• Current
free joomla slider
5e Latijn - Wiskunde
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Duits 1
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 6
Keuzegedeelte 1/2
TOTAAL 32/33

 

6e Latijn - Wiskunde
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 6
Keuzegedeelte 2
TOTAAL 32

 

Centraal in elk project staat het ‘denkend handelen’ met als vertrekpunt het technisch proces. Binnen elk project zal dan ook 50% van de tijd gespendeerd worden aan realisaties waaronder het maken van een eigen naambordje, nachtlamp, fotokader, brood … De leerlingen hanteren doorheen de projecten verschillende werktuigen: een boormachine, een hamer, een lijmpistool, een schroevendraaier … Dit alles steeds met een duidelijke link naar onderstaande ervaringsgebieden die over een periode van twee jaar zullen worden behandeld.

  • energie
  • ICT
  • biotechniek
  • constructie
  • transport

Binnen het vak techniek verwerven leerlingen inzichten, vaardigheden, attitudes en de daaraan nodige kennis. De gekozen projecten evolueren over de twee leerjaren heen van sterk gestuurd naar meer open opdrachten en van aanvankelijk eenvoudig naar meer complexere projecten. De projecten worden steeds gekozen vanuit het oogpunt van de hedendaagse techniekgebruiker volgens de 21st Century Skills.

 

3e Wetenschappen
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Biologie toepassingen 1
Chemie 1
Chemie toepassingen 1
Economie 1
Engels 3
Frans 4
Fysica 1
Fysica toepassingen 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 5
TOTAAL 32

 

 

4e Wetenschappen
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Biologie toepassingen 1
Chemie 1
Chemie toepassingen 1
Duits 1
Economie 1
Engels 2
Frans 4
Fysica 1
Fysica toepassingen 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 4
Wiskunde 5
TOTAAL 32

 

5e Latijn - Wetenschappen
Aardrijkskunde 1*
Biologie 2
Chemie 2
Duits 1
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Keuzegedeelte 1
TOTAAL 33

*Deze richting volgt het wetenschappelijk leerplan aardrijkskunde.

 

6e Latijn - Wetenschappen
Aardrijkskunde 2
Biologie 2
Chemie 2
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
TOTAAL 32

 

In het vak wetenschappelijk werk (WW) maken de leerlingen op een leuke en speelse manier kennis met wetenschap. Ze proberen natuurverschijnselen te begrijpen, te verklaren, te voorspellen en ze voor praktische toepassingen aan te wenden. Wetenschappelijk werk gaat uit van experimenten. Daarom zullen de leerlingen geregeld zelf aan de slag gaan. Ze leren zorgvuldig experimenten uitvoeren in groepsverband.

Volgende thema’s komen aan bod:

  • Stroomsterkte en spanning
  • Kracht en druk
  • Evenwicht en hefbomen
  • Zinken, zweven en drijven
  • ...

Er wordt ook een brug gelegd met de sociologie en economie van het vak socio-economische initiatie (SEI). Vertrekkend vanuit de gemeenschappelijke doelstellingen worden tussen de vakken SEI en WW dwarsverbindingen gelegd via projectwerking. In het eerste trimester komt in beide vakken het project 'sport' aan bod, in het tweede trimester behandelen we het project ‘water’.

 

3e Wetenschappen met extra  uren sport
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Biologie toepassingen 1
Chemie 1
Chemie toepassingen 1
Engels 3
Frans 4
Fysica 1
Fysica toepassingen 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Sport 2
Nederlands 4
Wiskunde 5
TOTAAL 32

 

 

4e Wetenschappen met extra uren sport
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Biologie toepassingen 1
Chemie 1
Chemie toepassingen 1
Duits 1
Engels 2
Frans 4
Fysica 1
Fysica toepassingen 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Sport 2
Nederlands 4
Wiskunde 5
TOTAAL 32

 

  5e Latijn - Moderne Talen
Aardrijkskunde 1
Duits 3
Engels 3
Esthetica 1
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Keuzegedeelte 1
TOTAAL 32

 

Geldig vanaf 1 september 2010 6e Latijn - Moderne Talen
Aardrijkskunde 1
Duits 3
Engels 3
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Keuzegedeelte 2
TOTAAL 32