Op de website van onze school vindt u heel wat informatie over onze visie en onze schoolwerking. Ook onze studierichtingen worden er uitgebreid voorgesteld o.a. met een virtuele presentatie van elke richting. Neem daar zeker een kijkje! U verneemt er ook welke toekomstmogelijkheden er zijn na elke studierichting.

Voor specifieke vragen (vb. over instapmogelijkheden) kan u steeds telefonisch bij ons terecht tijdens de schooluren.

 Hieronder beantwoorden we enkele FAQ over algemene schoolitems.

- Is er een verschil tussen 1A bij jullie op school en 1A in aso?

Er is zeker een verschil tussen 1A bij ons en 1A in een aso-school. Hoewel de vakken grotendeels dezelfde zijn, is de aanpak in de klas duidelijk verschillend. We houden er rekening mee dat sommige van onze leerlingen meer moeite hebben met het verwerken van leerstof. Daarom zetten we in op lesmethodieken die ervoor zorgen dat élke leerling kan volgen en de kans krijgt om op zijn tempo en met zijn mogelijkheden te slagen in het eerste jaar. We geven onze leerlingen daarbij ook groeikansen en zijn ons bewust van de impact van de overstap van het lager naar het secundair onderwijs voor heel wat leerlingen.

- Hoeveel leerlingen zitten in de klassen van 1A?

We zorgen voor klasgroepen waar een optimale begeleiding van elke leerling mogelijk is. Daar waar nodig splitsen we klasgroepen op in kleinere deelgroepen.

- Hoe is de verdeling jongens meisjes bij jullie op school? Ook in de IT-richtingen, Jeugd- en Gehandicaptenzorg en Creatie en Mode?

Onze school heeft een gemengde leerlingenpopulatie: er zijn iets meer meisjes dan jongens. In heel wat richtingen is de verhouding jongens-meisjes ongeveer gelijk. De richting IT en Netwerken telt meer jongens dan meisjes; de richtingen Jeugd- en Gehandicaptenzorg en Creatie en Mode zijn vooral door meisjes bevolkt.

- Hoe is het zorgbeleid uitgewerkt op jullie school?

Onze school heeft een sterk uitgewerkt zorgbeleid. dat vertrekt vanuit een brede basiszorg voor elke leerling waarin zowel leef- als leerzorg een belangrijke plaats krijgen. Zo heeft elke klassenleraar bijvoorbeeld vijf keer per jaar een individueel gesprek met elk van zijn leerlingen. Tijdens dat gesprek is er aandacht voor het welbevinden, de attitudes en de leerresultaten. Onze school zet ook hard in op mondelinge en schriftelijke feedback door o.a. waarderende en functionele commentaren te noteren op de rapporten. Het volledig document i.v.m. de brede basiszorg vindt u terug op onze website onder de rubriek ‘Zorgende school’.

en welke zorg voorzien jullie voor leerlingen met specifieke noden?

Voor leerlingen met leer- en ontwikkelingsstoornissen stellen we, in overleg met de leerling, de ouders, de leerkrachten, begeleidingsplannen op. In het begeleidingsplan nemen we de afspraken van compenserende en/of dispenserende maatregelen op. We werken hiervoor op maat van de leerling én handelingsgericht. Dit betekent dat we voor elke leerling individueel bekijken welke maatregelen hem/haar het best kunnen ondersteunen. Dit gebeurt door een intakegesprek met de leerling en in overleg met de ouders. Dit principe passen we ook toe voor leerlingen die een bepaalde zorg bij het leren hebben maar die geen attest van een bepaalde stoornis hebben.

Leerlingen met specifieke noden kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om hun examen in een apart examenlokaal af te leggen. Daar kunnen leerlingen met dyslexie met voorleessoftware werken, worden leerlingen met aandachtsstoornissen ondersteund, mogen leerlingen met dyscalculie ondersteunend materiaal gebruiken, krijgen de leerlingen meer tijd …

We maken zeker tijd om specifieke noden van uw kind met u en uw kind te bespreken.

- Wat is de kostprijs per jaar in een bepaalde studierichting?

Voor elke studierichting is een bijdrageregeling opgesteld. Die is te raadplegen op onze website.

- Kunnen we de prijs van de boeken zien?

Alle boekenlijsten - met vermelding van de prijzen - zijn te vinden op onze website.

- Is er mogelijkheid om een warme maaltijd te nemen op school?

Elke dag (behalve op woensdag) kan je een warme maaltijd nemen op school. Vooraf inschrijven hoeft niet. Je kan ook soep, een broodje, een dessertje kopen en er is een salad bar. Je kiest elke dag zelf of je ‘s middags je maaltijd neemt in het schoolrestaurant of je boterhammetjes meebrengt. Betalen doe je met een badge.

- Is er een schooluniform?

Neen. We vragen je wel verzorgde kledij te dragen en onderscheid te maken tussen vrijetijdskleding en de kledij die je op school draagt. De visuele voorstelling van wat kan en wat niet kan is opgenomen in de bijlage bij het schoolreglement (op de website).

Voor de les lichamelijke opvoeding is er wél uniforme turnkledij. Die kan je bij inschrijving aankopen. De turnkledij is dezelfde in de drie campussen van Leiepoort. Je hoeft dus geen nieuwe turnkledij te kopen als je vorig jaar in één van deze campussen les volgde.

- Zijn hoofddoeken toegelaten op school?

Neen. Hoofddoeken zijn niet toegelaten.

- Is er mogelijkheid om avondstudie te volgen?

Op maandag-, dinsdag- en donderdagavond kan je van 16.00 uur tot 16.50 uur begeleide avondstudie volgen. In kleine groepjes word je dan bij je studiewerk begeleid: de leerkracht in toezicht kan je tips geven bij je leermethode of hij/zij kan je extra uitleg geven bij de leerstof. Je hebt een computer ter beschikking voor digitale opdrachten en je kan ook printen.

- Wat zijn de afspraken i.v.m. het gsm-gebruik op school?

Je mag je gsm meebrengen naar school. Tijdens de les en bij lesvervangende activiteiten op school berg je je gsm op in de gsm-tas die in elk lokaal te vinden is. Ook in het schoolrestaurant vragen we je om je gsm niet boven te halen omdat we het belangrijk vinden dat je op dat moment in gesprek gaat met je tafelgenoten.

- Wat is CLIL?

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Dit betekent dat je een vak in een andere taal krijgt. Wij kozen ervoor om één uurtje van het kernvak bedrijfseconomie in het Frans of het Engels te geven. Het doel van deze lessen is de spreekdurf in de vreemde taal te verhogen. Een grote troef bij verdere studies en zeker ook voor wie later in het bedrijfsleven terecht komt.

- Mijn dochter heeft veel interesse in talen. Kan zij nog instappen in de 3de graad Office Management en Communicatie?

Dat kan zeker! Is er nog geen voorkennis van Duits, dan zal er gevraagd worden om de bijlessen Duits te volgen. Deze bijlessen worden gratis door de school aangeboden. De lessen gaan door op woensdagnamiddag.

- Kan je instappen in het vierde jaar of de 3de graad Marketing en Ondernemen als je nog geen bedrijfseconomie gevolgd hebt?

Dat kan zeker! Heb je nog geen voorkennis van bedrijfseconomie dan zal je gevraagd worden om de bijlessen bedrijfseconomie te volgen. Deze lessen zijn gratis en gaan door op school op woensdagnamiddag.

- De lessentabel van de 2de graad Creatie project Jeugdzorg en die van Creatie project Mode en Design lijkt bijna dezelfde. Wat is het verschil tussen die twee richtingen?

Het verschil zit hem in de invulling van de kernvakken. Bekijk het filmpje op onze website waarin dit verschil met concrete voorbeelden wordt uitgelegd.

- Mijn zoon/dochter heeft maar 1 u. per week informatica gehad. Kan hij/zij de overstap maken naar Marketing en Ondernemen?

Bij leerlingen die nog maar weinig lessen informatica volgden, wordt individueel bekeken welke ICT-vaardigheden zij al bezitten. De vakleerkracht biedt waar nodig extra ondersteuning aan. moet op ingezet worden.

- Kan ik vanuit een theoretische richting de overstap maken naar 3-4-5 Mode?

Ja dat kan! Contacteer de school om samen met de vakleerkrachten van de kernvakken Mode te bekijken welke vaardigheden je voor deze vakken al bezit en welke basisvaardigheden je met extra ondersteuning kan verwerven.

- Ben je verplicht om het 7de jaar bso te volgen?

We raden je ten zeerste aan om na 6 bso nog een 7de jaar te volgen. Leerlingen die slagen in het 7de jaar bso behalen op die manier hun diploma secundair onderwijs.

- Wat zijn de mogelijkheden nadat je op jullie school één van de studierichtingen volgde?

Voor studiemogelijkheden na 6 tso of 7 bso verwijzen we u door naar de informatie per studierichting die u op onze website vindt. Bekijk voor dit onderwerp zeker de filmpjes van de derde graad tso en het 7de jaar bso.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

rode balk 1 07

Op een nog te bepalen datum organiseren we (hopelijk) nog de openpoortdag en dan kan je, na een persoonlijke rondleiding en kennismaking met het aanbod en het pedagogisch project, de inschrijving verder afwerken (bijvoorbeeld gegevens over zorg delen) en ondertekenen. De datum van de openpoortdag is uiteraard afhankelijk van de verdere maatregelen.

Intussen voorzien we een digitale voorinschrijving. Je kan de gegevens invullen via onderstaande knop.

Digitaal voorinschrijven

 Heb je nog vragen dan kan je contact opnemen met

- mevrouw Anne Urmel voor de eerste graad (eerste en tweede jaar): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- mevrouw Katrien Kerckhove voor de tweede graad: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- mevrouw Katia Monteyne voor de derde graad: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Je hebt interesse in onze school en wenst een papieren brochure te ontvangen?

Bezorg ons jouw gegevens via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en we sturen je een brochure op.

 

Bekijk hier 2A Economie en Organisatie virtueel!

 

Bekijk hier 2A Kunst en Creatie virtueel!

 

Tweede leerjaar A

In het tweede leerjaar A werk je verder aan de uitbouw van een brede basis die je toegang geeft tot zowat alle verdere studiemogelijkheden. Daarnaast kies je een basisoptie die je laat proeven van een studiedomein. Op die manier ontdek je verder je talenten.

Basisvorming

De vakken worden concreet-theoretisch aangebracht: met voldoende theorie én ook met concrete toepassingen gelinkt aan de échte wereld. Dit gedeelte van de lessentabel is voor alle leerlingen hetzelfde.

Versterking Frans, wiskunde

Voor Frans en wiskunde ga je één uurtje in de week werken op jouw niveau. Gaat het voor jou wat moeilijker voor deze vakken, dan krijg je extra oefenmateriaal. Ben je sterk in deze vakken, dan dagen we je uit met moeilijker opdrachten.

Basisoptie

In het tweede leerjaar A maak je de keuze tussen de basisoptie Economie en Organisatie en de basisoptie Kunst en Creatie.

In de basisoptie Economie en Organisatie maak je kennis met de wereld van de ondernemers. Je leert zowel door de bril van de ondernemer als door die van de consument kijken.

In de basisoptie Kunst en Creatie ontdek je hoe met diverse expressievormen creatief aan de slag kunt. Je experimenteert met verschillende materialen. Je oefent allerlei creatieve vaardigheden en technieken. Je bekijkt creatieve ideeën vanuit meerdere invalshoeken.

Profiel van de leerling - basisoptie Economie en Organisatie

 • Je hebt interesse voor wat er zich afspeelt in een onderneming.
 • Je houdt ervan om de wereld te bekijken vanuit de ogen van een consument.
 • Je wil vernemen hoe je kan meewerken aan een wereld waar duurzaamheid, ecologie en solidariteit belangrijk zijn.
 • Je bent ondernemend en wil je ondernemerszin nog verder ontwikkelen.
 • Je wil inzicht krijgen in de rol die ICT en data in de handelswereld hebben.

Profiel van de leerling - basisoptie Kunst en Creatie

 • Je hebt zin voor creativiteit.
 • Je houdt ervan om diverse expressievormen zoals beeld, klank, woord, beweging, media beter te leren kennen.
 • Je wil graag technieken ontdekken om je creatief te uiten.
 • Je houdt van creëren, improviseren, ontwerpen, presenteren.
 • Je hebt veel verbeelding.
 • Je hebt interesse voor kunst en cultuur.

Toekomst

Na het tweede leerjaar A kan je nog zowat alle mogelijke verdere opleidingen (behalve Latijn) volgen.

Eerste graad - Tweede leerjaar A

Lessentabel 2 leerjaar A 2021

 

Bekijk hier 1A virtueel!

 

Modernisering secundair onderwijs: het eerste jaar

verkennend project versie wit aan elkaar 03

In het eerste jaar biedt onze school een brede basisvorming aan met schooleigen accenten. Zo zetten we extra in op computervaardigheden en versterken we elke leerling voor Nederlands, Frans en wiskunde. Hier vind je de lessentabel.

Daarnaast organiseert de school in het eerste jaar verkennende projecten waarin de leerlingen hun talenten ontdekken of verder ontwikkelen. Met deze projecten proeven de leerlingen van verschillende studiedomeinen. Dit laat hen toe zichzelf beter te leren kennen om later een gerichtere studiekeuze te maken. In de loop van het eerste jaar werk je aan twee verkennende projecten die je zelf kiest. Doe de interessetest om je keuze te vergemakkelijken!

Om de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen, kiest onze school voor een specifieke aanpak in het eerste jaar. Het evaluatiesysteem met een beperkt aantal examens en met begeleid studeren, het peter- en meterproject en de tweedaagse teambuilding bij het begin van het schooljaar zijn voorbeelden van deze aanpak.

Eerste jaar A

In het eerste leerjaar A bieden we je een stevige basis die je voorbereidt op heel wat mogelijke verdere opleidingen. Daarnaast ontdek je of ontwikkel je verder je talenten. Dit laat je toe om later een gerichte studiekeuze te maken.

De vakken worden op een concreet theoretische manier en met aandacht voor de talenten van elke leerling aangebracht.

Kenmerken van de aanpak:

 • voldoende theoretisch zodat doorstroomrichtingen in de tweede en derde graad nog mogelijk blijven;
 • met concrete toepassingen gelinkt aan de échte wereld;
 • vanaf het eerste jaar twee moderne vreemde talen: Frans én Engels;
 • extra aandacht voor ICT-vaardigheden;
 • versterking voor Nederlands, Frans en wiskunde;
 • ruimte voor talentontwikkeling in de verkennende projecten.

Basisvorming

De vakken van de basisvorming bieden je een brede, stevige basis en laten je kennismaken met heel wat interessante leergebieden. Dit gedeelte van de lessentabel is voor alle leerlingen hetzelfde.

Versterking Nederlands, Frans, wiskunde

Voor Nederlands, Frans, wiskunde werk je één uur in de week in niveaugroepen.

We vinden het belangrijk dat je vanaf de start van je secundaire studies voldoende goed kan lezen. Want wie goed leest, leert ook gemakkelijker. Daarom krijg je in het eerste jaar een apart uurtje leerstraining. Je kan er oefenen om beter te leren lezen of genieten van meer uitdagende leesopdrachten als lezen voor jou al vlot gaat.

Ook voor Frans en wiskunde ga je één uurtje in de week werken op jouw niveau. Gaan deze vakken al vlot voor jou, dan krijg je nieuwe uitdagingen. Heb je nog wat moeite om Frans en/of wiskunde vlot te volgen, dan krijg je extra oefenmateriaal.

Verkennende projecten

In het eerste jaar ga je ook je talenten ontdekken of verder ontwikkelen. Tijdens deze uurtjes doe je heel wat leuke niet-schoolse activiteiten. Je bepaalt zelf welke twee projecten je wil volgen. 
Je kan kiezen tussen:

 • @company
 • Creatieve Design Studio
 • Digi-wijs
 • Hello world!
 • In the spotlight!

Profiel van de leerling

Je hebt interesse in verschillende vakken maar wil die het liefst leren door veel te oefenen en actief met de leerstof aan de slag te gaan.

Je wil graag weten waarom je bepaalde zaken moet leren: je wil begrijpen hoe die theorie in de echte wereld aanwezig is.

Je hebt het soms moeilijk om bepaalde onderwerpen te leren. Je vindt het fijn als je tips krijgt over hoe je de zaken moet aanpakken.

Je bent ondernemend, creatief, spontaan en wil deze talenten graag ook op school inzetten.

Toekomst

Na het eerste leerjaar A kan je in alle tweede leerjaren (behalve basisoptie Latijn) terecht.

Eerste graad - Eerste leerjaar A

Eerste leerjaar A

 

Bekijk hier de 3de graad BSO virtueel!

 

Studierichting

Dit specialisatiejaar beoogt de vereiste beroepskwalificatie (competenties) te verwerven voor een zelfstandig detailhandelaar en een rayonverantwoordelijke afdeling voedingsmiddelen en/of afdeling non-food.

De opleiding is heel sterk realiteitsnabij. Naast de stages, runnen de leerlingen in de loop van het schooljaar ook een Leeronderneming. Vanaf september beginnen ze met de voorbereiding van een eigen zaak onder de vorm van een pop-up-store, die rond half november officieel wordt geopend. Leerlingen krijgen er een gedeelde verantwoordelijkheid voor productkeuze, inrichting van de winkel, onderhandelingen met toeleveringsbedrijven, boekhouding, publiciteit, verkoop en dienst aan klanten. Eind januari wordt deze pop-up-store afgesloten. In de loop van het schooljaar organiseren ze ook nog een stockverkoop en een evenement.

Leerlingen uit het bso behalen door het volgen van een 7de specialisatiejaar het diploma van hoger secundair onderwijs. 

Vooropleiding

Je volgde bij voorkeur een studierichting uit het domein Handel.

Profiel van de leerling

 • Je bent handig en creatief.
 • Je hebt gevoel voor kleuren, vormen, combinaties.
 • Je bent bereid tot zelfstandig werken.
 • Je hebt zin voor stijl en vormgeving.
 • Je hebt heel wat verantwoordelijkheidszin.
 • Je hebt zin voor organisatie en afwerking.
 • Je hebt aandacht voor afspraken en integrale zorg voor kwaliteit.

Toekomst

Door het volgen van een derde leerjaar van de derde graad (en de erin opgenomen stages) hebben de afgestudeerden een grotere kans op tewerkstelling of krijgen zij grotere troeven op de arbeidsmarkt.

Je kan als zelfstandige een eigen zaak runnen of als gerant(e) in dienstverband een winkel beheren; je hebt verschillende mogelijkheden naar etaleren toe. Je kan je verder bekwamen via cursussen in het Volwassenenonderwijs, bij Syntra of bij de VDAB.

 

Derde graad – 7de specialisatiejaar - Retailmanagement en visual merchandising (Winkelbeheer en etalage)

lessentabel
algemene vorming  
godsdienst 2
project algemene vakken 4
kernvakken  
visual merchandising 3
visual merchandising stage 1
winkelbeheer 10
winkelbeheer stage 6
beweging  
lichamelijke opvoeding  2
talen  
Frans 2
Engels 2
Totaal 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk hier 3de graad Business support virtueel!

 

Studierichting

Dit specialisatiejaar wil je communicatief vaardiger maken en je vlotter leren werken met softwarepakketten voor tekstverwerking, gegevensbeheer, rekenblad en hun courante toepassingen. De theoretische kennis wordt wekelijks via stage in praktijk gebracht.

Leerlingen uit het bso behalen door het volgen van een 7de specialisatiejaar het diploma van hoger secundair onderwijs.

Vooropleiding

Je volgde bij voorkeur een studierichting uit het domein Handel.

Profiel van de leerling

 • Je verkiest een praktijk- en bedrijfsgerichte vorming.
 • Je hebt interesse voor de brede administratieve taken binnen het bedrijf.
 • Je bent bereid tot uitvoerend werk, afgewisseld met zelfstandige taken.
 • Je hebt zin voor orde, nauwkeurigheid en stiptheid.
 • Je bent vlot in stijl en voorkomen.
 • Je bent bereid tot contact en samenwerken.
 • Je bent betrouwbaar en discreet in handelen.

Toekomst

Na het specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs.

Je kan werken in de diensten- of administratieve sector en in bedrijven in een grote verscheidenheid aan administratieve taken.

Wie zich in de loop van de derde graad bso heeft getraind in het verwerken van theoretische leerstof kan, mits een aangepaste keuze, naar het hoger onderwijs.

Je kan je verder bekwamen via cursussen in het Volwassenenonderwijs, bij Syntra of bij de VDAB.

 

Derde graad – 7de specialisatiejaar- Business support (Kantooradministratie en gegevensbeheer)

Lessentabel
algemene vorming  
godsdienst 2
project algemene vakken 4
kernvakken  
business support 13
business support stage 7
beweging  
lichamelijke opvoeding  2
talen  
Frans 2
Engels 2
Totaal 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen runnen gedurende het volledige schooljaar een minionderneming van diensten. Hiervoor zoeken ze allerhande administratieve opdrachten bij bedrijven en voeren die uit.

 

 

Bekijk hier 3de graad Retail en visual merchandising virtueel!

 

Studierichting

Algemene vorming

 • Vlotte beheersing van zakelijke communicatie voor Nederlands, Frans en Engels
 • Uitbreiding van basisvorming in professionele softwarepakketten

Bedrijfsgerichte vorming

 • In de basismodule Retail leer je in de winkelklas en op de stageplaats op een praktijkgerichte wijze:
  • zelfstandig verkopen, klanten adviseren en service verlenen;
  • zelfstandig goederen in ontvangst nemen, verwerken en presenteren in de winkel.

Deze vorming is gericht op detailhandel en op grootwinkelbedrijven in de food- en non foodsector.

 • In de module Visual Merchandising leer je op school en op de winkelvloer op praktijkgerichte wijze:
  • zelfstandig een ontwerp van presentaties ontwikkelen;
  • zelfstandig de presentatie in de winkel of in de etalage uitvoeren.

Vooropleiding

Om in te stappen in de derde graad volgde je een aso-, tso- of bso-studierichting. Instappen in de derde graad verloopt vlotter als je de tweede graad volgde in de studiedomeinen Economie of Handel.

Profiel van de leerling

 • Je bent bereid om een breed gamma van verkooptaken uit te voeren.
 • Je hebt een klantvriendelijke en communicatieve houding.
 • Je bent vlot in stijl en voorkomen.

Toekomst

Na de derde graad Retail en Visual Merchandising behaal je het getuigschrift van de derde graad bso. We raden je aan om even te wachten met werken en door te stromen naar een 7de specialisatiejaar. Dan pas haal je je diploma secundair onderwijs. De specialisatiejaren die perfect aansluiten bij deze opleiding zijn 7 bso Retailmanagement en Visual Merchandising, 7 bso Verkoop en Vertegenwoordiging.

Na het 7de specialisatiejaar kan je onmiddellijk worden tewerkgesteld als retailmedewerker, visual merchandiser. Je kan je verder bekwamen via cursussen bij Syntra, VDAB of in het Volwassenenonderwijs. Een goed student kan zijn kans wagen in het hoger onderwijs.


Derde graad – Retail en visual merchandising (Verkoop keuze Visual Merchandising)

lessentabel 5RVM 6RVM
algemene vorming    
godsdienst 2 2
project algemene vakken 4 4
kernvakken    
retailmedewerker 8 7
retailmedewerker stage 4 6
     
visual merchandising 3 3
visual merchandising stage 3 4
beweging    
lichamelijke opvoeding  2 2
talen    
Nederlands - zakelijke communicatie 2 -
Frans 2 2
Engels 2 2
totaal 32 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk hier 3de graad Retail en logistiek virtueel!

 

Studierichting

Algemene vorming

 • Vlotte beheersing van zakelijke communicatie voor Nederlands, Frans en Engels
 • Uitbreiding van basisvorming in professionele softwarepakketten

Bedrijfsgerichte vorming

 • In de basismodule Retail leer je in de winkelklas en op de stageplaats op een praktijkgerichte wijze:
  • zelfstandig verkopen, klanten adviseren en service verlenen;
  • zelfstandig goederen in ontvangst nemen, verwerken en presenteren in de winkel.

Deze vorming is gericht op detailhandel en op grootwinkelbedrijven in de food- en non foodsector.

 • In de module Logistiek leer je op school en in een stagebedrijf op praktijkgerichte wijze:
  • zelfstandig goederen ontvangen en opslaan;
  • zelfstandig goederen verzendklaar maken;
  • zelfstandig ontvangen en verzonden goederen registreren in de voorraadadministratie.

Vooropleiding

Om in te stappen in de 3de graad volgde je een aso-, tso- of bso-studierichting. Instappen in de 3de graad verloopt vlotter als je de 2de graad volgde in de studiedomeinen Economie of Handel.

Profiel van de leerling

 • Je bent bereid om een breed gamma van verkooptaken uit te voeren.
 • Je hebt een klantvriendelijke en communicatieve houding.
 • Je bent vlot in stijl en voorkomen.

Toekomst

Na de derde graad Retail en Logistiek behaal je het getuigschrift van de derde graad bso. We raden je aan om even te wachten met werken en door te stromen naar een 7de specialisatiejaar. Dan pas haal je je diploma secundair onderwijs. De specialisatiejaren die perfect aansluiten bij deze opleidingen zijn 7 bso Retailmanagement en Visual Merchandising, 7 bso Logistiek, 7 bso Verkoop en Vertegenwoordiging. 

Na het 7de specialisatiejaar kan je onmiddellijk worden tewerkgesteld als retailmedewerker, logistiek medewerker. Je kan je verder bekwamen via cursussen bij Syntra, VDAB of in het Volwassenenonderwijs. Een goed student kan zijn kans wagen in het hoger onderwijs. 

 

Derde graad - Retail en logistiek (Verkoop keuze Logistiek)

lessentabel  5RL  6RL
algemene vorming    
godsdienst 2 2
project algemene vakken 4 4
kernvakken    
retailmedewerker 8 7
retailmederwerker stage 4 6
     
logistiek 3 3
logistiek stage 3 4
beweging    
lichamelijke opvoeding  2 2
talen    
Nederlands - zakelijke communicatie 2 -
Frans 2 2
Engels 2 2
totaal 32 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

 

Bekijk hier 3de graad IT en Netwerken virtueel!

 

Studierichting

In de studierichting IT en Netwerken krijg je naast een algemene vorming ook een bedrijfsgerichte vorming met aandacht voor verschillende componenten:

 • Je krijgt een toegepaste informaticavorming met aandacht voor het beheer van computersystemen en netwerken, het gebruik en beheer van softwarepakketten, het ondersteunen van gebruikers van een informaticasysteem en het ontwikkelen van toepassingen.
 • De taalkundige vorming Nederlands, Frans en Engels is theoretisch-praktisch met aandacht voor de specifieke bedrijfseconomische context.

De STEM-richting IT en Netwerken is een praktisch gerichte opleiding die wetenschap, technologie en ontwikkeling met elkaar verbindt.
Via praktische labo’s bestudeer je de opbouw van computers en digitale communicatiemiddelen.
Daarnaast ontwerp en maak je slimme objecten die kunnen reageren op hun omgeving. Verder leer je hoe netwerken apparaten en machines met elkaar verbinden. Je zet de theorie om in praktijk door in team met de opgedane kennis een servergestuurd, veilig netwerk uit te bouwen.

Vooropleiding

In de tweede graad wordt een vooropleiding in het studiegebied Economie-Handel ondersteld. Je scoort goed in vakken met wiskundige en technologische inhoud en voor informatica.

Profiel van de leerling

 • Je verwerft snel inzicht in toepassingen op computer.
 • Je bent technisch aangelegd en hebt interesse voor computertechniek.
 • Je bent sterk in wiskunde en algemene vakken.
 • Je kan een uitdaging theoretisch benaderen en concrete plannen maken voor praktische uitwerking.
 • Je kan spontaan een probleem onderkennen en zelfstandig oplossen.
 • Je kan persoonlijk werken met zin voor nauwkeurigheid, creativiteit en bijsturing.
 • Je staat open voor de permanente en snelle veranderingen in de informaticasector.

Toekomst

Op het einde van de derde graad IT en Netwerken behaal je het diploma secundair onderwijs. 

Je kan doorstromen naar een professionele bacheloropleiding toegepaste informatica, elektronica-ICT of multimedia en communicatietechnologie.

Door het volgen van een Se-n-Se opleiding in het studiegebied Handel kan je je tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt verhogen.


Derde graad – IT en Netwerken (Informaticabeheer)

lessentabel 5ITN 6ITN
algemene vorming    
aardrijkskunde 1 1
ondernemend project 2 2
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
natuurwetenschappen 1 1
kernvakken    
toegepaste informatica    
beheer van computersystemen en netwerken  4 -
beheer van netwerken en projectwerking - 5
softwareontwikkeling 5 5
softwarepakketten en databankontwerp 2 -
gip-ondersteuning - 1
wiskunde 4 4
beweging    
lichamelijke opvoeding  2 2
talen    
Nederlands 3 3
Frans 3 3
Engels 3 3
totaal 33 33