• Current
free joomla slider

Bekijk het filmpje over de studierichtingen in het bso.

Bekijk het filmpje van de richting Creatie &Vormgeving (eerste graad,tso).

Bekijk het filmpje van Creatie project Jeugdzorg (tweede graad, tso).

Bekijk het filmpje  van Creatie project Mode en Design (tweede graad,tso).

Bekijk het filmpje van Marketing en Ondernemen (tweede graad en derde graad, tso).

Bekijk het filmpje van Office Management en Communicatie (tweede graad en derde graad, tso).

Bekijk het filmpje van Accountancy en IT (derde graad, tso).

Bekijk het filmpje van IT en Netwerken (derde graad, tso).

Bekijk het filmpje van Jeugd- en gehandicaptenzorg (derde graad, tso).

Bekijk het filmpje van Mode en Design (derde graad, tso).

 

CLIL – Wat?

Content Language Integrated Learning, kortweg CLIL, is een nieuwe vorm van meertalig onderwijs waarbij leerlingen een gedeelte van de niet-taalvakken in een andere taal dan het Nederlands krijgen. De Vlaamse Overheid ondersteunt CLIL in ons onderwijs vanaf september 2014.

CLIL – Waarom?

Meertaligheid is voor de jongeren van vandaag bijna een must: zowel in het hoger onderwijs als in de beroepswereld duiken regelmatig vreemde talen op. Via CLIL leren jongeren daar vlot en zonder angst mee om te gaan.

CLIL-lessen verschillen sterk van taallessen. Het zijn net die verschillen die de leerlingen een nieuwe benadering van taal meegeven:
– In een CLIL-les ligt de focus niet op de vreemde taal, maar op de vakinhoud.
– Leerkrachten verwachten in de CLIL-les geen foutloos taalgebruik, maar stimuleren de onbewuste, spontane omgang met de vreemde taal.
– In de CLIL-les leren de leerlingen vakjargon, omgangsformules enz. in een vreemde taal via gebruik in de vakpraktijk en niet via “woordjes blokken”.

CLIL in Leiepoort campus Sint-Vincentius – Hoe?

Binnen hun lessenpakket kunnen
– de leerlingen van 2 Handel één uur Initiatie in de bedrijfseconomie in het Frans volgen;
– de leerlingen van 3 en 4 Marketing en Ondernemen één uur bedrijfseconomie in het Frans volgen;
– de leerlingen van 5 en 6 Marketing en Ondernemen één uur bedrijfseconomie in het Engels volgen;
– de leerlingen van 5 en 6 Accountancy en IT één uur bedrijfseconomie in het Engels volgen.

CLIL-leerkrachten hebben steeds een C1-niveau in de vreemde taal èn uitgebreide kennis van het vakgebied.

Het CLIL-uur mikt vooral op het verhogen van de spreekdurf Frans of Engels. De leerlingen worden via actieve werkvormen, vaak in spelvorm, uitgenodigd om onbewust de vreemde taal te gebruiken. De leerkracht ondersteunt waar nodig.

Voor de CLIL-les ontvangen de leerlingen een cursus in het Frans of Engels. De leerstof uit die cursus kunnen ze eveneens volledig terugvinden in het Nederlandstalige leerwerkboek dat in de overige uren van het vak (Initiatie in de) Bedrijfseconomie wordt gebruikt.

Onze leerkrachten stellen alles in het werk om de leerlingen zoveel mogelijk kansen te bieden, te ondersteunen en aan te moedigen, zodat elke leerling na verloop van tijd de angst om te communiceren in de vreemde taal overwint.

Wij zijn ervan overtuigd dat de CLIL-lessen voor elk van onze leerlingen een grote meerwaarde betekenen.

 

 (Winkelbeheer en etalage)

Studierichting

Dit specialisatiejaar beoogt de vereiste beroepskwalificatie (competenties) te verwerven voor een zelfstandig detailhandelaar en een rayonverantwoordelijke afdeling voedingsmiddelen en/of afdeling non-food.

De opleiding is heel sterk realiteitsnabij. Naast de stages, runnen de leerlingen in de loop van het schooljaar ook een Leeronderneming. Vanaf september beginnen ze met de voorbereiding van een eigen zaak onder de vorm van een pop-up-store, die rond half november officieel wordt geopend. Leerlingen krijgen er een gedeelde verantwoordelijkheid voor productkeuze, inrichting van de winkel, onderhandelingen met toeleveringsbedrijven, boekhouding, publiciteit, verkoop en dienst aan klanten. Eind januari wordt deze pop-up-store afgesloten. In de loop van het schooljaar organiseren ze ook nog een stockverkoop en een evenement.

Leerlingen uit het bso behalen door het volgen van een 7de specialisatiejaar het diploma van hoger secundair onderwijs. 

Vooropleiding

Je volgde bij voorkeur een studierichting uit het domein Handel.

Profiel van de leerling

  • Je bent handig en creatief.
  • Je hebt gevoel voor kleuren, vormen, combinaties.
  • Je bent bereid tot zelfstandig werken.
  • Je hebt zin voor stijl en vormgeving.
  • Je hebt heel wat verantwoordelijkheidszin.
  • Je hebt zin voor organisatie en afwerking.
  • Je hebt aandacht voor afspraken en integrale zorg voor kwaliteit.

Toekomst

Door het volgen van een derde leerjaar van de derde graad (en de erin opgenomen stages) hebben de afgestudeerden een grotere kans op tewerkstelling of krijgen zij grotere troeven op de arbeidsmarkt.

Je kan als zelfstandige een eigen zaak runnen of als gerant(e) in dienstverband een winkel beheren; je hebt verschillende mogelijkheden naar etaleren toe. Je kan je verder bekwamen via cursussen in het Volwassenenonderwijs, bij Syntra of bij de VDAB.


Derde graad – 7de specialisatiejaar - Retialmanagement en Visual Merchandising

 

Lessentabel
Algemene vorming  
Godsdienst 2
Project algemene vakken 4
Kernvakken  
Visual merchandising 3
Visual merchandising stage 1
Winkelbeheer 10
Winkelbeheer stage 6
Beweging  
Lichamelijke opvoeding  2
Talen  
Frans 2
Engels 2
Totaal 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stem logo

STEM – wat?

STEM staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics en bundelt een waaier aan technologische en exacte wetenschappen.
In het secundair onderwijs staat STEM voor technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen. De richting IT en Netwerken is zo’n STEM-richting.

STEM – waarom?

We staan als samenleving voor heel wat uitdagingen. Energie, milieu, mobiliteit, voeding, vergrijzing, … Als we die uitdagingen willen aangaan, hebben we mensen nodig die gepassioneerd zijn door techniek, technologie en wetenschappen. STEM leidt op tot beroepen van de toekomst.
Technicus, informaticus, onderhoudsmecanicien, elektricien en ingenieur behoren tot de belangrijkste knelpuntberoepen van Vlaanderen.
Wie kiest voor een technische, technologische of wetenschappelijke opleiding kiest voor een diploma waar veel vraag naar is. Veel jongeren krijgen zelfs al jobaanbiedingen tijdens hun opleiding. Iedereen wil de STEM-afgestudeerden van de toekomst binnenhalen!

STEM in IT en Netwerken

De STEM-richting IT en Netwerken die we op onze school aanbieden, is een praktisch gerichte opleiding die wetenschap, technologie en ontwikkeling met elkaar verbindt.
Via praktische labo’s bestuderen we de opbouw van computers en bij uitbreiding smartphones en randapparaten.
Daarnaast ontwerpen en maken we slimme objecten die kunnen reageren op hun omgeving. We gebruiken hiervoor het Arduino platform. We bouwen schakelingen die we zelf kunnen aansturen en programmeren hiervoor de Arduino microcontroller. Ontwerpen, programmeren en techniek gaan hier hand in hand om het project uit te werken.
Verder leren we hoe netwerken apparaten en machines met elkaar verbinden. Via een praktische opleiding en een project dat over een volledig jaar loopt, zetten we de theorie om in praktijk. In team bouwen we met de opgedane kennis een servergestuurd, veilig netwerk uit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijfdejaars zijn op vrijwillige basis peter of meter van een leerling van het eerste jaar. De peters en meters werken mee aan de onthaalactiviteiten. Ze zorgen ervoor dat elke leerling van het eerste jaar zich snel thuis voelt op onze school. In de loop van het schooljaar hebben ze regelmatig contact met hun pete- of metekind. Een losse babbel, samen een middagactiviteit doen, samen eten, samen naar de kerstviering ... staan op het programma.