Alle ouders zijn lid van de oudervereniging. Lidmaatschap (vrijblijvend) gebeurt door betaling van een gezinsbijdrage via de schoolrekening. Door dit lidmaatschap zijn alle ouders steunende leden. De ouderraad wordt gevormd door een onbepaald aantal steunende leden, die zich vrijwillig en belangeloos hiervoor inzetten.

Doel van de ouderraad

De ouderraad:

  • wil de betrokkenheid van de ouders bij de school vergroten;
  • behartigt de belangen van de ouders en organiseert een dialoog met de school;
  • biedt logistieke en materiële ondersteuning aan projecten van de school, die ten goede komen aan de opvoeding en het welzijn van de leerlingen;
  • richt vormende activiteiten in.

Werking van de ouderraad

Bij het begin van elk schooljaar is er een algemene vergadering, waarop alle ouders worden uitgenodigd, en waarbij alle ouders die dit wensen zich kunnen aansluiten bij de ouderraad.

Een dagelijks bestuur, om de twee jaar herverkiesbaar, is de drijvende kracht achter deze ouderraad.

Per jaar zijn er een vijftal algemene vergaderingen.

Er zijn een aantal werkgroepen, die afzonderlijk bijeenkomen om activiteiten voor te bereiden en uit te werken.

 

Pedagogische raad

Koen Cherlet: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ruben Galle: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Brecht Vanseveren: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ouderraad

Leen De Cnuydt
Etienne De Wulf
Laurence Hauttekeete

 

Lokale gemeenschap

Annie Nijs
Chris Simoens
Tom Vermeir

 

Leerlingenraad

Zita De Blaere: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Fleur Detavernier: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Lars Dhaene: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Ann De Meester (secretaris)
Hendrik De Rycker (voorzitter): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Etienne De Wulf (ondervoorzitter)
Jessie Tack (penningmeester)

 

De schoolraad bestaat uit telkens drie vertegenwoordigers van ouders, leerlingen, leerkrachten en de lokale gemeenschap.  De directie maakt geen deel uit van de schoolraad en woont de vergadering alleen bij op uitnodiging. De vergaderingen worden voorgezeten door een externe, niet stemgerechtigde voorzitter.

De schoolraad geeft advies over de werking en de organisatie van de school, over de begeleiding van leerlingen, de schoolkosten, stages, werken aan de gebouwen, projecten of samenwerkingen met andere scholen.

De schoolraad komt vier maal per jaar samen in augustus (vaststelling criteria voor de aanwending van lestijden, uren en punten en nascholingsbeleid), november (schoolwerkplan en veiligheidsbeleid), maart (samenwerking CLB en in- uit- en doorstroom van onze leerlingen) en in mei (hearings leerlingenraad, schoolreglement en schoolkosten).

 

2122 presidium leerlingenraad 

 

Fleur Detavernier: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zita De Blaere: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tuline Lingier: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Lars Dhaene: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Binnenkort kan u zich hier inschrijven voor de infoavond.