Bekijk het filmpje over de studierichtingen in het bso.

Bekijk het filmpje van de richting Creatie &Vormgeving (eerste graad,tso).

Bekijk het filmpje van Creatie project Jeugdzorg (tweede graad, tso).

Bekijk het filmpje  van Creatie project Mode en Design (tweede graad,tso).

Bekijk het filmpje van Marketing en Ondernemen (tweede graad en derde graad, tso).

Bekijk het filmpje van Office Management en Communicatie (tweede graad en derde graad, tso).

Bekijk het filmpje van Accountancy en IT (derde graad, tso).

Bekijk het filmpje van IT en Netwerken (derde graad, tso).

Bekijk het filmpje van Jeugd- en gehandicaptenzorg (derde graad, tso).

Bekijk het filmpje van Mode en Design (derde graad, tso).

 

stem logo

STEM – wat?

STEM staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics en bundelt een waaier aan technologische en exacte wetenschappen.
In het secundair onderwijs staat STEM voor technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen. De richting IT en Netwerken is zo’n STEM-richting.

STEM – waarom?

We staan als samenleving voor heel wat uitdagingen. Energie, milieu, mobiliteit, voeding, vergrijzing, … Als we die uitdagingen willen aangaan, hebben we mensen nodig die gepassioneerd zijn door techniek, technologie en wetenschappen. STEM leidt op tot beroepen van de toekomst.
Technicus, informaticus, onderhoudsmecanicien, elektricien en ingenieur behoren tot de belangrijkste knelpuntberoepen van Vlaanderen.
Wie kiest voor een technische, technologische of wetenschappelijke opleiding kiest voor een diploma waar veel vraag naar is. Veel jongeren krijgen zelfs al jobaanbiedingen tijdens hun opleiding. Iedereen wil de STEM-afgestudeerden van de toekomst binnenhalen!

STEM in IT en Netwerken

De STEM-richting IT en Netwerken die we op onze school aanbieden, is een praktisch gerichte opleiding die wetenschap, technologie en ontwikkeling met elkaar verbindt.
Via praktische labo’s bestuderen we de opbouw van computers en bij uitbreiding smartphones en randapparaten.
Daarnaast ontwerpen en maken we slimme objecten die kunnen reageren op hun omgeving. We gebruiken hiervoor het Arduino platform. We bouwen schakelingen die we zelf kunnen aansturen en programmeren hiervoor de Arduino microcontroller. Ontwerpen, programmeren en techniek gaan hier hand in hand om het project uit te werken.
Verder leren we hoe netwerken apparaten en machines met elkaar verbinden. Via een praktische opleiding en een project dat over een volledig jaar loopt, zetten we de theorie om in praktijk. In team bouwen we met de opgedane kennis een servergestuurd, veilig netwerk uit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijfdejaars zijn op vrijwillige basis peter of meter van een leerling van het eerste jaar. De peters en meters werken mee aan de onthaalactiviteiten. Ze zorgen ervoor dat elke leerling van het eerste jaar zich snel thuis voelt op onze school. In de loop van het schooljaar hebben ze regelmatig contact met hun pete- of metekind. Een losse babbel, samen een middagactiviteit doen, samen eten, samen naar de kerstviering ... staan op het programma.

 

Hablo español

Vanaf schooljaar 2018-2019 biedt onze school lessen Spaans aan in het vijfde en zesde jaar Office Management en Communicatie. Het aanleren van deze wereldtaal zien we als een extra troef die deze leerlingen zullen kunnen inzetten in het hoger onderwijs én later op de werkvloer. Wie kiest voor Office Management en Communicatie, leert communiceren in vijf talen: in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en voortaan nu ook in het Spaans!

Spaanse vlag

 

Bekijk hier tweede graad Organisatie en logistiek virtueel!

 

Studierichting

Organisatie en Logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit.

 • Je maakt kennis met de werking van ondernemingen en leert onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten.
 • Je oefent communicatieve en sociale vaardigheden die je nodig hebt in professionele communicatie met bezoekers en klanten.
 • Je traint je digitale competenties waarmee je in bedrijven op een professionele manier aan de slag kan.

De krachtlijnen van de kernvakken zijn:

 • Activiteiten met betrekking tot onthaal, verkoop en logistiek
 • De werking van ondernemingen en de goederen- en documentenstroom
 • Digitale verwerking van bedrijfseconomische gegevens

 

Profiel

 • Het liefst leer je vanuit concrete situaties.
 • Je kijkt ernaar uit om zelfstandig en op een correcte manier te leren functioneren binnen de bedrijfswereld.
 • Je wil je de logistieke goederen- en informatiestroom in een onderneming beter leren kennen.
 • Je wil ook leren efficiënt, kwaliteitsvol en klantvriendelijk te communiceren in functie van onthaal- en verkoopactiviteiten.
 • Evenzeer kijk je ernaar uit om je ICT-kennis en vaardigheden te verruimen om opdrachten in de context van organisatie en logistiek goed te kunnen uitvoeren.

 

Tweede graad - Organisatie en logistiek

 Lessentabel  3ORL
 4ORL
algemene vorming    
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
project algemene vakken 8 8
beeld & beweging - 1
creatie & techniek 1 -
     
kernvakken    
organisatie en logistiek 13 13
   administratie    
   retail    
   logistiek    
   media & communicatie    
   ICT    
     
talen    
Engels 3 3
Frans 3 3
     
totaal 32 32

Wie goed leest, leert ook makkelijker!

Omdat op school heel veel gelezen wordt en de leerstof meestal via geschreven documenten aangeboden wordt, is het voor elke leerling belangrijk om vlot teksten te lezen en zo zijn slaagkansen te verhogen.

Daarom organiseert onze school bij de start van iedere graad leestesten waarmee we het taalniveau van elke leerling nagaan. Na de testen maken de leerlingen aangepaste remediëringsoefeningen om hun leesvaardigheid op een hoger niveau te brengen en zo vlotter teksten en documenten uit de verschillende vakken te leren.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 krijgen de leerlingen van het eerste jaar een extra uurtje leestraining. Tijdens dit lesuur wordt de leesvaardigheid in kleine groepen en met aangepast materiaal geoefend met als doel de lees- en leervaardigheid van elke leerling te verhogen!

 

 

 

Bij co-teaching staan twee leerkrachten voor een klasgroep. Ze geven ofwel samen les of verdelen de groep naargelang het lesonderwerp of de nood aan ondersteuning. Met deze flexibele vorm van lesgeven kan meer aandacht aan de noden van elke leerling besteed worden. Klik hier voor een video over co-teaching op onze school.

co teaching

 

 

Bekijk hier 3de jaar Toerisme virtueel!

 

Studierichting

Toerisme is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

 • Deze studierichting leert je de wereld van toerisme kennen: je maakt kennis met een brede waaier aan activiteiten, plaatsen en organisaties die gericht zijn op dienstverlening aan toeristen in het binnen- en in het buitenland.
 • Je leert bezoekers op beurzen en evenementen en op toeristische bestemmingen informeren.
 • Je maakt kennis met toeristische plaatsen dichtbij en veraf.
 • Je zet de eerste stappen in het organiseren van een uitstap voor een doelgroep en in de praktische en administratieve voorbereiding ervan.
 • Ook leer je toeristen begeleiden naar en op een bestemming en tijdens excursies.

Krachtlijnen van de kernvakken Toerisme en Talen

 • Bezoekers onthalen en begeleiden op een toeristische bestemming: de bestemming analyseren; de eerste stappen zetten in het begeleiden van een groep en presenteren voor een groep.
 • Bezoekers van beurzen en evenementen informeren en adviseren: voor diverse doelgroepen en voor diverse organisaties info geven op een beurs of evenement. Dat veronderstelt ook passende communicatieve vaardigheden.
 • Organisatorische en administratieve handelingen uitvoeren binnen de toeristisch-recreatieve context: registreren en rapporteren; aspecten van een uitstap organiseren; de onthaalruimte inrichten.

 

Profiel

 • Het liefst leer je vanuit concrete contexten eigen aan deze studierichting. Je bent ook bereid om naast de praktische zijde van de studierichting theoretische inzichten te verwerven.
 • Je bent sociaal vaardig en je hebt een sterk taalgevoel.
 • Je wil een stevige basiskennis in de brede sector van beurzen, evenementen, toerisme en recreatie verwerven.
 • Je wil graag leren om op de gepaste manier concrete opdrachten in deze sector aan te pakken.
 • Verder wil je in verschillende moderne talen leren hoe je interculturele en communicatieve vaardigheden kan toepassen om mensen te informeren en te begeleiden.

 

Tweede graad Toerisme

 Lessentabel  3TO
 4TO
algemene vorming    
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
     
informatica 2 2
natuurwetenschappen 2 1
wiskunde 3 3
     
beeld & beweging 1 -
mens & samenleving - 1
kernvakken    
toerisme 6 7
     
Nederlands 4 4
Frans 4 3
Engels 3 3
Duits 1 2
totaal 32 32