Chemie kleurt je studie en je leven!

IJzer roest als het niet gebruikt wordt, stilstaand water verliest zijn zuiverheid en bevriest als het koud wordt; zo ondermijnt inactiviteit de kracht van de geest.

Leonardo da Vinci (1452-1519)

Italiaans schilder en natuuronderzoeker

 

Da Vinci, als chemicus stond hij niet echt bekend. Chemie zoals wij die nu kennen, bestond toen nog niet. De kwam pas echt van de grond in de 18e eeuw met mensen als Lavoisier. Ten tijde van Da Vinci was chemie nog gewone alchemie, maar dat belette hem niet te experimenteren. Voor zijn beroemde fresco, het Laatste Avondmaal, gebruikt hij nieuwe mengtechnieken en producten, die hem toelieten meer kleuren te gebruiken en langer veranderingen aan te brengen dan  bij de klassieke frescotechniek.

De evolutie van de chemie heeft zowat alle kunstvormen en uitingen van esthetica diepgaand beïnvloed, soms subtiel, soms doorslaggevend.

Chemie reikt technieken aan, heft beperkingen op, conserveert, opent nieuwe deuren… Maar niet alleen in de kunstwereld, in de bouwsector, de auto-industrie, de geneeskunde, de communicatiewereld… opent de ontdekking van nieuwe materialen en vooral composietmaterialen tal van toekomstgerichte mogelijkheden. Chemie kleurt je omgeving, vult de beautycase, verhoogt de sportieve prestaties.


Vanaf het derde jaar komt het vak CHEMIE voor in de lessentabel, 1 of 2 uur in de week. Geleidelijk maak je er kennis met begrippen als mengsel en zuivere stof en daal je af in de abstracte wereld van het molecuul en de atoom. De eigenschappen en interacties tussen de verschillende stofklassen worden niet alleen theoretisch maar ook experimenteel onderzocht en besproken.

De concentrische opbouw van het leerplan bestaat erin dat  wat in de tweede graad de nodige onderbouw kreeg,  in de derde graad verder uitgediept en verwerkt kan worden. Leerlingen, die een wetenschappelijke richting volgen in de derde graad krijgen daarvoor 2 lesuren/week ter beschikking. De wiskundige richtingen hebben 1 uur chemie per week en in de andere richtingen wordt chemie geïntegreerd in het vak natuurwetenschappen.

De natuurwetenschappelijke methode weerspiegelt zich in het vak chemie onder de vorm van een kritische waarneming van feiten en gebeurtenissen. Waarneming leidt tot verwondering, tot het formuleren van een hypothese en het achteraf toetsen ervan, tot het vinden van een verklaring of wetmatigheid. Geleidelijk aan evolueert dit van onderzoekend leren tot leren onderzoeken, tot de uitdaging om deze studie verder te zetten in het hoger onderwijs.

The world of science is my game, and Albert Einstein is my game. De wetenschappers van de toekomst treden in beroemde voetsporen en ontdekken de chemie van het leven, de chemie van de liefde, de chemie van vroeger en van de volgende decennia …

Waarom Duits?

"Chinees Ieren is een rage en Spaans ligt nog steeds goed in de markt als vreemde taal die Vlamingen willen leren. Ons bedrijfsleven drijft echter nog voornamelijk handel met de buurlanden én het zuiden van het land. Je hebt op de arbeidsmarkt vooral Frans, Engels en Duits nodig."

Dat is kort samengevat wat Prof. Clijsters, directeur van het Centrum Taaldidactiek en Toegepaste Linguïstiek aan het Limburgs Universitair Centrum (LUC) in een artikel in Jobat van 7 januari 2006 op basis van een aantal studies stelt. 

We citeren:

"We onderzoeken al jaren de behoeftes aan talenkennis in het bedrijfsleven en daarin zit nauwelijks evolutie. We vroegen Vlaamse bedrijven echter wel welk percentage van hun omzet zij halen bij anderstalige klanten. Zij vernoemen veruit het vaakst het Frans, meteen ook de taal waar zich de meeste problemen stellen. Verder blijft er een schrijnend tekort aan mensen die het Duits goed onder de knie hebben. Vaak kiest men na Engels en Frans voor Spaans, tegen alle economische logica in. Het Duits heeft het imago moeilijk te zijn. Wie deze taal echter goed beheerst, bezorgt zichzelf een duidelijk voordeel op de arbeidsmarkt. "

"Een viertal studies uit de voorbije jaren leerde de professor ondermeer dat liefst 60 percent van de bevraagde bedrijven klaagt over de schrijfvaardigheden van medewerkers in het Duits, de helft over de schrijfvaardigheid in het Frans en 40 percent over de spreekvaardigheid in die taal. Sectoren die fel met deze problemen kampen, zijn onder meer logistiek, transport en toerisme. " 

Zou er dan toch nog een uitdaging zijn voor het Duits in het onderwijs?

Waarom Duits leren?

"En ik dacht altijd: Ik ga toch niks met Duits doen" 

Overal ter wereld wordt Engels gesproken. Goed Engels, krakkemikkig Engels of iets tussenin. Ook Duitsers Ieren meer Engels dan ooit te voren. Waarom zou je dus nog een vreemde taal Ieren? Waarom is Engels niet genoeg? Hier vind je het antwoord op al die vragen...

10 redenen om Duits te leren

1. Een belangrijke taal in Europa: de meest gesproken moedertaal in Europa

Wie Duits spreekt kan gemakkelijk met ongeveer 100 miljoen mensen communiceren in hun eigen taal, aangezien Duits niet alleen in Duitsland gesproken wordt maar ook in Oostenrijk, een groot deel van Zwitserland, Liechtenstein en Luxemburg alsook in kleine delen van Noord-Italië, Oost-België en Oost-Frankrijk. Samen met het Russisch is het Duits de meest gesproken moedertaal in Europa en staat ze in de top-10 van de meest gesproken talen ter wereld.

2. Ervaar het succes

Zeker voor ons, Vlamingen, is Duits echt niet zo moeilijk. Zonder één les Duits weet een Vlaming al wat "Ich wohne in Amsterdam" of "Ich bin 14" betekent. Veel Nederlandse en Duitse woorden lijken op elkaar. Echt goed Duits spreken kost natuurlijk nog wel wat inspanning, maar je kunt als Vlaming vrij snel goed Duits leren. Het lijkt vaak moeilijker dan bijvoorbeeld Engels, maar dat hoor je dan ook voortdurend om je heen. Duits leren is niet moeilijker dan Engels, Frans of Spaans leren. Dankzij moderne en communicatieve onderwijsmethodes is het mogelijk een hoog niveau te bereiken in communicatieve vaardigheid op zeer korte tijd.

3. Originele teksten lezen

Wie geïnteresseerd is in literatuur, kan de Duitse taal niet negeren. Ieder jaar worden meer dan 60000 nieuwe boeken gepubliceerd in Duitsland, wat overeenkomt met 18% van de publicatie op wereldniveau. Dit maakt dat Duitsland de derde grootste boekenuitgever ter wereld is. Vertalingen kunnen nooit volledig de culturele diepgang weergeven van de Duitse literatuur.

4. Handel drijven met de Duitsers

Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Belgiëë en van de meeste Europese landen. Duits kunnen spreken verbetert de economische relaties met de derde grootste industriëële natie en een van de belangrijkste exporterende landen ter wereld. Duits kennen is een groot voordeel in de handel, want onderhandelingen in een derde taal kunnen gemakkelijk tot misverstanden leiden met alle gevolgen vandien.

5. Voordeel op de arbeidsmarkt

De kennis van het Duits vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Veel Duitse ondernemingen in het buitenland, veel buitenlandse ondernemingen in Duitsland en de handelsrelaties met de Duitstalige landen proberen werknemers aan te werven die meertalig zijn. Binnen de Europese Unie kunnen niet alleen specialisten, maar ook de studenten en deskundigen met kennis van het Duits, vele interessante trainingen, werk- en studiemogelijkheden vinden.

6. Toeristische voordelen

In veel landen komt het grootste deel van de toeristen uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Duits kennen is dus een groot voordeel voor de vele mensen die werken in de toeristische sector.

7. Het Duits bereidt je voor op Europa

De kennis van vreemde talen vergroot je horizonten, zowel intellectuele als professionele. Wie Duits leert, krijgt toegang tot een belangrijk intellectueel, economisch en cultuur-historisch deel van Centraal Europa.

8. Wetenschappelijke vooruitgang

Duits is heel belangrijk voor deskundigen en studenten omdat het de tweede taal is van de wetenschappelijke publicaties. Als je Duits kunt lezen heb je toegang tot de wereld van wetenschappelijk onderzoek in alle takken van de moderne wetenschap. Dit verklaart waarom 40% van de deskundigen in de VS zijn eigen studenten aanraadt Duits te Ieren. In Polen en Hongarije is dat meer dan 70%.

9. Je beleeft Duitsland intenser

Ieder jaar bezoeken miljoenen toeristen van over de hele wereld Duitsland dat zich in het 'hartje van Europa' bevindt. Duits verstaan en spreken betekent beter de Duitsers leren kennen en een helderder beeld krijgen van hun geschiedenis en cultuur.

10. Duits, tussen taal en cultuur

Duits kennen geeft je toegang tot de bakermat van een van de grootste culturen van Europa, aangezien het Duits de taal is van Goethe, Nietzsche en Kafka, Mozart, Bach en Beethoven, Freud en Einstein.

Een waaier van mogelijkheden

Wie economie studeert:

leert de actualiteit volgen

leert vele aspecten van het dagelijkse leven beter begrijpen (loonberekening, soorten leningen en beleggingen)

krijgt inzicht in het bedrijfsleven

leert wetgeving kennen en beter begrijpen

wordt goed voorbereid op verdere studies, want in ongeveer driekwart van de richtingen in het hoger onderwijs staat een vak als economie of bedrijfsbeheer op het programma, of het nu gaat om de richting bouw, vertaalkunde of ingenieurswetenschappen ... 

Daarnaast bestaat er in het Hoger Onderwijs een uitgebreid gamma economische richtingen op alle niveaus, zoals accountancy, marketing, bestuurskunde, economische wetenschappen, handelsingenieur, ... Al deze richtingen bieden veel kansen op een baan, zowel in het bedrijfsleven, de nonprofitsector als bij de overheid

De lessen economie worden geactualiseerd aan de hand van kranten- en tijdschriftenartikels. De leerlingen zoeken recente gegevens op het internet en leren deze gegevens verwerken in tabellen en grafieken met Excel. Tijdens de lessen worden deze gegevens geanalyseerd en kritisch besproken. 

In elk leerjaar is er een studie-uitstap ter kennismaking met het bedrijfsleven en de economische realiteit.

In ieder jaar worden bepaalde thema’s begeleid zelfstandig verwerkt. Daarnaast zijn er ook een aantal onderzoeksopdrachten om de leerplandoelstellingen i.v.m. de onderzoekscompetenties te bereiken. Dit is ook een goede voorbereiding op het hoger onderwijs.

Esthetica is een vak waarin we op een specifiekere, tragere manier naar kunst kijken. De leerlingen krijgen een taal aangereikt om kunst in al zijn vormen te gaan bekijken, ervaren en bespreken. We brengen zoveel mogelijk kunstvormen en -genres aan in de hoop leerlingen nieuwsgierig te maken en een leidraad te geven om hun eigen oordeel te vormen wat betreft kunst, om gericht te leren kijken en luisteren. We brengen verschillende kunstvormen aan bod: schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur, dans, muziek, fotografie en film. Door deze variatie aan te bieden, hopen we leerlingen niet alleen nieuwsgierig te maken naar meer, maar willen we ze ook een leidraad geven om gericht te kijken en te luisteren, om hun culturele horizon te verbreden en om hen tot cultuur minnende mensen te maken.

In het vijfde jaar vertrekken we vanuit de vraag wat kunst is, om dan dieper in te gaan op onder meer materialen, composities, de rol van de kunstenaar, stijlen en stromingen.

In het zesde jaar werken we thematisch vanuit de kunst van de 20ste en 21ste eeuw: we starten bij de omwenteling van het impressionisme, maar we hebben het ook over architectuur, kunst en emoties, geëngageerde kunst, vrouwen in de kunst, enz.

Daarnaast bieden we vrijwillige uitstappen aan zodat leerlingen ook buiten de schooluren cultuur kunnen opsnuiven.