalvaardigheid Engels in een bedrijfscontext te verhogen, een ware troef bij hogere studies en in het toekomstig werkveld!

Vooropleiding

Voor wie in de derde graad instapt, wordt een vooropleiding ondersteld in het studiegebied Economie of Handel waarbij vier uur wiskunde per week een noodzaak blijkt.

Profiel van de leerling

 • Je bent sterk in wiskunde en informatica (logisch denken), boekhouden (systematisch denken) en algemene vakken.
 • Je verwerft snel inzicht in toepassingen op computer.
 • Je kan logisch en stapsgewijs denken.
 • Je kan zelfstandig werken met zin voor initiatief, afwerking en teamwork.
 • Je staat open voor permanente en snelle veranderingen in ICT, handel en communicatie.

Toekomst

Op het einde van de derde graad Accountancy en IT behaal je het diploma secundair onderwijs. 

Je kan doorstromen naar een vervolgopleiding professionele bachelor bedrijfsmanagement, toegepaste informatica of ICT en multimedia.

Door het volgen van een Se-n-Se opleiding in het studiegebied Handel verhoog je je tewerkstellingskansen.

 

Derde graad – Accountancy en IT (Boekhouden-informatica)

lessentabel 5AIT 6AIT
algemene vorming    
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
natuurwetenschappen 1 1
kernvakken    
bedrijfseconomie 7 7
toegepaste informatica 6 6
wiskunde 4 4
beweging    
lichamelijke opvoeding  2 2
talen    
Nederlands 3 3
Frans 3 3
Engels 3 3
totaal 33 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk hier 4de jaar Office Management en Communicatie virtueel!

 

Studierichting

In de studierichting Office management en communicatie krijg je naast een algemene vorming ook een bedrijfsgerichte vorming met aandacht voor verschillende componenten:

 • Je krijgt een uitgebreide taalkundige vorming Nederlands, Frans, Engels en Duits met aandacht voor zowel de maatschappelijke als de bedrijfsgerichte context. Je leert daarbij vlot communiceren in de vier talen.
 • In het vierde jaar oefen je verkooptechnieken en boekhoudkundige verrichtingen.
 • In de derde graad leer je hoe je zakelijke informatie kan verwerven, verwerken en doorgeven. Daarnaast leer je bedrijfsevenementen, vergaderingen en zakenreizen organiseren en ondersteunen.
 • Aan de hand van concrete toepassingen leer je in de tweede graad vlot gebruik maken van software en integratie van multimedia. In de derde graad komt het geïntegreerd gebruik van ICT in de context van management-assistant sterk aan bod.
 • In het zesde jaar volg je een bedrijfsstage van twee weken.

Vooropleiding

Om in te stappen in het vierde jaar volgde je een aso- of tso-studierichting met voldoende theoretische vorming. Goede resultaten voor talen zijn een noodzakelijke voorwaarde.

Profiel van de leerling

 • Je leert graag talen.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je houdt ervan om opdrachten correct en stipt uit te voeren, met aandacht voor normen en overeenkomsten.
 • Office-toepassingen spreken je aan.
 • Je wil leren stijlvol op te treden en tactvol te handelen.
 • Het interesseert je te leren hoe jij kan bijdragen om de kwaliteit van het onthaal, van de administratie, van de werking van een onderneming te verbeteren.

Toekomst

Op het einde van de derde graad Office management en communicatie behaal je het diploma secundair onderwijs. Je kan doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde.

Door het volgen van een Se-n-Se opleiding in het studiegebied Handel kan je je tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt verhogen.

 

Tweede graad – Office management en communicatie (Handel-Talen)

lessentabel 4OMC
algemene vorming  
aardrijkskunde 1
geschiedenis 1
godsdienst 2
natuurwetenschappen 2
wiskunde 3
kernvakken  
kernvakken office management  
bedrijfseconomie 3
informatica 3
kernvakken communicatie  
Nederlands 4
Frans 5
Engels 4
Duits 2
beweging  
lichamelijke opvoeding  2
totaal 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail

 

Bekijk hier 3de graad Office en logistiek virtueel!

 

Studierichting

Algemene vorming

Vlotte beheersing van zakelijke communicatie in het Nederlands, Frans en Engels.

Diepgaande vorming in professionele softwarepakketten en media.

Bedrijfsgerichte vorming

In de basismodule Office leer je in de kantoorklas en in het stagebedrijf de taken van een administratief medewerker op praktijkgerichte wijze:

 • zelfstandig ondersteunende secretariële taken uitvoeren zoals onthaal, elektronische agenda, presentaties maken, gegevensbeheer, rekenblad …;
 • zelfstandig ondersteunende boekhoudkundige taken uitvoeren met een professioneel boekhoudpakket;
 • in de module Logistiek leer je op school en in een stagebedrijf op praktijkgerichte wijze:
  • zelfstandig goederen ontvangen en opslaan;
  • zelfstandig goederen verzendklaar maken;
  • zelfstandig ontvangen en verzonden goederen registreren in de voorraadadministratie.

Vooropleiding

Om in te stappen in de derde graad volgde je een aso-, tso- of bso-studierichting. Instappen in de derde graad verloopt vlotter als je de tweede graad volgde in de studiedomeinen Economie of Handel.

Profiel van de leerling

 • Je hebt interesse voor de brede administratieve taken binnen het bedrijf.
 • Je hebt interesse voor het beroep van Logistiek medewerker.
 • Je hebt zin voor orde, nauwkeurigheid en stiptheid.
 • Je bent bereid tot contact en samenwerken.

Toekomst

Na de derde graad Office en Logistiek behaal je het getuigschrift van de derde graad bso. We raden je aan om even te wachten met werken en door te stromen naar een 7de specialisatiejaar. Dan pas haal je je diploma secundair onderwijs. De specialisatiejaren die perfect aansluiten bij deze opleiding zijn 7 bso Business Support of 7 bso Logistiek.

Na het 7de specialisatiejaar kan je onmiddellijk worden tewerkgesteld als administratief of logistiek medewerker. Je kan je verder bekwamen via cursussen bij Syntra, VDAB of in het Volwassenenonderwijs. Een goed student kan zijn kans wagen in het hoger onderwijs.


Derde graad – Office en logistiek (Kantoor)

lessentabel 5OFL 6OFL
algemene vorming    
godsdienst 2 2
project algemene vakken 4 4
kernvakken    
administratief medewerker 7 6
administratief medewerker stage 4 6
     
logistiek 3 3
logistiek stage 3 4
beweging    
lichamelijke opvoeding  2 2
talen    
Nederlands - Zakelijke communicatie 2 -
Frans 3 3
Engels 2 2
totaal 32 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

 

Bekijk hier 3de graad Office management en communicatie virtueel!

 

Studierichting

In de studierichting Office management en communicatie krijg je naast een algemene vorming ook een bedrijfsgerichte vorming met aandacht voor verschillende componenten:

 • Je krijgt een uitgebreide taalkundige vorming Nederlands, Frans, Engels, Duits én Spaans met aandacht voor zowel de maatschappelijke als de bedrijfsgerichte context. Je leert daarbij vlot communiceren in de vijf talen.
 • In de derde graad leer je hoe je zakelijke informatie kan verwerven, verwerken en doorgeven. Daarnaast leer je bedrijfsevenementen, vergaderingen en zakenreizen organiseren en ondersteunen.
 • In het zesde jaar volg je een bedrijfsstage van twee weken.

Vooropleiding

Om in te stappen in de derde graad volgde je een aso- of tso-studierichting met voldoende theoretische vorming. Goede resultaten voor talen zijn een noodzakelijke voorwaarde.
Instappen in de derde graad verloopt vlotter als je de tweede graad volgde in de studiedomeinen Economie, Handel of Talen.

Profiel van de leerling

 • Je leert graag talen.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je houdt ervan om opdrachten correct en stipt uit te voeren, met aandacht voor normen en overeenkomsten.
 • Office-toepassingen spreken je aan.
 • Je wil leren stijlvol op te treden en tactvol te handelen.
 • Het interesseert je te leren hoe jij kan bijdragen om de kwaliteit van het onthaal, van de administratie, van de werking van een onderneming te verbeteren.

Toekomst

Op het einde van de derde graad Office Management en Communicatie behaal je het diploma secundair onderwijs. Je kan doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde.

Door het volgen van een Se-n-Se opleiding in het studiegebied Handel kan je je tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt verhogen.

 

Derde graad – Office management en communicatie (Secretariaat-talen)

lessentabel 5OMC 6OMC
algemene vorming    
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
natuurwetenschappen 1 1
wiskunde 2 2
kernvakken    
kernvakken office management    
secretariaat 5 5
stage -  2 weken
kernvakken communicatie    
Nederlands 3 3
Nederlands zakelijke communicatie 2 1
Frans 5 6
Engels 4 4
Duits 3 3
Spaans 2 2
beweging    
lichamelijke opvoeding  2 2
totaal 33 33

 

Bekijk hier tweede graad BSO virtueel!

 

Studierichting

De studierichting omvat:

Algemene vorming

 • basisvaardigheden voor een vlotte communicatie in het Nederlands, Frans en Engels;
 • brede basiskennis van professionele softwarepakketten;
 • inzicht in de sociale, economische en culturele aspecten van het maatschappelijk leven.

Bedrijfsgerichte vorming

 • op een praktijkgerichte manier:
  • in een kantoorklas secretariële en boekhoudkundige taken uitvoeren zoals telefoneren, postbehandeling, facturen verwerken …
  • in een verkoopklas goederen verkoopklaar maken, presenteren in schappen, klanten onthalen, inpaktechnieken aanleren …
 • uitbouwen van vaardigheden op gebied van tekstverwerking, rekenblad, presentaties en databanken;
 • werkplekleren: samen met de leerkracht in een bestaande winkel diverse taken uitvoeren.

Vooropleiding

Om in te stappen in de tweede graad volgde je een aso-, tso- of bso-studierichting.

 

Profiel van de leerling

 • Je verkiest een praktijk- en bedrijfsgerichte vorming.
 • Je hebt interesse voor de brede administratieve taken binnen het bedrijf.
 • Je hebt interesse in alles wat met verkoop en presentatie van producten te maken heeft.
 • Je hebt zin voor orde, nauwkeurigheid en stiptheid.
 • Je bent vlot in stijl en voorkomen.
 • Je bent bereid tot contact en samenwerken.

Toekomst

In de 2de graad verwerf je een brede vorming zodat je zowel kan doorstromen naar de derde graad Office als naar de derde graad Retail.

In de 3de graad Office volg je de lessen van de basismodule Administratief medewerker en de module Logistiek.

In de 3de graad Retail volg je de basismodule Retailmedewerker en kies je één van de volgende modules, namelijk Logistiek of Visual Merchandising.

 

4de jaar – Office en retail (Kantoor en verkoop)

Lessentabel  4OF
algemene vorming  
godsdienst 2
project algemene vakken 6
kernvakken  
administratie en retail 13
beweging  
lichamelijke opvoeding  2
talen  
Nederlands  
        communicatieve vaardigheden 2
Frans 4
Engels 3
totaal 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk hier 3de graad Marketing en ondernemen virtueel!

 

Studierichting

De studierichting Marketing en ondernemen combineert theorie en praktische toepassingen. Naast de algemene vorming krijg je ook een bedrijfsgerichte vorming met aandacht voor volgende elementen:

 • In de derde graad ontdek je de verschillende beleidsaspecten van de onderneming, zoals de administratie, de marketing, het personeelsbeleid, het financieel beleid … en ga je dieper in op de boekhouding van een bedrijf.
 • Aan de hand van concrete toepassingen leer je vlot gebruik maken van software (tekstverwerking, rekenblad, presentatie, databeheer) en integratie van multimedia.
 • Je leert je uitdrukken in het Nederlands, Frans, Engels, Duits zowel in een maatschappelijke als in een bedrijfsgerichte context.
 • Daarnaast oefen je via concrete opdrachten ondernemersvaardigheden zoals samenwerken maar ook zelfstandig werken, anderen motiveren, leidinggeven …

Vooropleiding

Instappen in de derde graad verloopt vlotter als je de tweede graad volgde in de studiedomeinen Economie, Handel of Talen.

Profiel van de leerling

 • Je wil je inzetten om theoretische leerstof en grotere leerstofonderdelen te studeren voor o.a. bedrijfseconomie, talen, informatica.
 • Je wil graag de ingestudeerde leerstof in praktijk toepassen: administratieve toepassingen, boekhouding en personeelsbeleid.
 • Je kiest ervoor om je moedertaal en andere vreemde talen vlot te leren gebruiken, vooral in contacten met medewerkers, klanten en andere zakenmensen.
 • Je bent iemand die graag initiatief neemt – je bent ondernemend – je hebt interesse in zakendoen, in het kunnen verkopen, in leidinggeven of in samenwerken.
 • Je kan leerstof zelfstandig en in groep verwerken.

Toekomst

Op het einde van de derde graad Marketing en Ondernemen behaal je het diploma secundair onderwijs. Na een geslaagde Marketing en Ondernemen ontvang je ook het attest bedrijfsbeheer dat je de mogelijkheid biedt een zelfstandige zaak op te starten.

Je kan doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde, maar ook andere opleidingen zoals kleuter-, lager of secundair onderwijs zijn mogelijk.

Door het volgen van een Se-n-Se-opleiding in het studiegebied Handel kan je je tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt verhogen. 

 

Derde graad – Marketing en ondernemen (Handel)

lessentabel  5MO
 6MO
algemene vorming    
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
natuurwetenschappen 1 1
wiskunde 3 3
kernvakken    
bedrijfseconomie 11 11
beweging    
lichamelijke opvoeding  2 2
talen    
Nederlands 3 3
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 2 2
totaal 33 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk hier 4de jaar Marketing en Ondernemen virtueel!

 

Studierichting

De studierichting Marketing en ondernemen combineert theorie en praktische toepassingen. Naast de algemene vorming krijg je ook een bedrijfsgerichte vorming met aandacht voor volgende elementen:

 • In het vierde jaar maak je kennis met de goederen- en documentenstroom in een bedrijf en verwerf je de basisprincipes van het dubbel boekhouden. In de derde graad ontdek je de verschillende beleidsaspecten van de onderneming, zoals de administratie, de marketing, het personeelsbeleid, het financieel beleid … en ga je dieper in op de boekhouding van een bedrijf.
 • Aan de hand van concrete toepassingen leer je vlot gebruik maken van software (tekstverwerking, rekenblad, presentatie, databeheer) en integratie van multimedia.
 • Je leert je uitdrukken in het Nederlands, Frans, Engels, Duits (derde graad) zowel in een maatschappelijke als in een bedrijfsgerichte context.
 • Daarnaast oefen je via concrete opdrachten ondernemersvaardigheden zoals samenwerken maar ook zelfstandig werken, anderen motiveren, leidinggeven …

Vooropleiding

Om in te stappen in het vierde jaar of derde graad volgde je een aso- of tso-studierichting met voldoende theoretische vorming. Instappen in de derde graad verloopt vlotter als je de tweede graad volgde in de studiedomeinen Economie, Handel of Talen.

Profiel van de leerling

 • Je wil je inzetten om theoretische leerstof en grotere leerstofonderdelen te studeren voor o.a. bedrijfseconomie, talen, informatica.
 • Je wil graag de ingestudeerde leerstof in praktijk toepassen: administratieve toepassingen, boekhouding en personeelsbeleid.
 • Je kiest ervoor om je moedertaal en andere vreemde talen vlot te leren gebruiken, vooral in contacten met medewerkers, klanten en andere zakenmensen.
 • Je bent iemand die graag initiatief neemt – je bent ondernemend – je hebt interesse in zakendoen, in het kunnen verkopen, in leidinggeven of in samenwerken.
 • Je kan leerstof zelfstandig en in groep verwerken.

Toekomst

Na het vierde jaar Marketing en ondernemen, kan je verder in Marketing en Ondernemen (Handel), in Accountancy en IT (Boekhouden-Informatica) of Informatica en Netwerken (Informaticabeheer).

Op het einde van de derde graad Marketing en Ondernemen behaal je het diploma secundair onderwijs. Je kan doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde, maar ook andere opleidingen zoals kleuter-, lager of secundair onderwijs zijn mogelijk. Door het volgen van een Se-n-Se-opleiding in het studiegebied Handel kan je je tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt verhogen. 

 

Tweede graad – Marketing en ondernemen (Handel)

lessentabel  4MO
algemene vorming  
aardrijkskunde 1
geschiedenis 1
godsdienst 2
natuurwetenschappen 2
wiskunde 4
kernvakken  
bedrijfseconomie  6
informatica 4
beweging  
lichamelijke opvoeding  2
talen  
Nederlands 4
Frans 4
Engels 2
totaal 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk hier 3de graad Jeugd- en Gehandicaptenzorg virtueel!

 

Studierichting

In de studierichting Jeugd- en Gehandicaptenzorg word je via algemene vakken, opvoedkundige vakken en stages voorbereid op het beroep van opvoed(st)er. Een vervolgopleiding binnen de sociale sector is mogelijk.

 

Vooropleiding

Om in te stappen in de derde graad volgde je een aso- of tso-studierichting met voldoende theoretische vorming.

Een ideale vooropleiding ligt in de studierichtingen tso Techniek-Wetenschappen, tso Sociale en Technische Wetenschappen, tso Creatie project Jeugdzorg, aso Humane Wetenschappen.

 

Profiel van de leerling

 • Je werkt graag samen met andere mensen.
 • Je kan vlot communiceren en actief luisteren.
 • Je bent geïnteresseerd in verschillende maatschappelijke situaties en evoluties.
 • Je bent creatief.
 • Je beschikt over een flinke dosis verantwoordelijkheidszin.
 • Je bent bereid om je te verdiepen in theoretische achtergronden.
 • Je bent bereid om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking te begeleiden.

Toekomst

Op het einde van de derde graad Jeugd- en Gehandicaptenzorg behaal je het diploma secundair onderwijs. Je kan doorstromen naar een professionele bachelor in de sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector en naar verpleegkunde HBO5 of je kan werken als opvoeder/begeleider.


Derde graad – Jeugd- en Gehandicaptenzorg

lessentabel 5JZ 6JZ
algemene vorming    
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
wiskunde 2 2
kernvakken    
beroepsgerichte pedagogiek en psychologie 4 1
beroepsgerichte zorgkunde 2 -
biologie van de mens 2 2
expressie en animatie 2 2
orthopedagogiek en orthopedagogische vaardigheden 4 5
wetgeving 1 1
     
inhaaluren 2 6
stages - opvoedkunde 4 weken 8 weken
beweging    
lichamelijke opvoeding  2 2
talen    
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
totaal 32 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk hier 3de graad Mode en design virtueel!

 

Studierichting

Mode en design richt zich tot creatieve, modebewuste mensen. Je leert creatief denken en uitvoeren. Je ontwerpt zelf modewerkstukken waardoor je je horizon in de modewereld verbreedt.

In de derde graad Mode en design werk je je modeconcept uit met grafische programma’s.

Deze richting bereidt je zowel voor op vervolgonderwijs als op tewerkstelling in het werkveld.

Vooropleiding

Voor de derde graad is de tweede graad Creatie project Mode en design de aangewezen vooropleiding. Voor leerlingen die een aso-, kso- of andere tso-richting volgden, is sterke motivatie en bijwerking in de specifieke vakkennis noodzakelijk.

Profiel van de leerling

 • Je kan goed waarnemen en hebt feeling voor kleuren, vormen.
 • Je bent vaardig in tekenen en kleurcompositie.
 • Je hebt ambitie om nieuwe vormen en voorwerpen te maken.
 • Je vindt inspiratie in kunst, natuur, materialen.
 • Je hebt oog voor bruikbaarheid van materialen en voorwerpen.
 • Je kan zelfstandig werken met een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid.
 • Je wilt je ontwikkelen in het gebruik van computerprogramma’s voor styling, presentatie en CAD.

Toekomst

Mogelijkheden om verder te studeren zijn:

 • Se-n-Se Creatie en Patroonontwerpen;
 • 7de  specialisatiejaar: Modespecialisatie en Trendstudie;
 • Bachelor in het onderwijs: Mode, Plastische Opvoeding, Kleuteronderwijs;
 • Bachelor in de Modetechnologie, Interieurvormgeving, Modeontwerper;
 • Syntra opleidingen: Patroontechnieken, Modeontwerper, Modiste …

Tewerkstellingsmogelijkheden:

 • Polyvalente medewerker in een modezaak – modebedrijf;
 • Middenkaderfunctie in de distributie.

Derde graad – Mode en design (Creatie en mode)

lessentabel 5MD 6MD
algemene vorming    
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
wiskunde 3 3
kernvakken    
creatie/kostuum- en kunstgeschiedenis 5 5
vormgeving 6 6
praktrijk - technologie en organisatie 4 4
materiaalonderzoek 1 1
marketing en distirbutie 1 1
sociale en communicatieve vaardigheden 1 1
beweging    
lichamelijke opvoeding  2 2
talen    
Nederlands 2 2
Frans 2 2
Engels 2 2
totaal 33 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

 

Bekijk hier 4de jaar Creatie virtueel!

 

Studierichting

Mode en Design richt zich tot creatieve, modebewuste mensen. Je leert creatief denken en uitvoeren. Je ontwerpt zelf modewerkstukken waardoor je je horizon in de modewereld verbreedt.

In het vierde jaar doorloop je in de specifieke vakken de verschillende stappen in de ontwikkeling van een ontwerp: van patroon tot prototype. Via samenspel van marktonderzoek, patroontekenen, materiaalontleding en -verwerking, computer (Gerber) en werkorganisatie verdiep je je in de modewereld. Het eindresultaat leer je presenteren en ook zelf beoordelen. 

In de derde graad Mode en Design werk je je modeconcept uit met grafische programma’s.

Deze richting bereidt je zowel voor op vervolgonderwijs als op tewerkstelling in het werkveld.

Vooropleiding

Alle leerlingen die geslaagd zijn in de eerste graad aso of tso kunnen instappen in de tweede graad Creatie project Mode en Design. Voor de derde graad is de tweede graad Creatie project Mode en Design de aangewezen vooropleiding. Voor leerlingen die een aso-, kso- of andere tso-richting volgden, is sterke motivatie en bijwerking in de specifieke vakkennis noodzakelijk.

Profiel van de leerling

 • Je kan goed waarnemen en hebt feeling voor kleuren, vormen.
 • Je bent vaardig in tekenen en kleurcompositie.
 • Je hebt ambitie om nieuwe vormen en voorwerpen te maken.
 • Je vindt inspiratie in kunst, natuur, materialen.
 • Je hebt oog voor bruikbaarheid van materialen en voorwerpen.
 • Je kan zelfstandig werken met een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid.
 • Je wilt je ontwikkelen in het gebruik van computerprogramma’s voor styling, presentatie en CAD.

Toekomst

Mogelijkheden om verder te studeren zijn:

 • Se-n-Se Creatie en Patroonontwerpen;
 • 7de  specialisatiejaar: Modespecialisatie en Trendstudie;
 • Bachelor in het onderwijs: Mode, Plastische Opvoeding, Kleuteronderwijs;
 • Bachelor in de Modetechnologie, Interieurvormgeving, Modeontwerper;
 • Syntra opleidingen: Patroontechnieken, Modeontwerper, Modiste …

Tewerkstellingsmogelijkheden:

 • Polyvalente medewerker in een modezaak – modebedrijf;
 • Middenkaderfunctie in de distributie.

 

Tweede graad – Creatie project Mode en Design (Creatie en mode)

lessentabel 4CMD
algemene vorming  
aardrijkskunde 1
geschiedenis 1
godsdienst 2
informatica 1
natuurwetenschappen 2
wiskunde 3
kernvakken  
creatie 3
kostuum- en kunstgeschiedenis 1
vormgeving 3
praktijk 4
sociale en communicatieve vaardigheden 1
beweging  
lichamelijke opvoeding  2
talen  
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
totaal 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

 

Bekijk hier 4de jaar Creatie virtueel!

 

Studierichting

In het vierde jaar Creatie project Jeugdzorg maak je via de kernvakken kennis met de opvoedkundige sector.

In de derde graad Jeugd- en Gehandicaptenzorg word je via algemene vakken, opvoedkundige vakken en stages voorbereid op het beroep van opvoed(st)er. Een vervolgopleiding binnen de sociale sector is mogelijk.

Vooropleiding

Om in te stappen in het vierde jaar of derde graad volgde je een aso- of tso-studierichting met voldoende theoretische vorming.

Een ideale vooropleiding ligt in de studierichtingen tso Techniek-Wetenschappen, tso Sociale en Technische Wetenschappen, tso Creatie project Jeugdzorg, aso Humane Wetenschappen.

Profiel van de leerling

 • Je werkt graag samen met andere mensen.
 • Je kan vlot communiceren en actief luisteren.
 • Je bent geïnteresseerd in verschillende maatschappelijke situaties en evoluties.
 • Je bent creatief.
 • Je beschikt over een flinke dosis verantwoordelijkheidszin.
 • Je bent bereid om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking te begeleiden.

Toekomst

Op het einde van de derde graad Jeugd- en Gehandicaptenzorg behaal je het diploma secundair onderwijs. Je kan doorstromen naar een professionele bachelor in de sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector en naar Verpleegkunde HBO5 of je kan werken als opvoeder/begeleider.

 

Tweede graad – Creatie project Jeugdzorg (Creatie en mode keuze Jeugdzorg)

lessentabel 4CJZ
algemene vorming  
aardrijkskunde 1
geschiedenis 1
godsdienst 2
informatica 1
natuurwetenschappen 2
wiskunde 3
kernvakken  
creatie 3
praktijk 3
vormgeving 3
sociale en communicatieve vaardigheden 2
maatschappelijke en sociale vorming 1
beweging  
lichamelijke opvoeding  2
talen  
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
totaal 32