• Current
free joomla slider
3e Wetenschappen met extra  uren sport
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Biologie toepassingen 1
Chemie 1
Chemie toepassingen 1
Engels 3
Frans 4
Fysica 1
Fysica toepassingen 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Sport 2
Nederlands 4
Wiskunde 5
TOTAAL 32

 

 

4e Wetenschappen met extra uren sport
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Biologie toepassingen 1
Chemie 1
Chemie toepassingen 1
Duits 1
Engels 2
Frans 4
Fysica 1
Fysica toepassingen 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Sport 2
Nederlands 4
Wiskunde 5
TOTAAL 32

 

  5e Latijn - Moderne Talen
Aardrijkskunde 1
Duits 3
Engels 3
Esthetica 1
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Keuzegedeelte 1
TOTAAL 32

 

Geldig vanaf 1 september 2010 6e Latijn - Moderne Talen
Aardrijkskunde 1
Duits 3
Engels 3
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Keuzegedeelte 2
TOTAAL 32

 

Ben je sportief en heb je interesse voor wetenschappen, dan is de richting wetenschappen met sport jouw richting!! Je krijgt in deze richting bovenop 5 uur wiskunde en 6 uur wetenschappen ook 4 uur sport. Sport wordt dus een derde hoofdvak. Je hoeft geen specialist te zijn in één bepaalde sporttak, aangezien je een brede waaier van verschillende sporten krijgt.
De basisvaardigheden ( snelheid, uithouding, kracht, (bal)vaardigheid, coördinatie) zijn natuurlijk wel vereist.
Naast de jaarlijkse sportdag worden er ook bijkomende stages ingelast die buiten het normale uurrooster vallen. In het derde jaar gaan we skiën in de Blaarmeersen en in het vierde jaar is er een echte watersportstage.

  3e Grieks-Latijn
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 2
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Grieks 4
Informatica 1/0
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4/5*
TOTAAL 32

* Er is een verschillend leerplan voor wiskunde 4 en 5, bij twee keuzes in één richting is de tweede keuze een extra optie die de school aanbiedt.

 

Geldig vanaf 1 september 2010  4e Grieks - Latijn
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Duits 1
Engels 2
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Grieks 4
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4/(5)**
TOTAAL 32(33**)

(¨**) De school biedt een extra-uur wiskunde aan op vrijwillige basis. Er is een verschillend leerplan voor wiskunde 4 en 5, bij twee keuzes in één richting is de tweede keuze een extra optie die de school aanbiedt.

 

  Humane Wetenschappen
Aardrijkskunde 1
Duits 1
Engels 2
Esthetica 1
Frans 4
Cultuurwetenschappen 3
Gedragswetenschappen 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Keuzegedeelte 1
TOTAAL 32

 

Geldig vanaf 1 september 2014 6e Humane Wetenschappen
Aardrijkskunde 1
Duits 1
Engels 3
Esthetica 1
Frans 3
Cultuurwetenschappen 3
Gedragswetenschappen 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Keuzegedeelte 2
TOTAAL 32

 

SEI is de afkorting van socio- economische initiatie.

Het is een wetenschap die een inleiding geeft op alles wat een mens doet om een zekere welvaart te bekomen. Hierbij onderzoek je het gedrag van de consument in al zijn sociale en culturele aspecten.

Er wordt kennisgemaakt met 2 verschillende vakken: sociologie en economie. Deze twee wetenschappen onderzoeken beide de mens en de samenleving, maar doen dat vanuit een verschillend oogpunt.

De sociologie bestudeert het dagelijkse leven van mensen en observeert hoe ze zich gedragen in hun omgeving, individueel en in groep. Er wordt gezocht naar verklaringen voor bepaalde gedragingen, voor ontstaan van wetten, rolpatronen, culturele verschillen…

De economie onderzoekt hoe mensen welvaart verwerven. Ze produceren goederen en diensten. Dankzij hun inkomen kunnen ze aan hun behoeften voldoen, maar daarbij moeten er telkens opnieuw keuzes gemaakt worden.

Er wordt vertrokken vanuit de eigen leefwereld (De consument in mij). Verder wordt de samenleving vanuit het gezin en vanuit grotere gemeenschapsvormen bestudeerd. Deze kennismaking draagt bij tot een bredere oriëntering van de leerlingen.

In de basisoptie Moderne Wetenschappen komt ook de discipline natuurwetenschappen aan bod in het vak wetenschappelijk werk. Vertrekkend vanuit de gemeenschappelijke doelstellingen  worden tussen de vakken SEI en wetenschappelijk werk dwarsverbindingen gelegd via projectwerking o.a. een project rond sport in het eerste trimester en water in het derde trimester.

  3e Latijn
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 3
Frans 3/4
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Latijn 5
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 5/4*
TOTAAL 32

* Er is een verschillend leerplan voor wiskunde 4 en 5, bij twee keuzes in één richting is de tweede keuze een extra optie die de school aanbiedt.

 

Geldig vanaf 1 september 2014  4e Latijn
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Duits 1
Engels 2/3
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Latijn 5
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 4
Wiskunde 5/4*
TOTAAL 32

* Er is een verschillend leerplan voor wiskunde 4 en 5, bij twee keuzes in één richting is de tweede keuze een extra optie  die de school aanbiedt.

 

5e Grieks - Wiskunde
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Duits 1
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Grieks 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 6
Keuzegedeelte 1/2
TOTAAL 32/33